Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Přehled nervových drah


1. Dráhy míšních reflexů

 • Proprioceptivní reflexy - monosynaptické, bisynaptické, flexorový a extensorový reflex

2. Sensitivní dráhy

 • Lemniskální systém, dráha zadních míšních provazců
 • Anterolaterální systém (tr. spinothalamicus)
 • Tr. spinoreticularis
 • Tr. spinotectalis
 • Tr. trigeminothalamicus

3. Motorické dráhy

 • Korové
  • Tr. corticospinalis
  • Tr. corticorubralis
  • Tr. corticoreticularis
  • Tr. corticotectalis
  • Tr. corticoolivaris
  • Tr, corticointerstitialis
  • Tr. corticonuclearis (do jader hl. nervů)
 • Kmenové
  • Tr. interstitospinalis
  • Tr. rubrospinalis
  • Tr. reticulospinalis
  • Tr. tectospinalis
  • Tr. vestibulospinalis
  • Mediální a laterální systém motorických míšních drah

4. Zapojení mozečku

 • Aferentní spoje
  • Tr. vestibulocerebellaris
  • Tr. spinocerebellaris dorsalis
  • Tr. spinocerebellaris ventralis
  • Tr. cuneocerebellaris
  • Tr. reticulocerebellaris
  • Tr. trigeminocerebellaris
  • Tr. olivocerebellaris - šplhavá vlákna!
   Projekce z rapheálních jader RF (serotonin), z locus coeruleus (noradrenalin)
  • Tr. pontocerebellaris (cortico-ponto-cerebellaris!)
   Projekce z kůry mozečku do jader mozečku
 • Eferentní spoje z jader mozečku
  • Projekce z nc. fastigii → vestibulární jádra, RF
  • Projekce z nc. emboliformis a globosus → RF, nc. ruber
  • Projekce z nc. dentatus → RF, nc. ruber, thalamus

5. Zapojení retikulární formace

 • Aferentní spoje
  • Tr. spinoreticularis
  • Tr. nucleoreticularis
  • Tr. cerebelloreticularis
  • Tr. nigro- a pallidoreticularis
  • Tr. tectoreticularis
  • Tr. hypothalamoreticularis
  • Tr. corticoreticularis
 • Eferentní spoje
  • Tr. reticulospinalis
  • Tr. reticulonuclearis
  • Tr. reticulocerebellaris
  • Tr. reticulohypothalamicus
  • Tr. reticulothalamicus (AASRF + projekce z locus coeruleus + projekce z Ch 5, Ch 6)

6. Zapojení bazálních ganglií

Striatum

 • Aferentní spoje: neocortex, thalamus, SNc (dopamin), Rapheální j. (serotonin)
 • Eferentní spoje: globus pallidus, SNr

Globus pallidus

 • Aferentní spoje: striatum, nc. subthalamicus
 • Eferentní spoje:
  • GPe → nc. subthalamicus
  • GPi → thalamus
 • Okruh bazálních ganglií (Nauta - Mehler)

Substantia nigra

 • Aferentní spoje: striatum (do SNr)
 • Eferentní spoje (ze SNr): thalamus, colliculus superior, RF

7. Zapojení thalamických jader

8. Zapojení hypothalamu

9. Limbický systém

 • Hippokampální formace (aferentní i eferentní spoje)
 • Amygdala (aferentní i eferentní spoje)

10. Eferentace neocortexu (přehled)

11. Sensorlcké dráhy

 • zraková (+ odbočky do hypothalamu, PT, CS, dráhy pupilárního reflexu)
 • sluchová
 • čichové
 • chuťová
 • vestibulární
 • fasciculus longitudinalis medialis

12. Asociační dráhy (dlouhé, krátké)

13. Komisurální dráhy

14. Capsula interna

15. Cholinergní systém

16. Noradrenergní systém

17. Serotoninergní systém

18. Gabaergní systém

19. GlutamátZdroj:
Z přednášky prof. Drugy. Zaslal Pavel Tesner


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)