Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Histologie

Jde jen o pár věcí, co si celkem často lidi vypisují... Pokud najdete nějaké chyby (a že tu budou), nebo budete chtít něco doplnit, tak napište... To samé platí, pokud byste si snad něco podobného v minulosti psali taky a chtěli se o to tady podělit...

Glykosaminoglykany (GAG):
 • kyselina hyaluronová
 • chondroitinsulfát
 • keratansulfát I
 • keratansulfát II
 • heparin
 • heparansulfát
 • dermatansulfát
Proteoglykany:

osový protein + GAG (mimo kys. hyaluronovou)


Strukturální glykoproteiny:
 • fibronektin
 • laminin
 • chondronektin
 • osteonektin
 • fibrilin
Elastická chrupavka:
 • epiglottis
 • ušní boltec
 • přední část zvukovodu
 • malé chrupavky hrtanu (cartilagines corniculatae, cuneiformes, hroty cartilagines arytaneoides)
Elastická vlákna:
 • stratum reticulare dermis
 • tunica media cév (membranae fenestratae, membrana elastica interna et externa)
 • lamina propria mucosae vaginy (četná elastická vlákna ve vnitřní vrstvě)
 • tunica adventitia vaginy
 • stěna dýchacích cest
 • labia minora pudendi
 • ligamenta vocalia
 • spojovací chrupavky hrtanu (v hustém kolagením vazivu)
 • pleura
 • lamina propria mucosa mužské urethry a ductus deferrens a vesiculae seminales
 • peritoneum (kromě serózy a řídkého kolageního vaziva)
 • stroma prostaty
 • trabeculy corpora cavernosa
 • choroidea
 • Bruchova mem. (stř.část)
 • bubínek
Žlázy:
 • jednoduché tubulózní přímé
  • Lieberkühnovy krypty
  • glandulae uterinae
  • glandulae vestibulares minores
 • jednoduché tubulózní stočené
  • ekrinní vlastní potní žlázy
  • vesiculae seminales
  • apokrinní Mollovy žl. = glandulae ciliares
  • modifikovaná apokrinní žláza ceruminální
 • jednoduché alveolární (u čl.nejsou)
 • rozvětvené tubulózní
  • gl.gastricae
  • Brunnerovy žlázky
  • žlázky v kaudální částí jícnu (mucinózní)
  • glandulae oesophagei propriae (v submukóze)
  • apokrinní aromatické žlázy
  • glandulae paraurethrales (Littrei)
 • rozvětvené alveolární
  • mazové žlázy
  • Meibomské mazové žlázy
  • Zeissovy mazové žlázy = glandulae sebaceae
 • rozvětvené tuboalveolární
  • seromucinózní žlázy trachey (pars muscularis i ext.)
  • seromucinózní žlázy nosohltanu (a horní části měkkého patra)
  • prostata (30-50)
  • seromucinózní Bowmannovy žlázy čichového epitelu
 • složené tubulózní
  • čistě mucinózní žlázy (varlata)
 • složené alveolární
  • pankreas (serózní)
  • glandula parrotis (serózní)
 • složené tuboalveolární
  • glandula submandibularis
  • glandula sublingualis
  • glandula mammae
  • glandula lacrimalis
  • glandulae bulbourethrales (mucinózní)
  • glandulae vestibulares maiores (mucinózní)
 • složené tuboalveolární
  • intraepitelové
   • lacunae urethrales (Morgagni)
kolagen I:
 • 1-20 µm (klasická kolagenní vlákna)
 • 2. fáze hojení ran
 • arachnoidea
 • Bowmannova membrána rohovky
 • bubínek
 • choroidea
 • kolagenní vazivo
 • kost
 • kůra vaječníku
 • pleura (společně s elastickými vlákny)
 • perineurium
 • produkován odontoblasty
 • subserosa žlučníku
 • tuková tkáň
 • tunica adventitia cév (i kapilár)
 • vazivová chrupavka
 • závěsný aparát zubu
kolagen IV:
 • nepolymerizovaný tropokolagen
 • bazální lamina (lamina densa)
 • capsula lentis
kolagen V:
 • zevní laminy svalových elementů, glií, adipocytů (pericyty, myoepitelové buňky, myofibroblasty...)
kolagen VII:
 • příbuzný kolagenu IV
 • kotvící fibrily (spojení epidermis-dermis)
kolagen II:
 • 20nm fibrily (neagregují ve vlákna)
 • 1. fáze hojení ran a zánětlivých procesů
 • arachnoidea (s retikulárními vlákny)
 • bazální membrána lamina reticularis, papilaris
 • endoneurium
 • hyalinní a elastická chrupavka (i vazivová)
 • kůra vaječníku
 • lamina propria endometria
 • mezenchymové vazivo
 • okolo bazálních lamin acinů pankreatu
 • okolo jaterních sinusoid - jemná síť
 • okolo hladkých svalových buněk
 • opora sacculi alveolares a alveolů
 • pars distalis adenohypofýzy, okolo sinusoid
 • perineurium (s kolagenem I)
 • pouzdro Langerhansových ostrůvků
 • retikulární vazivo
 • retikulární vlákna (0,2-2 µm)
 • rosolovité vazivo (Warthonův rosol - pupečník)
 • stroma kostní dřeně (s retikulárním vazivem)
 • stroma glandulae parathyreoideales
 • stroma jater
 • stroma lymfatického uzlíku
 • stroma lymfatických uzlin
 • stroma nadledvedvin
 • stroma periferních lymfatických orgánů
 • stroma sleziny
 • stroma štítné žlázy
 • stroma tonzily
 • tuková tkáň (s kolagenem I)
 • tunica media (okolo hladkých svalových buněk)
řídké kolagenní vazivo (kolagen I):
 • Haverovy kanálky
 • kůra ovaria
 • lamina propria mucosae
 • mezi orgány - tunica serosa peritonea
 • pia mater
 • pod synovialocyty před zevní fibrózní vrstvou
 • pochva kardiomyocytů
 • připojení papil ke kalíškům ledvinným
 • pulpa zubu
 • stratum papillare dermis
 • subendokard
 • subendotel cév
 • submucosa dýchacích cest
 • tunica adventitia
elastické vazivo:
 • ligamenta flava páteře
 • ligamenta suspensoria penis
 • ligamenta vocalia
rosolovité kolagení vazivo (kolagen III):
 • pupečník (Whartonův rosol)
husté kolagenní vazivo (kolagen I):
 • aponeurosis linguae
 • aponeurosy a šlachy (uspořádané)
 • bubínek
 • capsula Tenoni
 • corpus albicans
 • dura mater
 • epimysium
 • chlopně srdeční
 • mediastinum testis
 • mezi chrupavkami trachey
 • mezi laloky glandula mammmae
 • perichondrium
 • periost
 • pouzdro lymfatických uzlin
 • pouzdro sleziny
 • pouzdro nadledvin
 • pouzdro prostaty
 • pouzdro velkých slinných žláz
 • pouzdro pankreatu
 • Sharpeyova vlákna
 • sklera
 • srdeční skelet
 • stěna tubuli recti
 • stratum reticulare dermis seu corii (neuspořádané)
 • tunica albuginea
 • v myometriu
 • zevní fibrózní vrstva kloubního pouzdra

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)