Medical Underground
medik.cz
wiki.medik.cz
2. LF
Stuff
Brutal search
(Experimental, use
at your own risk!)

 
Other projects
Friendly sites
Info
Počet přístupů:
Počet přístupů od 28. listopadu 1999
Engine:
Kalliopé 3.04

Generováno:
26. 1. 2021
11:33:55 GMT



Motto:
Carpe diem,
carpe noctem,
vita brevis est!

Ústav biologie a lékařské genetiky


Povinně volitelné předměty (4. ročník)

Tato stránka vzniká za vydatné podpory pana as. RNDr. Eduarda Kočárka, Ph. D., kterému bych na tomto místě velmi rád poděkoval za spolupráci.

S případnými dotazy ohledně jednotlivých předmětů nebo doporučené literatury se můžete obracet přímo na něj:

eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz

Exkurze


Aktuálně (akademický rok 2006/2007)

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)