Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Semináře Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol

akademický rok 2003/2004, zimní semestr
středy od 14.00 hod.
v knihovně ÚBLG, 4. patro, G


15. října
FRAXA a X-vázané mentální retardace - zpráva z workshopu
prim. MUDr. Markéta Havlovicová
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

22. října
Molekulárně genetické změny v genu COL1A1 u pacientů s OI
Mgr. Tereza Viktorová
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

29. října
Trendy v cytogenetice - zpráva z kongresu
RNDr. Drahuše Novotná
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

5. listopadu
Genetická problematika mužské infertility - zpráva ze sympozia
MUDr. Marína Machatková, MUDr. Jan Diblík, Mgr. Petra Paulusová
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

12. listopadu
Neurokutánní syndromy
MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FNM

19. listopadu
Screening Downova syndromu - zpráva z kongresu
MUDr. Martina Simandlová
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

26. listopadu
Využití biočipů v molekulární genetice
Mgr. Hana Bruchová
Oddělení molekulární genetiky ÚHKT

3. prosince
Nové trendy v cytogenetice hematologických malignit
RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Centrum nádorové cytogenetiky UK 1. LF a VFN

10. prosince
Vývoj a využití moderních molekulárně-genetických technologií v klinickém výzkumu: Vysokokapacitní detekce a screening mutací a DNA polymorfismů.
RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Genomac International, s.r.o.

17. prosince
Chemoprevence genotoxických účinků biologicky aktivními látkami rostlinného původu
RNDr. Zdeňka Polívková
Ústav obecné biologie a genetiky UK 3. LF

7. ledna
Neurogenetické centrum - co a jak vyšetřujeme
MUDr. Anna Křepelová, CSc. a kol.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM
14. ledna
Zajímavé chromozomální nálezy v genetické ambulanci
MUDr. Marcela Malíková
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

21. ledna
Využití fragmentační analýzy v prenatální diagnosticez mikrokvant DNA
RNDr. Milada Matějčková, CSc.,MUDr. Marína Machatková
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM

28. ledna
Rok 2003 v laboratoři asistované reprodukce - úspěšnost a nové metody
MUDr. Šárka Vilímová
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)