Latina

Under construction!


Počítám s tím, že bych tady udělal kompletní slovník z učebnice - ale ne jenom prostě přepsaný - ale tak, aby se v něm dalo vyhledávat… Jenom ještě nevím kdy… ;-) Ale snad před zkouškou…

Deklinace

1. deklinace (a)
feminina: nom. -a, gen. -ae
vénavénae
vénaevénárum
vénaevénís
vénamvénás
véna!vénae!
vénávénís
2. deklinace (o)
músculusmúsculí
músculímúsculórum
músculómúsculís
músculummúsculós
múscule!músculí!
músculómúsculís
cancercancrí
cancrícancrórum
cancrócancrís
cancrumcancrós
cancer!cancrí!
cancrócancrís

Lekce 1

ad (acc.)do
ante (acc.)před
aorta, ae, f.srdečnice
apud (acc.)u, při
aqua, ae, f.voda
aqua púračistá voda
aqua déstíllátadestilovaná voda
aqua sterilisátasterilizovaná voda
áreola, ae, f.dvorec, dvoreček
artéria, ae, f.tepna
artéria nútríciatepna vyživující
artéria profunda linguaehluboká tepna jazyková
artériola, ae, f.tepénka
capsula, ae, f.pouzdro, tobolka
caverna, ae, f.dutina
caverna túberculósadutina tuberkulózní
cellula, ae, f.buňka
clávicula, ae, f.kost klíční
columnasloup, pilíř
columna vertebrárumpáteř
coxa, ae, f.kyčel
coxa várakyčel vybočený
cum (abl.)s
é, ex (abl.)z, ze
fascia, ae, f.povázka, pruh
fascia látaširoká povázka
fíbula, ae, f.kost lýtková
fossa, ae, f.jáma, vyhloubenina
fossa supráspínáta scapulaejáma nad hřebenem lopatky
fráctúra, ae, f.zlomenina, zlomení
fráctúrá complicátakomplikovaná zlomenina
glandula, ae, f.žláza
hernia, ae, f.kýla
hernia congenitavrozená kýla
charta, ae, f.papír
charta cérátavoskovaný papír
in (acc. et abl.)do (kam? acc.); v, ve (kde? abl.)
incísúra, ae, f.zářez
ínsufficientia, ae, f.nedostatečnost, selhání
ínsufficientia postoperátívapooperační selhání
iúnctúra, ae, f.spojení
lagoena, ae, f.láhev
lagoena guttátóriakapačka
linguajazyk
mamma, ae, f.prs, prsní žláza
mamma féminínaženský prs
mandibula, ae, f.dolní čelist
massa, ae, f.hmota
massa pilulárumhmota pilulky
maxilla, ae, f.horní čelist
medulla, ae, f.dřeň
medulla oblongátaprodloužená mícha
membrána, ae, f.blána
membrána interosseamezikostní blána
mentha, ae, f.máta
nátúra, ae, f.příroda, přirozenost
in nátúrav přirozeném stavu
palpebra, ae, f.víčko
pilula, ae, f.pilulka
pneumonia, ae, f.zápal plic
pneumonia aspírátóriaaspirační zápal plic vzniklý vdechnutím cizího tělesa
porta, ae, f.brána, průchod
porta vénárumbrána žil
post (acc.)po, za
resistentia, ae, f.odpor
ríma, ae, f.štěrbina
ruptúra, ae, f.trhlina, prasknutí
salíva, ae, f.slina
scapula, ae, f.lopatka
scatula, ae, f.krabička
scatula adlátapřinesená krabička
sine (abl.)bez
spína, ae, f.hřeben, trn, hrana
spína bifidavrozený rozštěp páteře
sub (acc. et abl.)pod (kam? acc.; kde? abl.)
substantia, ae, f.hmota, látka
substantia compáctapevná hmota
substantia spongiósahoubovitá hmota
tabula, ae, f.deska, stůl
tíbia, ae, f.kost holenní
tínctúra, ae, f.tinktura, lihový výtažek
tínctúra stomachicažaludeční tinktura
tónsilla, ae, f.mandle
trachéa, ae, f.průdušnice
tunica, ae, f.vrstva, povlak
tunica múcósasliznice
ulna, ae, f.kost loketní
ulna dextralevá kost loketní
ulna sinistrapravá kost loketní
úrínárius, a, ummočový
úvula, ae, f.čípek
vágína, ae, f.pochva
véna, ae, f.žíla
vertebra, ae, f.obratel
vésíca, ae, f.měchýř
vésícá felleažlučník
vésíca úrínáriamočový měchýř

Lekce 2

acútus, a, umakutní, prudký
adlátus, a, umpřinesený
albus, a, umbílý
ála, ae, f.křídlo, část
ála násínosní křídlo, chřípí
alvus, í, f.břicho
angulus, í, m.úhel
anodus, í, f.anoda
apertúra, ae, f.otvor, vchod
artériósus, a, umtepenný
aspírátórius, a, umaspirační, související s vdechováním
atomus, í, f.atom
bacillus, í, m.bacil
bacus, í, m.kůl, tyč
bifidus, a, umdvojklanný, rozštěpený
bólus, í, f.hlinka
bólus albabílá hlinka, kaolin
bonus, a, umdobrý
bulbus, í, m.cibule, kulovitý útvar
bublus oculíoční koule
calidus, a, umteplý
cancer, crí, m.rakovina, rak
caróticus, a, umtýkající se krkavice
cathodus, í, f.katoda
cibus, í, m.jídlo
compáctus, a, umpevný, hutný, celistvý
complicátus, a, umkomplikovaný
compositus, a, umsložený
condylus, í, m.kondyl, konvexní kloubní plocha
congenitus, a, umvrozený
coniúctíva, ae, f. (sc. tunica)spojivka
corónárius, a, umkoronární, věnčitý
costa, ae, f.žebro
crystallus, í, f.krystal
cuneátus, a, umklínovitý
dexter, tra, trumpravý
diameter, trí, f.průměr
digitus, í, m.prst
diptheria, ae, f.difterie, záškrt
ductulus, í, m.kanálek
eta, i
excrétórius, a, umvyměšovací
externus, a, umvnější
fasciculus, í, m.svazeček, snopec
fasciculus cuneátusmíšní provazec klínovitý
felleus, a, umžlučový
féminínus, a, umženský
frígidus, a, umstudený, chladný
fundus, í, m.dno, základ
glutéus, a, umhýžďový
guttátórius, a, umkapací
humerus, í, m.kost pažní
humus, í, f.půda, země
chronicus, a, umchronický, vleklý
incomplétus, a, umneúplný
indiréctus , a, umnepřímý
infectiósus, a, uminfekční, nakažlivý
inter (acc.)mezi, během
interosseus, a, ummezikostní
isthmus, í, m.zůžení
kathodus, í, f.katoda
krystallus, í, f.krystal
látus, a, umširoký
lobus, í, m.lalok
locus, í, m.místo
longus, a, umdlouhý
máximus, a, umnejvětší
mediánus, a, umstřední, ve středu ležící
methodus, í, f.metoda, způsob
minimus, a, umnejmenší
morbillí, órum, m.spalničky
morbus, í, m.nemoc, choroba
múcósus, a, umhlenovitý, slizký
músculus, í, m.sval
násus, í, m.nos
nervus, í, m.nerv
nucleus, í, m.jádro
numerus, í, m.počet
nútrícius, a, umživící, vyživující
oblongátus, a, umprodloužený
oculus, í, m.oko
palátínus, a, umpatrový
perículósus, a, umnebezpečný
periodus, í, f.perioda, období
petrósus, a, umskalní
phosphorus, í, m.fosfor
plénus, a, umplný
postoperátívus, a, umpooperační
prímus, a, umprvní
profundus, a, umhluboký
prostata, ae, f.prostata, žláza předstojná
puer, í, m.chlapec
púrus, a, umčistý
quártus, a, umčtvrtý
radius, í, m.kost vřetenní
rámus, í, m.větev
ruber, bra, brumčervený
saccus, í, m.vak, váček
scríptórius, a, umpísařský
secundus, a, umdruhý
sinister, tra, trumlevý
sirupus, í, m.sirup
spasmus, í, m.křeč, křečový stah
spongiósus, a, umhoubovitý
sterilisátus, a, umsterilizovaný, zbavený choroboplodných zárodků
stomachicus, a, umžaludeční
sulcus, í, m.rýha
supráspínátus, a, umnadhřebenový
tertius, a, umtřetí
thymus, í, m.mateřídouška
thýmus, í, m.brzlík
tránsversus, a, umpříčný
túberculósus, a, umtuberkulózní
úrínárius, a, ummočový
uterus, í, m.děloha
vagus, a, umbloudivý, bludný
várus, a, umvybočený
ventriculus, í, m.žaludek
virus, í, n.vir, jed, infekční agens

Lekce 3

acidus, í, n.kyselina
acidum boricumkyselina boritá
acidum sulfuricumvitriol
adultus, a, umdospělý
aeger, gra, grumnemocný
alcoholicus, a, umalkoholický, lihový
anatomicus, a, umanatomický
átrium, í, n.předsíň, síň
caecus, a, umslepý
caecum (intestínum)slepé střevo
capitulum, í, n.hlavička
carpus, í, m.zápěstí
cavum, í, n.dutina
cellulósum, í, n.celulóza, buničina
cellulósum ligníbuničitá vata
cerebrum, í, n.mozek
collum, í, n.krk, krček
commissúra, ae, f.spoj, spojení
crassus, a, umtlustý, silný
croceus, a, umšafránový, žlutý
délírium, í, n.blouznění, třeštění
délírium alcoholicumalkoholické blouznění
déstíllátus, a, umdestilovaný, překapávaný
dorsum, í, n.záda, hřbet
duodénum, í, n.dvanáctník
emplastrum, í, n.náplast
extractum, í, n.extrakt, výtažek
hydrargyrum, í, n.rtuť
internus, a, umvnitřní
intestínum, í, n.střevo
jéjúnum, í, n.lačník
jodoformum, í, n.jodoform
labium, í, n.ret, pysk
laesus, a, umporušený, poškozený
ligámentum, í, n.vaz, pruh
magnus, a, umvelký
manubrium, í, n.rukověť, držadlo
medius, a, umstřední
mora, ae, f.prodlení, odklad
niger, gra, grumčerný
oleum, í, n.olej
oleum riciníolej ricinový
operculátus, a, umuzavřený víčkem
órificium, í, n.otvor, ústí, branka
óstium, í, n.ústí
ovárium, í, n.vaječník
parvus, a, ummalý
perforátus, a, umperforovaný, proděravělý, prasklý
pericardium, í, n.osrdečník
perículum, í, n.nebezpečí
phrayngeus, a, umhltanový
pró (abl.)pro
púbicus, a, umtýkající se kosti stydké
réctum, í, n. (intestínum)konečník
ruptus, a, umprasklý, roztržený
sanguifer, a, umkrev vedoucí, krevní
séptum, í, n.přepážka
signum, í, n.znamení, označení
spatium, í, n.prostor, mezera
spírituósus, a, umlihový
spútum, í, n.slina, chrchel
spútum croceumchrchel rezavý, šafránovitý
sternum, í, n.kost hrudní
strátum, í, n.vrstva
suppositórium, í, n.čípek
túberculum, í, n.hrbolek, vyvýšenína
unguentum, í, n.mast
venénum, í, n.jed
vénósus, a, umžilný, žilnatý
vitrum, í, n.slkenička, lahvička

Lekce 4

abortus, ús, m.potrat, předčasný porod
abscessus, ús, m.absces, hlíza
aditus, ús, m.vchod, vstup
apparátus, ús, m.přístroj, ústrojí, soustava
aquaeductus, ús, m.mokovod
arcus, ús, m.oblkou, obloukovité ohnutí
armátus, a, umozbrojený
arómaticus, a, umaromatický, vonný
auditus, ús, m.sluch
cánitiés, éí, f.šedivění vlasů
cariés, éí, f.kostižer, kaz
certus, a, umjistý
circulátórius, a, umcirkulační, oběhový
coccygeus, a, umkostrční
collápsus, ús, m.kolaps, zhroucení
cornú, ús, n.roh
cursus, ús, m.běh
cysticus, a, umměchýřovitý
décubitus, ús, m.proleženina
décursus, ús, m.průběh
déscensus, ús, m.sestup
diés, éí, m.den
dígestórius, a, umtrávicí
ductus, ús, m.vývod, kanál
faciés, éí, f.plocha, tvář
frúctus, ús, m.plod
genú, ús, n.koleno
gravida, ae, f. (fémina)těhotná (žena)
gustus, ús, m.chuť
hépaticus, a, umjaterní
húmidus, a, umvlhký
chorioídeus, a, umcévnatý, k cévnatce patřící
infarctus, ús, m.infarkt, záhať
ínsultus, ús, m.záchvat
ínsultus cerebrímozková mrtvice
lactifer, a, ummlékovodný
ductus lactifermlékovod
laurus, í, f.vavřín
manus, ús, f.ruka
mastoídeus, a, umbradavkový, soscovitý
oblíquus, a, umkosý, šikmý
olfactus, ús, m.čich
opticus, a, umoptický, oční, zrakový
palátínus, a, umpatrový
partus, ús, m.porod
plexus, ús, m.pleteň
praemátúrus, a, umpředčasný, předčasně zralý
prócessus, ús, m.výběžek
prólápsus, ús, m.výhřez
pulsus, ús, m.puls, tep
recessus, ús, m.zářez, prostor, vychlípenina
réctificátus, a, umčištěný
rés, reí, f.věc
rés publicastát
respírátórius, a, umrespirační, dýchací
retardátus, a, umzpomalený, zpožděný
seriés, éí, f.série, řada
siccus, a, umsuchý
sinus, ús, m.záhyb, záliv, dutina
situs, ús, m.poloha, položení
speciés, éí, f.druh
speciés, érum, f. (pl.)čaj, čajová směs
sp=s, eí, f.naděje
status, ús, m.stav, chorobopis
subitus, a, umnáhlý
superficiés, éí, f.povrch
táctus, ús, m.hmat
tardus, a, umpozdní
tractus, ús, mdráha, soustava, ústrojí
úrologicus, a, umurologický
úsus, ús, m.užívání
valgus, a, umvbočený
várus, a, umvybočený
vínum, í, n.víno
vísus, ús, m.zrak
vomitus, ús, m.vrhnutí

Lekce 5

acné, és, f.trudovina
acromion, í, n.nadpažek
anaemia, ae, f.anémie, chudokrevnost
anatomia, ae, f.anatomie
angina, ae, f.angína, zánět mandlí a patra
ascítés, ae, m.vodnatelnost břišní
bradypnoé, és, f.zpomalené dýchání
bronchus, í, m.průduška
cólon, í, n.tračník
contágiósus, a, umnakažlivý
coracoídeus, a, umzobcovitý
cránium, í, n.lebka
diabétés, ae, m.úplavice
diabétés mellítusúplavice cukrová, cukrovka
diabétés insipidusžíznivka, úplavice močová
diarrhoé, és, f.průjem
diastola, ae, f.ochabnutí svaloviny srdeční komory
diastolé, és, f.ochabnutí svaloviny srdeční komory
dyspnoé, és, f.dušnost
epilépsia, ae, f.epilepsie, padoucnice
exophtalamus, í, m.vysunutí oka z očnice
gangraena, ae, f.gangréna, sněť
glandula, ae, f.žláza
haemorrhagicus, a, umkrvácivý
chírúrgia, ae, f.chirurgie
icterus, í, m.žloutenka
neonátus, í, m.novorozenec
oesophagus, í, m.jícen
ólecránon, í, n.výběžek loketní, okovec
organum, í, n.orgán, ústrojí
orthopnoé, és, f.nejvyšší stupeň dušnosti, nemocný nemůže ležet, jenom stát či sedět
palátum, í, n.patro
panaritium, í, n.vidlák
pemphigus, í, m.puhcýřina
phlegmoné, és, f.flegmona, neohraničený hnisavý zánět vmezeřeného pojiva
phlegmoné emphysématósaflegmona plynatá
physiologia, ae, f.fyziologie
praeventia, ae, f.prevence
pylórus, í, m.vrátník
raphé, és, f.šev
sceletum, í, n.kostra
scrótum, í, n.šourek
sénsus, ús, m.smysl
sigmoídeus, a, umesovitý (jako řecká sigma)
styloídeus, a, umbodcovitý
sútúra, ae, f.šev, steh
systola, ae, f.stažení svaloviny srdeční komory
systolé, és, f.stažení svaloviny srdeční komory
tachypnoé, és, f.zrychlené dýchání
thyroideus, a, umštítný
trigónum, í, n.trojúhelník
truncus, í, m.trup, kmen
tunica (ae, f.) dartosobal varlete
variola, ae, f.neštovice

Řecká slovíčka (Lekce 5)

akromionnadpažek
angeioncéva
arthronkloub
blastosvýhonek
blefaronoční víčko
bronchosprůduška
daktylosprst
dendronstrom
desmospouto,vaz
diskoskotouč
embryonzárodek
enkefalosmozek
enteronstřevo
epityflončervovitý přívěsek
farmakonlék
fyllonlist
ganglionuzel
geneionbrada
gnathosčelist
héliosslunce
histostkáň
hypnosspánek
choléžluč
chondroschrupavka
chronosčas
chýlosšťáva
íátroslékař
isthmosúžina
karyonořech, jádro
kefaléhlava
kólonstřevo (tlusté)
kolpospochva
koprosvýkal
kránionlebka
kykloskruh
lithoskámen
logosučení, věda, nauka
mastosprs
morfétvar, podoba
mýelosdřeň
nefrosledvina
neuronnerv
nososnemoc, choroba
ofthalmosoko
ólekránonloket
omfalospupek
ómosrameno
onkosnádor
óoforonvaječník
osteonkost
parthenospanna
próktoskonečník
ptyalonslina
pyelospánvička ledvinná
pylórosvrátník
pýonhnis
rhaféšev
rhythmospravidelný pohyb
sakcharoncukr
splanchnonútroba
spondylosobratel
spongionhouba
stomachosžaludek
thanatossmrt
tokosporod
toméřez
toposmísto
toxikonjed
tyflonslepé střevo
tympanonbubínek
úronmoč
zóonživočich