Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Biochemické vlastnosti bakterií
(tzv. „Pestré řady“)

indollaktózasacharózamanitolglukózaureázaSimonsSIM
+-+-+-+-+-+-+-+-HS
Poznámky
1.Test na produkci indolu - Kovácsovo činidlo (podobné Ehrlichovu činidlu); test je pozitivní při přítomnosti červené vrstvičky na hladině
2-4.Test štěpení (utilizace) laktózy, sacharózy a manitolu - indikátorem je bromthymolová modř
5.Test štěpení glukózy - ve Wassermanově zkumavce (je široká), v ní menší zkumavka - tzv. „plynovka“ - pokud je v ní bublina vzduchu, znamená to, že bakterie štěpí glukózu za vzniku plynu
6.Test na produkci ureázy (tzn. schopnost štěpit močovinu) - zkumavka s šikmo nalitým agarem obsahujícím močovinou, indikátorem změny pH je fenolová červeň
7.amoniumcitrát (Simons)
8.SIM agar - pokud je zákal jen kolem vpichu, bakterie je nepohyblivá (nebo byla její pohyblivost nějakým způsobem ovlivněna); pokud je zákal v celém objemu agaru, bakterie je pohyblivá (např. Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, etc.); dále se na tomto agaru testuje produkce sirovodíku - ten zde tvoří černé sraženiny

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)