Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Obecná virologie

Eva Žampachová
Virologie České Budějovice


Vlastnosti virů

 • Nejmenší částice živé hmoty
 • velikost 30 - 400 nm
 • Obsahuje DNA nebo RNA
 • Mimo hostitele se nerozmnožuje
 • Nemá vlastní metabolismus

Kritéria klasifikace virů

 • Podle nukleové kyseliny:
  • DNA viry
  • RNA viry
 • Podle obalu:
  • obalené (citlivější k zevním vlivům)
  • neobalené (rezistentnější k zevním vlivům)
 • Podle tvaru:
  • s kubickou symetrii (ikosahedron)
  • s helikální symetrií

Fáze množení viru

 • Adsorpce (přisednutí na buňku)
 • Penetrace (proniknutí)
 • Eclipse (virus neprokazatelný)
  • svléknutí
  • replikace
  • maturace
 • Eluce (uvolnění z buňky)

Priony

 • Infekční bílkovina bez nukleové kyseliny
 • PrP je protein vyskytující se:
  • v konfiguraci alfa helix (normální)
  • v konfiguraci beta sheet (patologický)
 • Příčina změny konfigurace je nejasná
 • Patogenetický mechanismus není znám

Typy virové infekce

 • Lytická - virus se množí, způsobuje lýzu buněk
 • Perzistentní - virus se množí, buňka uvolňuje virus, ale nehyne
 • Latentní - virus přežívá v buňce ale nemnoží se

Cesty přenosu infekce

 • Orální (potrava, sliny)
 • Inhalační (kapénková)
 • Transkutánní (hmyz, poranění)
 • Kožní
 • Sexuální
 • Transplacentární
 • Genomová

Strategie přežívání viru

 • Vyvolává minimální imunitní odpověď
 • Obchází imunitní odpověď
 • Tlumí imunitní odpověď
 • Antigenní změny
 • Rychlá replikace
 • Přežívání v slabě odpovídajících hostitelích

Co zvýhodňuje parazitizmus

 • Velké nahromadění hostitelů
 • Vhodné klima
 • Hygienické podmínky
 • Změny chování (cestování, promiskuita…)

Vakcíny

Živé (atenuované)
 • Výhody:
  • lepší imunogenita
 • Nevýhody:
  • méně bezpečné
  • méně odolné k prostředí
Mrtvé (usmrcené, rekombinantní..)
 • Výhody:
  • bezpečnější
  • odolnější
 • Nevýhody:
  • méně imunogenní
  • nutné opakované dávky

Imunita

 • Po přirozené infekci:
  • optimální odpověď
  • velký stimul
  • dlouhé trvání
 • Po vakcinaci:
  • variabilita odpovědi
  • kratší trvání

Antivirotika

 • Úzké spektrum účinku závislé na biologických vlastnostech viru
 • Různě vysoká toxicita
 • Virostatický účinek

Vyšetřovací metody ve virologii

 • Kultivační
 • Mikroskopické
 • Průkaz antigenu
 • Průkaz nukleové kyseliny
 • Průkaz protilátek

Kultivační metody

 • Kultivace na buněčných (tkáňových) kulturách
  • klasická s cytopatickým efektem
  • zrychlená s vizualizací viru imunochemicky
 • Kultivace na kuřecím embryu
 • Pokus na zvířeti

Mikroskopické metody

 • Průkaz viru imunohistochemicky v buňkách pacienta
 • Elektronmikroskopický průkaz viru

Průkaz virového antigenu

 • Prokazujeme přítomnost jednoho nebo úzké palety agens
 • Odpovídáme zda je nebo není přítomno někdy lze kvantifikovat
 • Metodicky jde o reakci antigen - protilátka
 • Je obvykle drahý

Průkaz nukleových kyselin

 • Hledáme selektivně jedno nebo několik agens
 • Metody rozlišujeme:
  • amplifikační (citlivé, metodicky náročné)
  • bez amplifikace (málo citlivé, méně náročné)
 • Rychlé a perspektivní

Průkaz protilátek

 • Prokazuje reakci imunitního systému na infekci
 • Lze prokazovat jednotlivé třídy imunoglobulinů
 • V počáteční fázi infekce se protilátky ještě netvoří
 • Není vhodný k monitorování léčby

Jiné možnosti léčby virových infekcí

 • Imunomodulační preparáty
  • chemické imunomodulátory
  • interferony
 • Hyperimunní imunoglobuliny
 • Terapeutické vakcíny

Které virové infekce léčit

 • S těžkým průběhem
 • Se špatnou prognózou
 • U pacientů s defektem imunity:
  • transplantovaných
  • s nádory
 • Epidemiologicky významné

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)