Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Medical English

(Témata ke zkoušce)
Odborná témata
 1. The cell and tisues
 2. The human body and systems
 3. The musculoskeletal system
 4. Microbiology
 5. ENT, otolaryngology
 6. Orthopaedics
 7. The cardiovascular system
 8. Haematology
 9. The digestive system
 10. The respiratory system
 11. The lymphatic and immune system
 12. The urinary system
 13. The nervous system
 14. The endocrine system
 15. The reproductive system
 16. Family plannig and obstetrics
 17. The integumentary system
 18. Oncology
 19. Ophtalmology
 20. Psychiatry
 21. Paediatrics
 22. Surgery, therapeutics
 23. Infectious diseases
 24. Pharmacology
 25. Stomatology
Obecná témata
 1. Pharmacy
 2. Drug abuse
 3. Travellin for health, the spas
 4. Filling in forms
 5. Letter writing
 6. Telehponing, the Internet
 7. Health care in this country, the insurance
 8. Consulting room
 9. Laboratory
 10. Nourishment, eating habits
 11. Description of a person
 12. Mass media, inflence of public health
 13. Medical report
 14. Medical rehabilitation
 15. Climate, weather, tropical medicine
 16. Types of diet
 17. Accident, first aid
 18. Interview with a patient
 19. Complementary medicine
 20. Personal history, C. V.
 21. Life expectancy, vaccination
 22. Dangers of obesity
 23. Operation theatre
 24. Mecical aspects of living with pets
 25. Euthanasia

Poznámky ke zkoušce:

Veškerá témata zahrnují jednotky používané v anglosaských zemích (míry, váhy, etc.) a přepočty mezi nimi.

Zkouška se skládá z těchto částí:

 1. Poslech s porozuměním odborného anglického textu
 2. Četba s porozuměním odborného anglického textu
 3. Překlad z češtiny do angličtiny (s důrazem na gramtiku, slovní zásobu a terminologii)
 4. Ústní zkouška - konverzace na odborné a obecné téma
Témata, která se během roku proberou:
 1. Human body
 2. Drug abuse
 3. Pharmacology, pharmacy
 4. Microbiology
 5. Musculoskeletal system
 6. Orthopaedics
 7. Surgery, operating theatre
 8. The circulatory system
 9. Haematology
 10. Biochemistry
 11. The respiratory system

 12. Nutrition
 13. The digestive system
 14. The lymphatic and immune system
 15. The nervous system
 16. The endocrine system
 17. The urinary system
 18. The reproductive system, family planning
 19. Psychiatry
 20. Stomatology
 21. Complementary medicine and therapeutics

Výuka probíhá v zimním a letním semestru prvního ročníku. V každém semestru se píšou 3 testy.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)