Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Biochemie - praktická zkouška

 • Kvantitativní úlohy:
  • stanovení hemoglobinu
  • stanovení alfa-amylázy
  • stanovení laktátdehydrogenázy
  • stanovení alkalické fosfatázy
  • stanovení celkové bílkoviny a frakcionace bílkovin
  • stanovení močoviny
  • stanovení kyseliny močové
  • stanovení celkových lipidů
  • stanovení cholesterolu
  • stanovení triacylglycerolů
  • stanovení acylpyrinu v moči a séru
 • Kvalitativní úlohy:
  • analýza neznámého vzorku moče

Zdroj: Nástěnka Ústavu lékařské chemie a biochemie 2. LF


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)