Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Integrovaná zkouška z biochemie a fyziologie

(Témata ke zkoušce)
 1. Klidový membránový potenciál buňky (biochemické a elektrofysiologické mechanismy)
 2. Energetické děje udržující distribuci iontů na buněčné membráně; ATPasové a kanály a výměníkové systémy – transport monovalentních a divalentních kationtů
 3. Formy transportu iontů přes buněčnou membránu; mechanismy tvorby chemické energie v mitochondrii
 4. Kompartmenty tělesných tekutin (ontogenetické aspekty).
 5. Mechanismy udržování stálosti objemu a chemické složení extracelulární tekutiny. Měření objemu tělesných tekutin.
 6. Mechanismy udržování stálosti složení a objemu krve; proteiny plasmy.
 7. Akční potenciál srdeční buňky. Biochemické odlišnosti od kosterního svalu.
 8. Šíření akčního potenciálu po srdeční svalovině; vznik rytmicity srdečních kontrakcí, proteiny myofibrily.
 9. Regulační mechanismy srdeční frekvence; EKG
 10. Podstata kontrakce srdečního svalového vlákna. Srovnání s kontrakcí kosterního svalu; regulační proteiny myofibrily, biochemická detekce poškození myokardu.
 11. Biochemická podstata spojení excitace a kontrakce v myokardu
 12. Faktory ovlivňující velikost srdečního systolického objemu. Isometrická a isotonická fáze srdeční kontrakce, srdeční cyklus.
 13. Minutový výdej srdeční. Regulace, metody měření. Vztah ke spotřebě kyslíku.
 14. Vztah mezi tlakem a průtokem krve; kapacita krevního řečiště, význam pro regulaci minutového výdeje srdečního a krevního tlaku
 15. Faktory určující hodnotu arteriálního krevního tlaku. Střední arteriální krevní tlak, dlouhodobé mechanismy udržující stálost hodnoty krevního tlaku.
 16. Vztah mezi metabolickou aktivitou a průtokem krve tkání; regulační mechanismy určující meziorgánovou distribuci průtoku krve. Metabolismus aminokyselin v různých orgánech
 17. Chemická a nervová regulace cévního odporu průtoku krve; faktory určující koronární průtok krve; metabolismus srdečního svalu
 18. Oběhové změny při tělesné zátěži; laktát –pyruvát, transport NADH mezi cytosolem a mitochondrií
 19. Regionální zvláštnosti v tvorbě tkáňového moku (plíce, mozek, ledvina); vliv polohy těla na hemodynamiku
 20. Plicní objemy a kapacity, metody měření; faktory určující složení alveolárního vzduchu
 21. Vztah mezi minutovou ventilací, alveolární ventilací a efektivní alveolární ventilací. Faktory určující poddajnost plic.
 22. Odpor proudění vzduchu v plicích. Příčiny a důsledky nerovnoměrnosti plicní ventilace; dechová práce, energetická potřeba dýchacích svalů.
 23. Chemické a nervové mechanismy regulující dýchání. Obranné dýchací reflexy.
 24. Transport kyslíku krví; biochemické a fyziologické aspekty, degradace a syntéza Hb
 25. Faktory určující kyslíkovou kapacitu krve; změny transportu kyslíku při tělesné námaze
 26. Transport CO2 krví. Pufrační kapacita krve
 27. Vztah transportu CO2 k  regulaci acidobasické rovnováhy
 28. Funkční význam hypoxické plicní vasokonstrikce.
 29. Funkční zvláštnosti plicního oběhu; změny plicního oběhu v ontogenetickém vývoji.
 30. Akutní hypoxie, aktivace glykolysy
 31. Chronická hypoxie; funkční důsledky a změny metabolismu
 32. Fysiologické a biochemické důsledky pobytu na vysokých horách
 33. Průtok krve ledvinou, měření, regulace; biochemie ledvin
 34. Faktory určující velikost glomerulární filtrace.Měření glomerulární filtrace
 35. Tubulární transport sodíku a vody a glukosy ; regulační účinky mineraralokortikoidů.
 36. ?
 37. Transportní systémy distálního tubulu; mechanismus koncentrace moči v ledvině; biochemické aspekty regulace acidobazické rovnováhy v ledvině
 38. Faktory určující koncentraci moče.; vylučování kalia, fosfátu a vápníku v ledvinách, normální a patologické součásti moči
 39. Metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech. Funkční a biochemické aspekty.
 40. Mechanismus kontrakce vlákna kosterního svalu; biochemie kontraktilních proteinů.
 41. Isotonická, isometrická kontrakce. Tetanická tenze. Úloha kolagenních proteinů .
 42. Biochemická podstata spojení excitace a kontrakce v  kosterním svalu.
 43. Regulace tonu kosterního svalu.Mechanismus volní kontrakce kosterního svalu.
 44. Červené krvinky. Regulace tvorby, ontogenetický vývoj; syntéza a degradace Hb
 45. Krevní skupiny; glykoproteiny
 46. Funkce krevních destiček. Složení krevní plasmy, krevní sérum.
 47. Srážení krve, vitamin K, úloha vápníku. Přehled mechanismů hemostázy. Faktory inhibující srážení krve.
 48. Polykání potravy; mechanismus tvorby slin, regulace sekrece, enzymy a vztah k degradaci živin.
 49. Regulace motility žaludku, tenkého střeva a tlustého střeva; proteolytické enzymy. Defekace
 50. Zvracení, ovlivnění acidobazické rovnováhy
 51. Regulace sekrece žaludeční šťávy; biochemie trávení
 52. Regulace sekrece žaludeční a pankreatické šťávy; metabolismus proteinů
 53. Regulace sekrece a vyměšování žluči; lipoproteinové komplexy
 54. Pocit hladu a sytosti; insulin, glukagon, biochemické aspekty. Regulace glykémie.
 55. Vývoj potřeby bílkovin u člověka; esentiální a neesentiální aminokyseliny, metabolismus aminokyselin.
 56. Faktory ovlivňující basální metabolickou potřebu novorozence.
 57. Typy buněčné sekrece regulačních látek; buněčná signalizace, nukleové kyseliny
 58. Buněčné receptory hormonů – biochemické a fyziologické principy, fosfolipidy a proteiny buněčných membrán
 59. Endokrinní funkce hypothalamo-hypofysálního systému
 60. Produkce a funkce hormonů adenohypofýzy
 61. Endokrinní regulace vývoje jedince; biochemické a fyziologické aspekty
 62. Produkce a funkce hormonů neurohypofýzy
 63. Cirkadiální rytmy
 64. Produkce a funkce hormonů štítné žlázy; fosforylace proteinů, isoenzymy
 65. Mechanismus působení hormonů štítné žlázy
 66. Regulace metabolismu Ca2+ a fosfátů
 67. Produkce a funkce glukokortikoidů
 68. Humorální regulace při stresu. Hemodynamické a metabolické změny při stresu.
 69. Produkce a funkce mineralokortikoidů
 70. Metabolismus a mechanismy účinku katecholaminů
 71. Endokrinní funkce ovarií; metabolismus steroidních hormonů
 72. Endokrinní funkce placenty
 73. Regulační mechanismy menstruačního cyklu
 74. Humorální regulační mechanismy při těhotenství a při porodu.
 75. Humorální změny při pubertě
 76. Hemodynamické změny novorozence po porodu
 77. Produkce a regulace insulinu; regulace glykémie
 78. Humorální regulace gastrointestinálního traktu
 79. Produkce a regulační účinky metabolitů kyseliny arachidonové
 80. Produkce a regulační účinky oxidu dusnatého
 81. Faktory regulující buněčnou proliferaci a růst; metabolismus kolagenu a proteoglykanů
 82. Vitaminy – biochemické a fyziologické aspekty
 83. Integrace metabolických dějů v organismu
 84. Funkce neuronu a glie
 85. Funkční morfologie neuronu
 86. Synaptické a receptorové potenciály
 87. Vodivost a typologie nervových vláken
 88. Synapse - stavba a typy
 89. Synaptický přenos
 90. Neurotransmitery a neuromodulátory
 91. Synaptické receptory - typy
 92. Hematoencefalická bariéra
 93. Vývoj a principy funkce CNS
 94. Gama-systém
 95. Reflex a nereflexní činnost CNS
 96. Dělení reflexů
 97. Funkce míchy
 98. Motorické funkce mozkové kůry
 99. Bazální ganglia
 100. Mozeček
 101. Regulační mechanismy postoje a rovnováhy
 102. Obecné principy vegetativních regulací
 103. Sympatikus
 104. Parasympatikus
 105. Funkce hypothalamu
 106. Funkce thalamu
 107. EEG a vyvolané potenciály
 108. Retikulární formace
 109. Spánek a bdění
 110. Bolest
 111. Modulační systémy
 112. Limbický systém
 113. Motivace, emoce
 114. Procedurální a deklarativní paměť
 115. Asociační a neasociační paměť
 116. Dělení paměti podle trvání
 117. Funkce frontální kůry
 118. Brocovo a Wernickovo centrum řeči
 119. Pyramidový a extrapyramidový systém
 120. Mechanismy útlumu
 121. Mediátorové systémy
 122. Oko jako optický aparát
 123. Funkce sítnice
 124. Mechanismy sluchu
 125. Funkce středního ucha
 126. Funkce vnitřního ucha
 127. Vestibulární aparát a nystagmus
 128. Funkce středního mozku
 129. Funkce prodloužené míchy
 130. Čich. Chuť.
 131. Somatosensorický systém

Zdroj: http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/integr.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)