Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Epidemiologie

(Zkušební otázky)
 1. Vymezení oboru epidemiologie, jeho využití, základní terminologie.
 2. Asociace a kauzalita.
 3. Tvorba souborů pro epidemiologické studie, výběr kontrolních skupin.
 4. Deskriptivní studie.
 5. Studie případů a kontrol.
 6. Kohortové studie.
 7. Intervenční studie.
 8. Typy studií z hlediska času.
 9. Principy náhodného výběru a jeho význam.
 10. Skríningové šetření v populaci (účel, hodnocení programů).
 11. Vlastnosti skríningových testů, ukazatele.
 12. Výhody a nevýhody jednotlivých typů epidemiologických studií.
 13. Hodnocení role náhody v epidemiologických studiích.
 14. Měření frekvence nemoci, úmrtí.
 15. Měření asociace.
 16. Bias v epidemiologických studiích.
 17. Confounding v epidemiologických studiích.
 18. Metody stanovení expozice rizikovým faktorům.
 19. Příprava a provedení epidemiologické studie.
 20. Zdroje původců nákaz, problematika nosičství (s uvedením příkladů).
 21. Přímý a nepřímý přenos nákaz, brány vstupu (s uvedeném příkladů).
 22. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence.
 23. Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi).
 24. Pasivní imunizace (princip, využití v současné praxi).
 25. Očkovací látky (typy, jejich výhody a nevýhody, perspektivy použití).
 26. Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování.
 27. Selhání očkování.
 28. Povinné očkování dětí.
 29. Organizace a druhy očkování, strategie očkovacích programů.
 30. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje.
 31. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení přenosu.
 32. Orientace v současné epidemiologické situaci v ČR.
 33. Surveillance přenosných nemocí, definice, cíle, metody.
 34. Charakteristika nejvýznamnějších nozokimálních nákaz a zásady jejich prevence.
 35. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených krví a biologickými materiály.
 36. Charakteristika nejvýznamnějších alimentárních nákaz.
 37. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených vektorem.
 38. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených transplacentárně a perinatálně.
 39. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených poraněním zvířetem.
 40. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených kapénkami.

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/ue/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)