Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Farmakologie - otázky

 1. 1. Lékopis, zdroje informací o léčivech a lécích
  2. Antiparkinsonika
  3. V-penicilin
 2. 1. Formální stránka receptu
  2. Antihistaminika
  3. Látky blokující kalciové kanály
 3. 1. Předepisování omamných látek
  2. Protistafylokoková antibiotika
  3. Koronární vazodilatancia
 4. 1. Dávky léčiva
  2. Sulfonamidy
  3. Hypolipidemika
 5. 1. Biologické membrány
  2. Cefalosporiny
  3. Spazmolytika
 6. 1. Přívodné cesty léčiv
  2. Benzodiazepiny
  3. Mediátory vegetativního nervového systému
 7. 1. Pohyb léčiv v organismu
  2. Cytostatika
  3. Beta 1 a beta 2 receptory
 8. 1. Farmakokinetika a její praktické aplikace
  2. Léky proti plísním a kvasinkám
  3. Thiazidová diuretika
 9. 1. Biotransformace léčiv
  2. Kombinace antibiotik
  3. Antidepresiva
 10. 1. Eliminace léčiv z organismu
  2. Antibiotika k lokálnímu použití
  3. Vazodilatancia
 11. 1. Mechamismus působení léčiv
  2. Histamin a antihistaminika
  3. Antihelmintika, antiparazitika
 12. 1. Receptorová teorie
  2. Kortikoidy
  3. Ampicilin
 13. 1. Afinita a vnitřní aktivita
  2. Chemoterapeutika bakteriálních infekcí
  3. Antitusika a expektorancia
 14. 1. Druhy terapie
  2. Antiastmatika
  3. Thiopental
 15. 1. Druhy antagonismu
  2. Antibiotika proti gramnegativním bakteriím
  3. H2 antagonisté
 16. 1. Vztah dávka účinek
  2. Chinolonová chemoterapeutika bakteriálních infekcí
  3. Heparin
 17. 1. Terapeutická šíře, terapeutický index
  2. Peniciliny
  3. Nebezpečí podávání kortikoidů
 18. 1. ED a LD
  2. Antibiotika - rozdělení
  3. Parasympatolytika
 19. 1. Kumulace léčiv
  2. Antidepresiva
  3. Antianginózní látky
 20. 1. Opakované podávání léčiv
  2. Neuroleptika
  3. Kumarinové deriváty
 21. 1. Léková závislost
  2. Antirevmatika
  3. Makrolidová antibiotika
 22. 1. Kombinace léčiv
  2. Beta-sympatolytika
  3. Antidiabetika
 23. 1. Nenormální reakce na léčiva
  2. Antiepileptika
  3. Virostatika
 24. 1. Teratogenní účinek léčiv
  2. Látky ovlivňující GIT
  3. Centrálně působící antihypertenziva
 25. 1. Klinické zkoušení léků
  2. Diuretika
  3. Toxické účinky kardiotonik
 26. 1. Dvojitý slepý pokus
  2. Makrolidová antibiotika
  3. Alfa-sympatolytika
 27. 1. Iatrogenní onemocnění
  2. Antikoagulancia
  3. Antimykotika
 28. 1. Organizace hlášení nežádoucích reakcí léčiv
  2. Lokální anestetika
  3. Morfin
 29. 1. Léčivé přípravky, léčivé látky, léky
  2. Antihypertenziva
  3. Perorální antikoncepce
 30. 1. Názvy léčiv
  2. Celková anestetika
  3. Prevence kinetóz, antiemetika
 31. 1. Zavádění nových léků do praxe
  2. Hypnotika
  3. Antirevmatika
 32. 1. Biologický poločas, eliminační konstanta
  2. Inhibitory COX1, COX2
  3. Aminoglykosidová antibiotika
 33. 1. Biologická dostupnost
  2. Kardiotonika
  3. Anxiolytika
 34. 1. Opiový zákon
  2. Rozdělení psychofarmak
  3. Prokain
 35. 1. Účinek léků na plod a novorozence
  2. Analgetika morfinového typu
  3. Terapie srdečního selhání
 36. 1. Vylučovací konstanta
  2. Psychostimulancia a nootropika
  3. ACE- inhibitory
 37. 1. Osud léků v organismu
  2. Antidepresiva
  3. Myorelaxancia
 38. 1. Inkompatibilita
  2. Neuroleptika
  3. Venofarmaka
 39. 1. Absolutní a relativní kontraindikace
  2. Analgetika - antipyretika
  3. Důvody neúspěchu léčby antibitotiky
 40. 1. Recept jako úřední dokument
  2. Antiepileptika
  3. Analgetika - deriváty kyseliny salicylové
 41. 1. Individuální variabilita v účinku léčiv
  2. Nepřímá antikoagulancia
  3. Inhibitory cholinesterázy a léčba otravy
 42. 1. Faktory ovlivňující účinek léčiv
  2. Sympatolytika
  3. Semisyntetické peniciliny
 43. 1. Etické problémy zavádění nových léků do praxe
  2. Sympatomimetika
  3. Statiny
 44. 1. Zásady předepisování specialit
  2. Cefalosporiny
  3. Inhalační celková anestetika
 45. 1. Zásady předepisování magistraliter
  2. Parasympatomimetika
  3. Antacida a antiulcerózní látky
 46. 1. Interakce léčiv
  2. Parasympatolytika
  3. Látky vyvolávající závislost
 47. 1. Určování dávek u dětí
  2. Obecné zásady terapie otrav
  3. Nebarbiturátová hypnotika
 48. 1. Dávkovací schema
  2. Myorelaxancia
  3. Perorální peniciliny
 49. 1. Podávání léků v těhotenství
  2. Antiarytmika
  3. Eikosanoidy
 50. 1. Zavedení nového léčiva do praxe
  2. Antidiabetika
  3. Tetracykliny

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)