Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Farmakologie - otázky

Lékopis, zdroje informací o léčivech a lécích Antiparkinsonika V-penicilin
Formální stránka receptu Antihistaminika Látky blokující kalciové kanály
Předepisování omamných látek Protistafylokoková antibiotika Koronární vazodilatancia
Dávky léčiva Sulfonamidy Hypolipidemika
Biologické membrány Cefalosporiny Spazmolytika
Přívodné cesty léčiv Benzodiazepiny Mediátory vegetativního nervového systému
Pohyb léčiv v organismu Cytostatika Beta 1 a beta 2 receptory
Farmakokinetika a její praktické aplikace Léky proti plísním a kvasinkám Thiazidová diuretika
Biotransformace léčiv Kombinace antibiotik Antidepresiva
Eliminace léčiv z organismu Antibiotika k lokálnímu použití Vazodilatancia
Mechamismus působení léčiv Histamin a antihistaminika Antihelmintika, antiparazitika
Receptorová teorie Kortikoidy Ampicilin
Afinita a vnitřní aktivita Chemoterapeutika bakteriálních infekcí Antitusika a expektorancia
Druhy terapie Antiastmatika Thiopental
Druhy antagonismu Antibiotika proti gramnegativním bakteriím H2 antagonisté
Vztah dávka účinek Chinolonová chemoterapeutika bakteriálních infekcí Heparin
Terapeutická šíře, terapeutický index Peniciliny Nebezpečí podávání kortikoidů
ED a LD Antibiotika - rozdělení Parasympatolytika
Kumulace léčiv Antidepresiva Antianginózní látky
Opakované podávání léčiv Neuroleptika Kumarinové deriváty
Léková závislost Antirevmatika Makrolidová antibiotika
Kombinace léčiv Beta-sympatolytika Antidiabetika
Nenormální reakce na léčiva Antiepileptika Virostatika
Teratogenní účinek léčiv Látky ovlivňující GIT Centrálně působící antihypertenziva
Klinické zkoušení léků Diuretika Toxické účinky kardiotonik
Dvojitý slepý pokus Makrolidová antibiotika Alfa-sympatolytika
Iatrogenní onemocnění Antikoagulancia Antimykotika
Organizace hlášení nežádoucích reakcí léčiv Lokální anestetika Morfin
Léčivé přípravky, léčivé látky, léky Antihypertenziva Perorální antikoncepce
Názvy léčiv Celková anestetika Prevence kinetóz, antiemetika
Zavádění nových léků do praxe Hypnotika Antirevmatika
Biologický poločas, eliminační konstanta Inhibitory COX1, COX2 Aminoglykosidová antibiotika
Biologická dostupnost Kardiotonika Anxiolytika
Opiový zákon Rozdělení psychofarmak Prokain
Účinek léků na plod a novorozence Analgetika morfinového typu Terapie srdečního selhání
Vylučovací konstanta Psychostimulancia a nootropika ACE- inhibitory
Osud léků v organismu Antidepresiva Myorelaxancia
Inkompatibilita Neuroleptika Venofarmaka
Absolutní a relativní kontraindikace Analgetika - antipyretika Důvody neúspěchu léčby antibitotiky
Recept jako úřední dokument Antiepileptika Analgetika - deriváty kyseliny salicylové
Individuální variabilita v účinku léčiv Nepřímá antikoagulancia Inhibitory cholinesterázy a léčba otravy
Faktory ovlivňující účinek léčiv Sympatolytika Semisyntetické peniciliny
Etické problémy zavádění nových léků do praxe Sympatomimetika Statiny
Zásady předepisování specialit Cefalosporiny Inhalační celková anestetika
Zásady předepisování magistraliter Parasympatomimetika Antacida a antiulcerózní látky
Interakce léčiv Parasympatolytika Látky vyvolávající závislost
Určování dávek u dětí Obecné zásady terapie otrav Nebarbiturátová hypnotika
Dávkovací schema Myorelaxancia Perorální peniciliny
Podávání léků v těhotenství Antiarytmika Eikosanoidy
Zavedení nového léčiva do praxe Antidiabetika Tetracykliny

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)