Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Histologie a embryologie

(Témata ke zkoušce)

Cytologie a obecná histologie

 1. Buňka a její součásti
 2. Buněčná membrána
 3. Mitochondrie
 4. Ribozomy
 5. Granulární endoplazmatické retikulum
 6. Hladké endoplazmatické retikulum
 7. Golgiho komplex
 8. Lysozomy
 9. Mikrotubuly
 10. Centriol
 11. Cytoplazmatická filamenta
 12. Cytoplazmatické inkluze
 13. Jádro buněčné
 14. Epitelová tkáň - obecná charakteristika
 15. Specializace laterálních stěn epitelových buněk
 16. Specializace apikálních povrchů epitelových buněk
 17. Ciliární aparát
 18. Specializace bazálních povrchů epitelových buněk
 19. Bazální lamina - bazální membrána
 20. Klasifikace jednotlivých typů epitelové tkáně
 21. Epitel žlázový
 22. Klasifikace žláz
 23. Morfologická charakteristika buněk syntetizujících proteiny
 24. Morfologická charakteristika buněk secernujících hlen
 25. Morfologická charakteristika buněk secernujících steroidní látky
 26. Morfologická charakteristika buněk secernujících polypeptidy nebo biogenní aminy
 27. Morfologická charakteristika buněk transportujících ionty
 28. Tkáň pojivová - obecná charakteristika
 29. Vazivo - základní struktura
 30. Vazivo - typy vaziva
 31. Chrupavka - základní struktura
 32. Chrupavka - typy chrupavek a jejich struktura
 33. Kost - základní součásti kostní tkáně
 34. Typy kostní tkáně a spoje kostrové
 35. Vývoj kostní tkáně
 36. Tkáň nervová - neurony
 37. Synapse
 38. Neuroglie
 39. Myelinizace
 40. Tkáň svalová - obecná charakteristika, typy svalové tkáně, regenerace
 41. Příčně pruhovaná svalová tkáň kosterní
 42. Příčně pruhovaná svalová tkáň srdeční
 43. Hladká svalová tkáň
 44. Mechanizmus svalové kontrakce
 45. Motorická ploténka, přenos impulzu pro svalovou kontrakci

Mikroskopická anatomie

 1. Obecná stavba cév
 2. Kapiláry
 3. Arterie, vény, lymfatické cévy
 4. Srdce
 5. Obecná struktura lymfatických orgánů, jejich klasifikace a buňky, které funkčně k lymfatickému systému patří
 6. Thymus
 7. Lymfatická uzlina
 8. Slezina
 9. Horní cesty dýchací
 10. Dolní cesty dýchací
 11. Respirační oddíl dýchacího systému
 12. Struktury, které se účastní úpravy vdechovaného vzduchu
 13. Obecná stavba trávicí trubice
 14. Dutina ústní, jazyk, pharynx, jícen
 15. Zuby
 16. Žaludek
 17. Tenké střevo
 18. Tlusté střevo
 19. Slinné žlázy
 20. Pankreas - část exokrinní
 21. Pankreas - část endokrinní
 22. Játra - základní stavební plán, hepatocyty
 23. Žlučové vývody, žlučník
 24. Ledviny - základní stavební plán, corpusculum renis
 25. Ledviny - ledvinné kanálky
 26. Vývodné cesty močové
 27. Varle - spermiogeneze, spermie
 28. Varle - buňky Sertoliho, intersticiální tkáň
 29. Mužské vývodné cesty pohlavní
 30. Přídatné mužské pohlavní žlázy
 31. Ovarium - oogeneze, ovariální folikuly, ovulace
 32. Ovarium - corpus luteum
 33. Tuba uterina
 34. Uterus
 35. Cyklické změny endotermia v průběhu menstruačního cyklu
 36. Vagina a vulva
 37. Hypofýza - adenohypofýza
 38. Hypofýza - neurohypofýza
 39. Epifýza
 40. Glandula thyreoidea
 41. Glandula parathyreoidea
 42. Glandula suprarenalis
 43. Medulla spinalis
 44. Cerebellum
 45. Telencephalon
 46. Obaly mozkomíšní
 47. Periferní nervy
 48. Ganglia nervová
 49. Kůže
 50. Vlasy, nehty
 51. Kožní žlázy
 52. Glandula mammae
 53. Receptory - jejich klasifikace a receptory, které mají vztah k somatické a viscerální citlivosti
 54. Proprioreceptory
 55. Chemoreceptory
 56. Oko - tunica fibrosa, tunica vasculosa
 57. Oko - tunica nervosa
 58. Ucho
 59. Erytrocyty, vývoj erytrocytů
 60. Leukocyty a trombocyty
 61. Vývoj leukocytů a trombocytů

Embryologie

 1. Fertilizace a rýhování vajíčka
 2. Blastocysta a její implantace
 3. Dvouvrstevný zárodečný terčík, amniový a žloutkový váček
 4. Trojvrstevný zárodečný terčík
 5. Vývoj zevního tvaru embrya a plodu
 6. Plodové obaly a pupečník, placenta
 7. Diferenciace intraembryonálního mezodermu
 8. Vývoj kostry: hlava a axiální skelet
 9. Vývoj končetin
 10. Vývoj svalového systému
 11. Primitivní krevní oběh, vývoj krvetvorby
 12. Vývoj srdce
 13. Aortální oblouky
 14. Fetální krevní oběh a změny po porodu
 15. Vývoj obličeje
 16. Vývoj ústní a nosní dutiny
 17. Vývoj zubů
 18. Vývoj trávicí trubice, segmentace a rotace
 19. Vývoj pharyngu, branchiogenní orgány
 20. Vývoj jazyka
 21. Přední střevo: jícen a žaludek
 22. Střední a zadní střevo: duodenum, jejunoileum, colon
 23. Vývoj jater
 24. Vývoj pankreatu
 25. Vývoj laryngu, trachey
 26. Vývoj plic a změny v plicích při narození
 27. Vývoj coelomu, perikardové, pleurální a peritoneální dutiny
 28. Vývoj bránice
 29. Vývoj ledvin
 30. Vývoj rekta, močového měchýře a urethry
 31. Vývoj ženského pohlavního systému
 32. Vývoj mužského pohlavního systému
 33. Vývoj zevního genitálu
 34. Notogeneze, vertebrospinální osa embrya, vývoj nervové trubice, histogeneze nervové tkáně
 35. Vývoj míchy a spinálních ganglií
 36. Vývoj mozku
 37. Vývoj oka
 38. Vývoj ucha
 39. Vývoj endokrinního systému
 40. Vývoj kůže a kožních adnex

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)