Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Imunologie

 1. Centrální a periferní lymfoidní orgány
 2. Původ, vývoj a diferenciace imunokompetentních buněk
 3. Nespecifické složky imunity
 4. Specifické složky imunity
 5. Humorální složky imunity
 6. Buněčné složky imunity
 7. Obecné obranné mechanismy
 8. Monocyto-makrofágový systém
 9. Granulocyty, druhy a funkce
 10. Proces fagocytózy
 11. Mikrobicidní systémy fagocytů, cytotoxických lymfocytů T a NK buněk
 12. Komplement a jeho hlavní funkce
 13. NK buňky, povrchové molekuly, funkce
 14. Cytokiny a jejich úloha v imunitních reakcích
 15. Zpracování a prezentace antigenů
 16. HLA I. třídy, struktura, funkce
 17. HLA II. třídy, struktura, funkce
 18. Lymfocyty T, vývoj, subpopulace
 19. Povrchové molekuly lymfocytů T a jejich funkce
 20. Lymfocyty TH1
 21. Lymfocyty TH2
 22. Lymfocyty B, vývoj a diferenciace
 23. Imunoglobuliny G a M, struktura a funkce
 24. Imunoglobulin A, struktura a funkce
 25. Imunoglobulin E, struktura a funkce
 26. Primární a sekundární protilátková odpověď
 27. Imunita na sliznicích
 28. Imunitní mechanismy v obraně proti mnohobuněčným parazitům
 29. Imunitní mechanismy v obraně proti bakteriálním infekcím
 30. Imunitní mechanismy v obraně proti virovým infekcím
 31. Imunitní mechanismy v obraně proti nádorům
 32. Imunopatologická reakce I. typu-anafylaktoidní
 33. Imunopatologická reakce II. typu-cytotoxická
 34. Imunopatologické poškození zprostředkované imunokomplexy
 35. Imunopatologické poškození zprostředkované lymfocyty T a reakcí oddálené přecitlivělosti
 36. Patogeneze septického šoku
 37. Mechanismus působení antireceptorových protilátek
 38. Imunologické reakce uplatňující se v rejekci transplantátu
 39. Reakce štěpu proti hostiteli
 40. Příčiny vzniku autoimunitních chorob
 41. Mechanismy centrální a periferní tolerance
 42. Orgánově specifické autoimunitní choroby
 43. Orgánově nespecifické autoimunitní choroby
 44. Imunodeficience protilátkové
 45. Imunodeficience kombinované
 46. Imunodeficience navozená infekcí virem HIV
 47. Získané poruchy imunity
 48. Možnosti potlačení imunitní reakce
 49. Možnosti stimulace imunitní odpovědi
 50. Vakcinace

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/ui/vyuka.htm http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/imunologie/vyuka.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)