Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Rigorosní otázky z lékařské mikrobiologie

I. Obecná mikrobiologie

 1. Anatomie bakteriální buňky.
 2. Složení buněčné stěny grampozitivních a gramnegativních bakterií.
 3. Bakteriální pouzdro a ostatní povrchové struktury.
 4. Bakteriální spora a sporulace.
 5. Biologické účinky stěnových komponent bakterií.
 6. Obecné vlastnosti toxických bakteriálních proteinů.
 7. Neurotoxiny.
 8. Cytotoxiny.
 9. Enterotoxiny.
 10. Adherence bakterií, mechanismy.
 11. Patogenní působení mikrobů, vztah hostitele a mikroba.
 12. Podmínky množení bakterií in vivo.
 13. Variabilita bakterií, bakteriální DNA a její změny (genetická informace, chromosom, plasmidy, transpozony).
 14. Množení bakteriální populace in vitro, jeho stanovení.
 15. Rozdělení antibiotik a chemoterapeutik podle jejich působení.
 16. Resistence k antibiotikům (přirozená, získaná, trvání, původ).
 17. Hlavní zásady racionální terapie ATB.
 18. Prevence vzniku rezistence.
 19. Peniciliny a cefalosporiny.
 20. Chloramfenikol a tetracyklinová antibiotika.
 21. Makrolidová antibiotika a linkosamidy.
 22. Aminoglykosidy a polymyxinová antibiotika.
 23. Antifugální antibiotika.
 24. Chemoterapeutika s antibakteriálním účinkem.
 25. Antituberkulotika.
 26. Protivirová chemoterapeutika.
 27. Bakterie s defektní buněčnou stěnou.
 28. Komplikace a vedlejší účinky antibiotické terapie.

II. Speciální mikrobiologie a mykologie

 1. Streptococcus pyogenes a sterilní následky streptokokových nákaz.
 2. Streptococcus pneumoniae.
 3. Streptococcus agalactiae.
 4. Ústní streptokoky a enterokoky.
 5. Staphylococcus aureus a koaguláza negativní stafylokoky.
 6. Neisseria meningitidis a faringeální neisserie.
 7. Neisseria gonorrhoeae.
 8. Brucely a Francisella tularensis.
 9. Bordetella pertussis a parapertussis.
 10. Haemophilus influensae a ostatní hemofily.
 11. Listeria monocytogenes.
 12. Corynebacterium diphteriae a C. ulcerans.
 13. Podmíněně patogenní korynebakterie (C. jeikeium, C. urealyticum).
 14. Arcanobacterium haemolyticum.
 15. Enterobacteriaceae, charakteristika čeledi.
 16. Escherichia coli.
 17. Salmonella typhi a původci paratyfu.
 18. Salmonely vyvolávající gastroenteritidy.
 19. Shigely.
 20. Yersenia enterocolitica.
 21. Yersenia pestis a Y. pseudotuberculosis.
 22. Podmíněně patogenní enterobakterie (Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Providentia, Serratia).
 23. Vibrio cholerae a ostatní vibria.
 24. Campylobacter jejuni a C. coli.
 25. Helicobacter pylori.
 26. Pseudomonas aeruginosa, P. mallei a P. pseudomallei.
 27. Mycobacterium tuberculosis a M. bovis, M. avium.
 28. Mycobacterium leprae.
 29. Podmíněně patogenní mykobacteria.
 30. Nesporující anaerobní bakterie.
 31. Aktinomycety.
 32. Nokardie.
 33. Clostridium tetani.
 34. Botulinická klostridia.
 35. Histotoxická klostrida.
 36. Bacillus anthracis a ostatní bacily.
 37. Leptospira iterrogans.
 38. Treponema pallidum.
 39. Legionella pneumophila a ostatní legionely.
 40. Borrelia recurrentis a B. burgdorferi.
 41. Rickettsie (R. prowazekii) a Coxiella burnetii.
 42. Chlamydia trachomatis a ostatní chlamydie.
 43. Mykoplasma pneumoniae a ostatní mykoplasmata.
 44. Candidy a kandidóza.
 45. Původci systémových mykóz.

III. Parazitologie

 1. Krevní bičíkovci a výtrusovci.
 2. Patogenní bičíkovci.
 3. Giardia lamblia.
 4. Patogenní měňavky.
 5. Entamoeba histolytica.
 6. Patogenní prvoci zažívacího traktu.
 7. Původci lidské malárie.
 8. Toxoplasma gondii.
 9. Pneumocystis carinii.
 10. Tasemnice člověka.
 11. Echinococcus a cysticerkózy.
 12. Ascaris lumbricoides a Trichuris trichiura.
 13. Trichomonas vaginalis.
 14. Enterobius vermicularis.
 15. Zvířevcí škrkavky v etiologii lidských onemocnění.
 16. Trichinella spiralis.
 17. Sarcoptes scabiei a Neothrombiculla autumnalis.
 18. Pediculs capitis, P. corporis, Phtirus pubis.
 19. Význam klíšťat v patogenezi lidských onemocnění.
 20. Hmyz jako vektor infekčních chorob.

IV. Klinická mikrobiologie

 1. Normální flóra lidského těla.
 2. Původci onemocnění horních dýchacích cest.
 3. Infekční onemocnění plic.
 4. Choroby dutiny ústní infekčního původu.
 5. Přehled etiologie průjmových onemocnění.
 6. Etiologie infekcí močových cest.
 7. Infekce pohlavního ústrojí a sexuálně přenosné choroby.
 8. Etiologie infekcí nervového systému.
 9. Bakteriémie a sepse.

V. Virologie

 1. Poxviry, očkování proti variole.
 2. Virus varicelly a Herpes zoster.
 3. Virus Herpes simplex.
 4. Cytomegalovirus.
 5. Chřipkové viry a virus parainfluenzy.
 6. Virus parotitidy.
 7. Virus spalniček.
 8. Virus zarděnek.
 9. Virus vztekliny.
 10. Adenoviry.
 11. Arboviry, virus klíšťové encefalitidy.
 12. Viroví původci infekcí respiračního traktu.
 13. Virus poliomyelitidy.
 14. Virus coxsackie a ECHO.
 15. Rhinoviry a virus slintavky a kulhavky.
 16. Průjmová onemocnění virového původu.
 17. Původci virové hepatitidy.
 18. EB virus.
 19. Nádorové viry.
 20. Pomalé virové infekce.
 21. Virus HIV.
 22. Definice viru a struktura viru.
 23. Patogeneza virových infekcí.
 24. Vztah virové infekce k imunitnímu systému.
 25. Viry jako antigeny; problematika očkování proti virovým infekcím.

VI. Imunologie

 1. Imunita respiračního traktu.
 2. Imunita zažívacího traktu.
 3. Antitoxické protilátky.
 4. Protilátky aktivující komplemant.
 5. IgE protilátky, význam v imunitě a přecitlivělosti.
 6. Slizniční imunita.
 7. Protilátky a antivirová imunita.
 8. Buněčná imunita u virových infekcí.
 9. Extra- a intracelulární paraziti a typ imunity.
 10. Imunita u parazitárních chorob.
 11. Buněčná imunita u bakteriálních infekcí.
 12. Imunita u mykóz.
 13. Komplement a jeho účast v nespecifické imunitě.
 14. Komplement a jeho účast ve specifické imunitě.
 15. Mikrofágy a antiinfekční imunita.
 16. Makrofágy a antiinfekční imunita.
 17. Imunomodulační účinek mikroorganismů.
 18. Význam normální flóry pro imunitu.
 19. Choroby z imunitních komplexů.
 20. Typy přecitlivělosti a infekční agens.
 21. Typy přecitlivělosti a antimikrobní terapie.
 22. Specifické ovlivnění imunitní odpovědi - typy očkovacích látek.
 23. Imunita novorozence.
 24. Vznik autoimunních chorob a infekce.
 25. Deficity imunity a infekce.
 26. Význam cytokinů v patogeneze infekčního procesu.
 27. Dynamika protilátkové odpovědi ve vztahu k infekci.
 28. Vztah protilátek, komplementu a fagocytózy.
 29. Pasivní přenos protilátek.
 30. Kožní testy, jejich použití a interpretace.

VII. Praktická část

 1. Ochrana a bezpečnost při práci v mikrobiologické laboratoři.
 2. Velikost a tvar bakterií.
 3. Bakteriální spory, jejich význam, struktura.
 4. Mikroskopický průkaz infekčního agens, základního barvení.
 5. Kultivace bakterií, kultivační půdy, množení bakterií, růst bakterií na pevných a tekutých půdách.
 6. Podmínky kultivace.
 7. Postupy užívané při identifikaci bakterií.
 8. Pokus na zvířeti v mikrobiologii.
 9. Desinfekce a sterilisace, asepse a antisepse.
 10. Určování citlivosti mikrobů k ATB, interpretace výsledků a příčiny rozdílů mezi výsledky in vitro a účinky in vivo.
 11. Enterobakterie (obecné vlastnosti a zásady diagnostiky).
 12. Mikrobiologická diagnostika infekcí dýchacího traktu.
 13. Mikrobiologická diagnostika střevních infekcí.
 14. Mikrobiologická diagnostika močových infekcí.
 15. Mikrobiologická diagnostika meningitid.
 16. Mikrobiologická diagnostika venerických nákaz.
 17. Mikrobiologická diagnostika virových infekcí.
 18. Odběr a transport různých druhů materiálů.
 19. Příprava, obarvení a popis preparátu z různých druhů infekčního materiálu, diagnostický závěr.
 20. Interpretace výsledků kultivace různých materiálů, interpretace různých výsledků citlivosti k ATB, doporučení léčby.
 21. Provedení a hodnocení kožních testů.
 22. Interpretace výsledků serologických vyšetření.
 23. Vazba antigenu s protilátkou in vitro. Serologická reakce.
 24. Aglutinace a její modifikace (latex, hemaglutinace).
 25. Precipitace. Imunoelektroforéza.
 26. Vazba komplementu.
 27. Serologická diagnostika lues (specifické a nespecifické antigeny).
 28. Enzym-imunologická reakce (ELISA). Western-blott test.
 29. Princip neutralizačních testů.
 30. Imunofluorescenční techniky a jejich používání v diagnostice.
 31. Význam serologických vyšetření u bakteriálních, virových, rickettsiálních, mykotických a parazitárních onemocnění.
 32. Mikrobní obrazy poševní.
 33. Diagnostika protozoálních infekcí.
 34. Diagnostika helmintóz.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)