Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Neurologie - otázky ke zkoušce

A. Neurologické syndromy

 1. Syndrom centrálního motoneuronu
 2. Syndrom periferního motoneuronu (periferní paréza, výšková lokalizace - postižení předních rohů míšních, kořenové syndromy včetně výškové lokalizace, postižení periferního nervu, nervové ploténky, svalu)
 3. Myopatický syndrom
 4. Syndromy míšní (výšková lokalizace míšních lézí včetně syndromu kaudy a konu)
 5. Syndromy míšní (syndrom hemisekce míšní, transverzální léze míšní, míšní šok)
 6. Syndromy míšní (syndrom zadních a postranních míšních provazců a syndrom centrální míšní šedi)
 7. Syndromy extrapyramidové (hypertonicko-hypokinetický syndrom)
 8. Mozečkový syndrom a syndrom koutu mostomozečkového
 9. Bulbární a pseudobulbární syndrom
 10. Syndromy vyplývající z postižení mozkových nervů
 11. Meningeální syndrom a syndromy likvorové
 12. Syndrom intrakraniální hypertenze, hypotenze, konusové smyptomy
 13. Korové syndromy (prefrontální syndrom, rolandický syndrom, syndrom parietálního laloku)
 14. Korové syndromy (syndrom temporálního a okcipitálního laloku)
 15. Syndromy capsullae internae a corporis callosi
 16. Vegetativní syndromy (periferní a centrální - kortikální, diencefalotalamické, bulbární, Claude_Berdard-Hornerův syndrom, syndrom zadního krčního sympatiku, esenciální vegetativní syndromy - dystonie)
 17. Kmenové syndromy, alternující hemiplegie
 18. Vestibulární syndrom
 19. Apalický syndrom, mozková smrt
 20. Neurologické hybné syndromy v prvním roce života
 21. Vývojové a získané symbolické a fatické poruchy
 22. Algické syndromy, bolest, dráhy bolesti a jejich poruchy

B. Speciální neurologické vyšetřovací metody

 1. EEG (princip metody, norma, základní patologické nálezy, klinický význam)
 2. EMG (princip metody, norma, základní patologické nálezy, klinický význam)
 3. Evokované potenciály (princip metody, norma a základní patologické nálezy, klinický význam)
 4. Vyšetření mozkomíšního moku (princip metody, norma a základní patologické nálezy, klinický význam)
 5. Zobrazovací metody (nativní snímky lebk a páteře, NMR, CT, angiografie, ultrasonografie...)
 6. Diagnostický postup u psychomotorické retardace
 7. Diagnostický postup u poruchy hybnosti
 8. Diagnostický postup u kořenového syndromu
 9. Diagnostický postup u cévní mozkové příhody
 10. Diagnostický postup u epilepsie
 11. Diagnostický postup u akutně vzniklé poruchy vědomí
 12. Neurologické vyšetření kojence a novorozence

C. Speciální neurologie

 1. Epileptické záchvaty a epileptické syndromy věkové vázané
 2. Neepileptická záchvatová onemocnění a stavy imitující epileptické záchvaty
 3. Diferenciální diagnostika bolesti hlavy u dětí i dospělých
 4. Migréna
 5. Parkinsonova choroba a ostatní extrapyramidová onemocnění
 6. Nádorová onemocnění centrálního nervového systému
 7. Nádory hypofýzy, nádoru koutu mostomozečkového
 8. Nádorová onemocnění míchy a páteře
 9. Zánětlivá onemocnění nervového systému (rozdělení, symptomatologie, vyšetření, terapie)
 10. Absces mozku a míchy
 11. Meningoencefalitidy
 12. Polyradikuloneuritida (syndrom Guillanův-Barrého), myelitidy, neuritidy včetně mozkových nervů
 13. Subarachnoideální krvácení
 14. Ischemické mozkové příhody
 15. Hemoragické mozkové příhody
 16. Kojenecký subdurální hematom
 17. Ateroskleróza cerebri
 18. Postižení nervového systému u interních chorob (hypertenze, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, renálních a hepatálních poruch) v dětském i dospělém věku
 19. Poranění mozku (komoce, kontuze) a jejich následky
 20. Traumatické hematom (epidurální, subdurální, intraparenchymové)
 21. Poranění páteře a míchy
 22. Neuropatie
 23. Choroby svalů - symptomatologie, diferenciální diagnostika
 24. Svalové dystrofie a kongenitální myopatie
 25. Poruchy nervosvalového přenosu
 26. Demyelinizační onemocnění CNS
 27. Alzheimerova choroba a ostatní demence
 28. Problematika degenerativních a dědičných neurometabolických poruch obecně
 29. Neurologický obraz u vybraných dědičných poruch metabolismu (poruchy lyzosomální, peroxisomální, mitochondriální)
 30. Vývojové anomálie nervového systému včetně fakomatóz
 31. Dětská mozková obrna
 32. Vertebrogenní poruchy (funkční, diskogenní, poruchy SIS a lumbalgie, lumbago) a diferenciální diagnostika bolestí zad
 33. Neurózy v dětském i dospělém věku
 34. Hydrocefalus

Zdroj:
Komárek V., Zumrová A. et al.: Dětská neurologie - vybrané kapitoly, Galén, Karolinum, Praha, 2000, s. 174-176


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)