Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Základy ošetřovatelské péče

(Témata ke zkoušce)
 1. Základní pojmy - definice zdraví, co nebo kdo ovlivňuje zdraví. Péče o nemocné a ošetřovatelství, co je ošetřovatelská technika. Zásady ošetřovatelství.
 2. Pacient a nemoc - typy reakcí na nemoc, adekvátní, neadekvátní, adaptace, maladaptace.
 3. Základní zásady jednání zdravotnického personálu s nemocným, vztah pacient-lékař.
 4. Ošetřovací jednotka, diferencovaná péče - druhy ošetřovacích jednotek.
 5. Ochranný léčebný režim - typy lůžek, pomocná zařízení, pomůcky k prevenci proleženin.
 6. Polohy nemocných - léčebné, vynucené, vyšetřovací, pasivní, aktivní, pohybový režim.
 7. Stravování nemocných, dietní a stravovací režim.
 8. Vědomí a jeho poruchy.
 9. Krevní tlak a jeho měření. Hypertenze, hypotenze.
 10. Tep, dýchání.
 11. Teplota, měření, teplotní křivka.
 12. Cévkování, klyzma.
 13. Injekce, infuze.
 14. Odběr biologického materiálu.
 15. Diabetes mellitus, PAD, inzulin.
 16. Hygienicko epidemiologický režim.
 17. Lékové formy, jejich aplikace.
 18. Transfuze krve, druhy transfuzních přípravků, nežádoucí reakce po transfuzi.
 19. Zásady protišokové léčby.
 20. Péče o zemřelého, umírání, smrt.
 21. Proleženiny - vznik, léčba a prevence.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)