Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Otázky z klinické propedeutiky

Blok I. – Všeobecná problematika, symptomatologie

 1. Tachypnoe, hyperpnoe, kašel, hemoptýza
 2. Dyspnoe, stridor
 3. Změny srdečních ozev a přídatné zvuky
 4. Změny srdečního rytmu
 5. Vedlejší dýchací šelesty
 6. Srdeční šelesty
 7. Hodnocení stavu vědomí
 8. Chůze a abnormální pohyby
 9. Nejčastější změny kůže a kožních adnex (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence)
 10. Zvracení, hematemesis
 11. Bolest břicha
 12. Změny vyprazdňování stolice
 13. Teplota, subfebrilie, hyperpyrexie
 14. Otoky
 15. Poruchy růstu, hodnocení somatického vývoje, percentilové grafy
 16. Poruchy výživy, hypotrofie, dystrofie, obesita
 17. Bolest na hrudi
 18. Změny hlasu a poruchy řeči
 19. Cyanóza
 20. Dysurie, polakisurie, polyurie, oligurie, anurie, polydipsie
 21. Přirozená výživa dítěte – kojení
 22. Umělá výživa kojence
 23. Zásady dietního stravování
 24. Žloutenka
 25. Základní poruchy neuropsychického vývoje
 26. Základní chirurgické výkony a jejich názvosloví
 27. Druhy ran, zásady jejich ošetřování
 28. Zástava krvácení v terénu a při primárním ošetření
 29. Hojení ran. Primární, sekundární (odložený) steh
 30. Indikace k operaci
 31. Obecná příprava nemocného před operací
 32. Zásady asepse a antisepse
 33. Principy fixace úrazů končetin, druhy obvazů
 34. Základní pojmy v problematice celkové anestezie

Blok II. – Fyzikální vyšetření a vyšetřovací metody

 1. Neinvazivní a invazivní vyšetřovací metody v kardiologii
 2. Vyšetřovací metody v pulmologii
 3. Vyšetřovací metody v gastroenterologii a hepatologii
 4. Neinvazivní a invazivní metody v angiologii
 5. Fyzikální nález při mitrální stenóze a mitrální insuficienci
 6. Fyzikální nález u vrozených srdečních vad
 7. Fyzikální nález u kombinovaných chlopenních vad
 8. Fyzikální nález u aortální stenózy a aortální insuficience
 9. Fyzikální vyšetření břicha
 10. Vyšetřovací metody uropoetického systému
 11. Fyzikální nález u perikarditidy
 12. Příznaky endokrinních onemocnění a základní endokrinologické vyšetření
 13. Fyzikální nález při bronchitidě
 14. Fyzikální nález u emfyzému
 15. Příznaky krevních onemocnění, fyzikální vyšetření
 16. Hemorhagická diatheza – symptomatologie
 17. Fyzikální nález při pneumonii
 18. Fyzikální nález u pleurálního výpotku
 19. Fyzikální nález při pneumothoraxu
 20. Základní neurologické vyšetření
 21. Fyzikální nález při atelektáze
 22. Meningeální syndrom a nitrolební hypertenze – příznaky, vyšetření
 23. Fyzikální nález při ascitu
 24. Fyzikální nález u ischemické choroby dolních končetin
 25. Fyzikální nálezy u imunodeficiencí
 26. Fyzikální nález při insufienci trikuspidální chlopně
 27. Hodnocení psychomotorického vývoje
 28. Fyzikální nález u tromboflebitidy a flebotrombózy
 29. Dehydratace – fyzikální nález
 30. Vyšetření pohybového aparátu
 31. Fyziologický novorozenec – první vyšetření po porodu
 32. Novorozenec s nízkou porodní hmotností, nedonošený a hypotrofický novorozenec
 33. Zásady klinického vyšetření břicha a fyziologické nálezy
 34. Zásady klinického vyšetření břicha a nejdůležitější patologické nálezy
 35. Základní pomocná vyšetření u chirurgicky nemocných
 36. Základní vyšetření a ošetření zraněného s končetinovým poraněním
 37. Klinická a paraklinická diagnostika končetinových úrazů
 38. Typické nálezy při klinickém vyšetření pacienta s uskřinutou zevní kýlou
 39. Typické nálezy při klinickém vyšetření pacienta s peritonitidou
 40. Typické nálezy při klinickém vyšetření pacienta s ileem

Blok III. – Laboratorní metody

 1. Krevní obraz – vyšetření, zvláštnosti věkových období, odchylky v dětském věku
 2. Odběr moče k chemickému, mikroskopickému a bakteriologickému vyšetření u dětí a dospělých
 3. Vyšetření stolice u dětí a dospělých
 4. Vyšetření mozkomíšního moku
 5. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění uropoetického systému
 6. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění respiračního systému
 7. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému
 8. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění endokrinního systému
 9. Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii
 10. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění gastrointestinálního systému
 11. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění krevního systému
 12. Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii
 13. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění pohybového ústrojí
 14. Základní imunologické vyšetření u dětí a dospělých
 15. Základní koagulační vyšetření u dětí a dospělých
 16. Injekční technika – u dětí a dospělých
 17. Punkce a biopsie – u dětí a dospělých
 18. Infuze a transfuze – u dětí a dospělých
 19. Vakcinace a tuberkulinové zkoušky
 20. Poruchy acidobazické rovnováhy – vyšetření
 21. Změny osmolality vnitřního prostředí – vyšetřovací metody a interpretace
 22. Technika měření TK, hypertenze, hypotenze, percentilové grafy
 23. Dehydratace – laboratorní vyšetření
 24. Základní alergologická laboratorní vyšetření
 25. Růst a pohlavní vývoj dítěte – auxologie – základná růstová a vývojová data

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)