Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

První pomoc

(Témata ke zkoušce)
 1. První pomoc při úrazu nosu a paranasálních dutin - epistaxe
 2. První pomoc při cizím tělese v dýchacích cestách
 3. První pomoc při cizím tělese v polykacích cestách
 4. První pomoc při poranění a poleptání jícnu
 5. První pomoc při krvácení z polykacích cest
 6. První pomoc při úrazu ucha
 7. První pomoc u duševně chorých pacientů
 8. První pomoc u situačně - reaktivně podmíněných stavů
 9. První pomoc u intoxikací z pohledu psychiatra
 10. První pomoc při úrazech zubů
 11. První pomoc při úrazech obličejového skeletu
 12. První pomoc při krvácení z dutiny ústní
 13. První pomoc při luxaci čelisti
 14. První pomoc při neprůchodnosti dýchacích cest
 15. Způsoby uvolnění dýchacích cest
 16. Dýchání z plic do plic
 17. Resuscitační rouška a jiné pomůcky pro dýchání z plic do plic
 18. První pomoc při zástavě oběhu
 19. První pomoc při zástavě dýchání
 20. Nepřímá srdeční masáž - technika provedení
 21. Postup při provádění KPR - jeden zachránce
 22. Postup při provádění KPR - dva zachránci
 23. Hodnocení poruchy vědomí
 24. Postup při stavění tepenného krvácení
 25. Postup při zástavě žilního krvácení
 26. Tlakové body - lokalizace, způsob provedení
 27. První pomoc při krvácení z GIT
 28. První pomoc při gynekologickém krvácení
 29. První pomoc při poranění hlavy a mozku
 30. Stabilizovaná poloha
 31. První pomoc při poranění páteře a míchy
 32. První pomoc při závažné poruše vědomí
 33. První pomoc při poranění břicha
 34. První pomoc při nitrobřišním krvácení
 35. První pomoc při náhlých příhodách břišních
 36. První pomoc při poranění hrudníku
 37. První pomoc při pneumotoraxu otevřeném
 38. První pomoc při pneumotoraxu zavřeném
 39. První pomoc při pneumotoraxu záklopkovém
 40. První pomoc při bolesti za sternem
 41. Jednotlivé typy polohování při první pomoci
 42. První pomoc při popálení a poleptání
 43. První pomoc při poranění kostí a kloubů
 44. První pomoc při akutních otravách
 45. První pomoc při tonutí
 46. První pomoc při přehřátí organismu
 47. První pomoc při podchlazení organismu
 48. První pomoc při poranění elektrickým proudem
 49. První pomoc na místě závažné nehody
 50. První pomoc při křečových stavech
 51. První pomoc při benigním kolapsu
 52. První pomoc při intoxikaci CO
 53. První pomoc při dušení (např. Status asthmaticus)
 54. První pomoc při náhlých stavech postihujících oko
 55. První pomoc při alergických reakcích
 56. Šokové stavy - typy, rozdělení
 57. Protišoková opatření - obecně
 58. První pomoc při poranění horní končetiny
 59. První pomoc při poranění dolní končetiny
 60. První pomoc při drobném poranění (hmyz, hadí uštknutí, znečištěná rána)
 61. Způsoby transportu poraněného
 62. Prostředky obvazové techniky při první pomoci
 63. Neočekávaný porod
 64. Objektivní vyšetření poraněného
 65. Subjektivní vyšetření poraněného
 66. Nouzové obvazové prostředky - jejich použití
 67. Základní rozdělení a etapy přednemocniční péče - názvosloví
 68. Věšení, škrcení, rdoušení, dušení
 69. Poranění svalů
 70. Technika práce s nosítky

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)