Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Rehabilitace

(Zkušební otázky)
 1. Léčebná rehabilitace, cíle, vymezení pojmu, prostředky diagnostické a terapeutické.
 2. Vyšetření páteře a kloubů (praktické dovednosti součástí zápočtu).
 3. Principy rehabilitačního ošetřovatelství.
 4. Balneologie.
 5. Fyzikální terapie.
 6. Sociální a pedagogická rehabilitace. Ergoterapie, rozdělení, cíle.
 7. Handicap, ZTP, kompenzační pomůcky, sport handicapovaných.
 8. Funkční poruchy v oblasti kloubu, diagnostika a terapie.
 9. Funkční poruchy v oblasti svalu, diagnostika a terapie.
 10. Vývojová kineziologie - její diagnostický a terapeutický význam.
 11. Léčebná tělesná výchova.
 12. Metodiky léčebné rehabilitace.
 13. Metodiky léčebné rehabilitace - respirační techniky.
 14. Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství (pneumologie, poruchy metabolismu).
 15. Léčebná rehabilitace v neurologii.
 16. Léčebná rehabilitace v ortopedii.
 17. Léčebná rehabilitace na ARO a JIP pracovištích.
 18. Léčebná rehabilitace v hrudní a břišní chirurgii.
 19. Problematika a rehabilitační léčba amputovaných.
 20. Léčebná rehabilitace v revmatologii.
 21. Léčebná rehabilitace v pediatrii.
 22. Léčebná rehabilitace v gerontologii.
 23. Léčebná rehabilitace v psychiatrii.
 24. Léčebná rehabilitace v kardiologii.

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kr/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)