Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Soudní lékařství - otázky ke zkoušce

 1. Lékař jako svědek
 2. Lékař jako znalec
 3. Znalecký posudek, náležitosti a forma
 4. Lékařské vysvědčení
 5. Lékař jako veřejný činitel
 6. Principy organizace soudu, státního zastupitelství a advokacie
 7. Simulace, agravace, disimulace, sebepoškozování
 8. Zjišťování identity na živém, na mrtvém
 9. Exhumace
 10. Důkaz smrti, důkaz smrti mozku
 11. Určování doby smrti
 12. Odchylné druhy hniloby
 13. Postupy při prohlídce mrtvého, zákon 19 z r. 1988
 14. Druhy pitev
 15. Odnímání tkání a orgánů z těl zemřelých
 16. Lékařská odpovědnost obecně
 17. Poučení, souhlas, mlčenlivost
 18. Znásilnění a pohlavní zneužívání
 19. Vražda novorozeného dítěte
 20. Soudnělékařská traumatologie
 21. Poranění hlavy
 22. Poranění krku a šíje
 23. Poranění hrudníku
 24. Poranění břicha
 25. Poranění páteře
 26. Poranění končetin
 27. Týrání svěřené osoby
 28. Náhlá smrt v dospělém věku
 29. Náhlá smrt v dětském věku
 30. Zjišťování paternity
 31. Důkaz stop biologického původu
 32. Vitální reakce
 33. Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
 34. Odškodňování za bolest a stížené společenské uplatnění
 35. Rány řezné, sečné, bodné
 36. Rány střelné
 37. Poranění tupým předmětem
 38. Rány vzniklé kousnutím
 39. Pád z výše
 40. Přejetí vlakem, úrazy na železnici
 41. Dopravní úrazy
 42. Popálení
 43. Působení nízké teploty
 44. Úrazy elektrickým proudem
 45. Poškození RTG a jiným zářením
 46. Udušení - obecně
 47. Strangulace
 48. Uzavření dýchacích cest zakrytím, zalehnutím
 49. Traumatická asfyxie
 50. Utopení
 51. Udávení
 52. Udušení v malé prostoře
 53. Hromadné katastrofy
 54. Zasypání
 55. Utlučení
 56. Úrazy při sportu
 57. Poranění při explozi
 58. Hladovění
 59. Poruchy z rozdílnosti atmosférického tlaku
 60. Právní aspekty opilosti
 61. Okolnosti otravy obecně
 62. Otrava ze soudnělékařského hlediska
 63. Základní toxikologické pojmy, osud a působení jedů v organismu
 64. Indikace toxikologického vyšetření, odběr materiálu, interpretace nálezu
 65. Otrava kyselinami a alkáliemi
 66. Otrava toxikologicky významnými kovy a nekovy
 67. Otrava CO
 68. Otrava kyanovodíkem a kyanidy
 69. Otrava dusitany, dusičnany
 70. Otrava průmyslovými jedy, rozpouštědly
 71. Otrava rostlinnými a živočišnými jedy
 72. Otrava potravinami a houbami
 73. Průkaz a osud alkoholu v organismu, posuzování opilosti
 74. Otrava léky, toxikomanie

Zdroj: http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/usl/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)