Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Seznam otázek ke zkoušce ze stomatologie

 1. Foetor ex ore: diferenciální diagnostika
 2. Hygiena dutiny ústní, pomůcky a technika jejich užití
 3. Dočasná a stálá dentice, rozlišení dočasných a stálých zubů v ústech
 4. Anestezie ve stomatologii: rozdělení, indikace
 5. Komplikace injekční anestezie ve stomatologii
 6. RTG v maxillo-faciální chirurgii
 7. Postup erupce zubů
 8. Přehled zubních náhrad, rozdělení
 9. Gingivostomatitis ulcerosa: klinický obraz, etiologie, terapie
 10. Gingivostomatitis herperica: klinický obraz, etiologie, terapie
 11. Principy terapie zubního kazu
 12. Gingivitidy: rozdělení, příznaky, etiologie, terapie
 13. Prevence zubního kazu
 14. Zánět zubní dřeně: etiologie, příznaky, terapie
 15. Příznaky zubního kazu
 16. Nekroza a gangrena zubní dřeně: etiologie, příznaky, terapie
 17. Klinická symptomatika: diagnostika a terapie patologických stavů apikálního periodoncia
 18. Diferenciální diagnostika bolesti zubu
 19. Příznivé a nepříznivé průběhy lomných linií mandibuly: vliv na způsob ošetření
 20. Poranění tvrdých zubních tkání: přehled, principy terapie
 21. Čelistní osteomyelitidy starších dětí a dospělých
 22. Nejčastější způsoby šíření kolemčelistních zánětů
 23. Luxace zubu: způsob ošetření, faktory ovlivňující prognózu
 24. Komplikace a následky kolemčelistních zánětů
 25. Etiologie a přehled zlomenin orofaciálního skeletu
 26. Příznaky a ošetření zlomenin kloubního výběžku mandibuly
 27. Zlomeniny dna očnice: mechanismus, klinické příznaky, léčba, možné následky
 28. Komplikace při extrakcích zubů
 29. Indikace k extrakcím zubů
 30. Zlomeniny alveolu: příznaky, terapie
 31. Příznaky obličejových zlomenin
 32. Etiologie a rozdělení úrazů zubů
 33. Charakteristika zlomenin střední etáže obličeje, komplikace
 34. Zlomeniny zygomatikomaxillárního komplexu a lícního oblouku
 35. Zlomeniny očnice se zaměřením na typ "blow out"
 36. První pomoc při poranění obličeje
 37. Zlomeniny Le Fort I-III: průběh lomných linií a principy znehybnění
 38. Principy ošetření kožních a slizničních ran orofaciální oblasti
 39. Komplikace hojení extrakčních ran
 40. Záněty regionálních mízních uzlin orofaciální oblasti
 41. Zásady diagnostiky a léčby maligních nádorů v orofaciální oblasti
 42. Chronická recidivující parotitis: příznaky, sialografický obraz, terapie
 43. Onkologická prevence: dispenzarizace, depistáž
 44. Přehled benigních nádorů orofaciální oblasti
 45. Nádory a prekancerosy: diagnostika, terapie nádorů
 46. Ankylosa čelistního kloubu: etiologie, klinický obraz, principy terapie
 47. Záněty slinných žláz příznaky - léčení
 48. Karcinomy a sarkomy v orofaciální oblasti
 49. Sialolithiáza: příznaky, terapie
 50. Dysfunkce čelistního kloubu: výskyt, etiologie, klinický obraz, terapeutické možnosti
 51. Makroglossie: příčiny, následky, terapie
 52. Možnosti chirurgické léčby čelistních anomálií
 53. Obličejové rozštěpy: morfologická charakteristika, výskyt v populaci, postup v léčení
 54. Fixní a snímací ortodontické přístroje, výhody a nevýhody
 55. Typy a výskyt ortodontických anomálií v populaci

Zdroj: http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/dsk/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)