Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Tělovýchovné lékařství

 1. Význam pohybové stimulace pro růst a vývoj.
  Známky trénovanosti.
 2. Rovnovážný stav, pojem a význam.
  Tělovýchovná aktivita školních dětí.
 3. Limitující faktory tělěsné výkonnosti.
  Zásady první pomoci při úrazu či náhlém onemocnění.
 4. Adaptace na tělesnou zátěž.
  Cukry a tuky jako energetická zásoba jejich vztah k tělesné zátěži.
 5. Skladba a funkce svalového vlákna.
  Mikrotrauma ve sportovním tréninku.
 6. Energetické rezervy organismu.
  Nejčastější diagnosy sportovní poranění.
 7. Poruchy držení těla a jejich vztah k tělesné výchově a sportu.
  Význam pohybové aktivity v dospělosti a ve vyšším věku.
 8. Pohlavní rozdíly a jejich vztah ke sportovní výkonnosti.
  Druhy svalové práce.
 9. Zdravotní význam plavání.
  Adaptace pohybového systému na trénink.
 10. Pohyb jako součást primární prevence.
  Zdravotní tělesná výchova, funkce, indikace.
 11. Rozdíly ve sportovním tréninku dětí a dospělých.
  Význam rodinné a osobní anamnesy v tělovýchovně lékařském vyšetření.
 12. Krevní tlak při tělesné zátěži.
  Typy laboratorních vyšetření výkonnosti, indikace, kontraindikace.
 13. Kontraindikace školní tělesné výchovy.
  Výkonnostní a vrcholový sport a jeho rizika.
 14. Statická zátěž v primární a sekundární prevenci.
  Zdravotní význam turistiky.
 15. Přetížení, přetrénování, únava.
  Změny vnitřního prostředí při sportovním výkonu.
 16. Význam měření maximálního anaerobního výkonu.
  Pohybová aktivita při nemocech oběhového systému.
 17. Adaptace transportního systému na zátěž.
  Diabetes, obesita a pohybová aktivita.
 18. Zdroje energie pro tělesnou zátěž.
  Akutní choroby a tělesná zátěž.
 19. Neurohumorální regulace při tělesné zátěži.
  Abstinenční příznaky ve sportu.
 20. Zásady tělovýchovně lékařského sledování.
  Chronická poškození tělesnou zátěží.
 21. Pohybová aktivita dětí batolivého a předškolního věku.
  Klimatické faktory a sportovní výkon.
 22. Pohybová aktivita u metabolického kardiovaskulárního syndromu.
  Náplň tělovýchovně lékařského vyšetření.
 23. Tělesná cvičení a sport u astmatika a u nemocného s plicním emfyzémem.
  Doping.
 24. Tělesná zátěž a lipidový metabolismus.
  Zásady výživy při různých druzích tělesné zátěže.

Zdroj:
http://camelot.lf2.cuni.cz/vochomurka/krysot/ktl/text/otazky/otazky_tvl_med.html


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)