Medical Underground
medik.cz
wiki.medik.cz
2. LF
Stuff
Brutal search
(Experimental, use
at your own risk!)

 
Other projects
Friendly sites
Info
Počet přístupů:
Počet přístupů od 28. listopadu 1999
Engine:
Kalliopé 3.04

Generováno:
26. 1. 2021
19:18:56 GMTMotto:
Carpe diem,
carpe noctem,
vita brevis est!

Patologická fyziologie

Nezapomeňte na odpovídající část wiki.


Referáty (a zároveň i některé otázky):

Specifické pro 2. LF:


Vypracované otázky z patofyziologie
pro 3. a 4. ročník 3. LF UK

Zpracoval kolektiv 20 studentů ze 4. a 3. ročníku 3. LF UK, proti zveřejnění nebyl nikdo, otázky jsou uvedeny tak, jak je jednotliví autoři předložili, tam, kde dotyčný uvedl jméno i kontakt, jsou uvedeny i zde.

Původní zadání otázek naleznete třeba zde:
http://www.lf3.cuni.cz/physio/Patophysiology/education/otazky_spec2003.rtf

Poznámky:

  • Mnohé otázky byly vypracovávány v časové tísni a je to na nich znát, také proto se vyskytují věcné, stylistické i gramatické chyby.
  • Leckdy je naopak zpracování tvůrčí a velmi inspirující, tak nechť splní nejméně tuto funkci a poslouží těm, kdo to potřebují! :-))

Otázky zorganizoval a setřídil Jan Procházka (jack.london@email.cz)
Spolupracoval a nechal vystavit na www.medik.cz: Jan Vachek (Jan.Vachek@post.lf3.cuni.cz)

[ pf-3lf.zip ]

Poznámka webmastera: Po rozbalení souboru pf-3lf.zip získáte dva soubory ve formátu RTF. Tento formát by měl zvládnout každý slušný textový procesor. Namátkou: Open Office Writer (Linux, Windows i různé jiné platformy, zdarma ke stažení třeba zde), AbiWord (opět různé platformy, zdarma ke stažení zde) nebo Microsoft Word (pouze pro MS Windows, v únoru 2005 v prodeji verze MS Word 2003, cena 3200 Kč, zadarmo ho legálně nestáhnete nikde).

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)