Medical Underground
medik.cz
wiki.medik.cz
2. LF
Stuff
Brutal search
(Experimental, use
at your own risk!)

 
Other projects
Friendly sites
Info
Počet přístupů:
Počet přístupů od 28. listopadu 1999
Engine:
Kalliopé 3.04

Generováno:
26. 1. 2021
12:28:41 GMTMotto:
Carpe diem,
carpe noctem,
vita brevis est!

Epilepsie

Epileptický záchvat je vyvolán masivní spontánní synchronizovanou excitací větší populace neuronů, která vede k lokalizované nebo generalizované aktivaci motorických (křeče), senzorických (smyslové vjemy), vegetativních (např. slinění), nebo komplexních (kognitivních, emocionálních) funkcí. Epileptické záchvaty mohou nastupovat lokálně, (např. v levém gyrus praecentralis - pravé nohy) parciální záchvat. Odsud se mohou rozšířit na celý gyrus praecentralis - tzv. Jacksonovy záchvaty. Pacient ještě nemusí ztratit vědomí, ale rozšíří-li se záchvat na druhou polovinu těla, ztrácí pacient vědomí (parciální záchvat se sekundární generalizací). Primárně generalizované záchvaty jsou spojeny se ztrátou vědomí. Určité typy záchvatů (absence) mohou také vést k izolované ztrátě vědomí.

Vyvolavajícím fenoménem je paroxyzmální depolarizace jednotlivých neuronů (paroxysmal depolarization shift, PDS). Ta je vyvolána aktivací Ca2+- kanálů. Vtékající Ca2+ nejprve otevírá nespecifické kationtové kanály a způsobuje tím masivní depolarizaci. Ta je ukončena otevřením K+ a Cl- - kanálů také aktivovaných Ca2+. K epileptickému záchvatu dochází, jestliže je excitováno dostatečné množství sousedních neuronů.

Příčinami či usnadňujícími faktory mohou být např. genetické defekty (mezi jiným defekt K+-kanálů), malformace a traumata mozku (gliová jizva, resp. glióza), nádory, krvácení nebo abscesy. Také otravy (především alkohol), záněty, horečka, otoky buňek, osmotické svrašťování buněk, hypoglykémie, hypomagnézie, hypokalcémie, nedostatek spánku, ischemie nebo hypoxie a opakovaná dráždění (např.blikající světlo) mohou vyvolat nebo usnadnit vznik záchvatu. Depolarizace jsou omezovány inhibičními neurony, aktivované mj. GABA. GABA je tvořena za pomoci glutamátdekarboxilázy (GD) enzymu, který potřebuje kofaktor piridoxalfosfát (vitamin B6) -> nedostatek vitaminu B6 nebo snížená afinita enzymu pro vitamin B6 usnadňují vznik epilepsie.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)