Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z pediatrie

Akutní stavy
164.První pomoc při selhání životních funkcí
64.Bezvědomí, zhodnocení stavu vědomí
37.Stavy náhlé dušnosti
35.Křeče u novorozence
1.Febrilní křeče
58.Tetanie
65.Endogenní hypoglykemické stavy
Výživa
157.Výživa novorozence a kojence
118.Kojení a jeho význam
202.Současný systém umělé výživy v kojeneckém věku
203.Základy výživy dítěte předškolního a školního věku.
177.Kalorická a proteinová potřeba dítěte
163.Rehydratační léčba perorální a parenterální
162.Realimentační léčba (enterální a parenterální)
99.Vitaminy, především vitamin D
138.Rachitida
135.Obezita
107.Mentální anorexie
146.Diety u vrozených metabolických vad a malabsorpčních syndromů
147.Diety u chronických onemocnění (kromě metabolických vad a malabsorpčních syndromů)
Gastroenterologie
24.Zvracení
4.Haematemesis
31.Bolesti břicha
47.Průjem
67.Dyspepsie
13.Malabsorpční sy
201.Celiakie
124.Intolerance kravského mléka
81.Intolerance sacharidů x malabsorpční syndromy
199.Morbus Crohn, ulcerózní colitis
10.Zácpa
56.Meléna, enterorágie
115.Střevní paraziti
Onemocnění jater
173.Vyšetření funkce jater
48.Diferenciální diagnóza žloutenek v kojeneckém věku
39.Novorozenecká žloutenka
25.Jaterní cirhóza a fibróza
2.Portální hypertenze
200.Chronické hepatitidy
102.Akutní jaterní selhání (otravy, Reyův syndrom atd.) - diagnóza, léčba
197.Morbus Wilson, deficience α1-antitrypsinu
Onemocnění pankreatu
49.Onemocnění pankreatu (kromě diabetes mellitus)
Vrozené vady
14.Vrozené anomálie zažívacího traktu
116.Tracheoesofageální píštěl a onemocnění jícnu
117.Gastroezofageální reflux a jeho komplikace - diagnostika GER
132.Pylorostenóza
17.Onemocnění žlučových cest, zvláště atrézie
129.Megacolon congenitum
Chirurgie GIT
205.Cizí tělesa v gastrointestinálním traktu
120.Žaludeční a duodenální vřed
61.Intestinální obstrukce
6.Ileózní stavy
16.Appendicitis, peritonitis
52.Hernie
3.Patologie v oblasti rekta
Dědičné poruchy metabolismu:
156.Možnosti prevence a léčby vrozených vad metabolizmu
165.Screening metabolických chorob
101.Nejtypičtější případy vrozených vad metabolizmu v oblasti bílkovin, cukrů, tuků
83.Fenylketonurie
126.Galaktosemie
106.Glykogenózy
Imunologie a revmatologie
7.Vrozené imunodeficientní stavy
8.Získané imunodeficientní stavy
26.Systémové autoimunní choroby (kromě JIA a vaskulitid)
87.Juvenilní chronická (idiopatická) artritida (JIA)
88.Anafylaktoidní purpura a ostatní vaskulitidy
185.Infekční a reaktivní artritidy
Alergologie
137.Kožní projevy imunitní reakce I. a IV. typu (alergické kožní reakce)
130.Sérová nemoc a anafylaktický šok
168.Diagnostika alergických onemocnění
57.Ekzém, atopická dermatitida
137.Asthma bronchiale
176.Léčba alergických onemocnění
Pneumologie
152.Vyšetřování dýchacího ústrojí
27.Všeobecná symptomatologie respiračních onemocnění
34.Vrozené anomálie dýchacího ústrojí
123.Virová onemocnění dýchacího ústrojí
188.Sinusitis a sinobronchiální syndrom
113.Laryngitis a laryngotracheitis, epiglotitis
53.Akutní bronchitis (včetně akutní obstruktivní bronchitidy)
77.Bronchiolitis
45.Pneumonie - etiologie, klasifikace, diagnóza, léčba
86.Pneumonie kojenců a batolat
76.Pneumonie starších dětí
205.Cizí tělesa v dýchacích cestách
54.Chronické bronchitidy, bronchiektázie
85.Mykotická onemocnění plic
96.Pneumopatie u novorozence
94.Idiopatická intersticiální plicní fibróza a difúzní plicní onemocnění neznámé etiologie
62.Atelektáza a emfyzém
66.Cystická fibróza - výskyt, genetika, patogeneze, diagnostika
108.Cystická fibróza - klinický obraz a komplikace nemoci
166.Cystická fibróza - léčení a prognóza
71.Onemocnění pohrudnice a mediastina
143.Výskyt a význam TBC + vyšetřovací metody
100.TBC u dětí - plicní formy
98.TBC u dětí - mimoplicní formy
158.Prevence, profylaxe a terapie dětské TBC
Kardiologie
40.Kritické vrozené srdeční vady u novorozenců a kojenců
44.Vrozené srdeční vady s levopravým zkratem
5.Vrozené srdeční vady se zúžením velkých tepen
187-Vrozené srdeční vady s centrální cyanózou (pravolevým zkratem)
186.Nejčastější patologické EKG obrazy u dětí (kromě dysrytmií)
127.Srdeční selhání u kojenců a starších dětí
128.Arteriální hypertenze
90.Perikarditida a myokarditida
119.Infekční endokarditis
105.Febris rheumatica
103.Nejčastější poruchy srdečního rytmu u dětí
Urologie
73.Vrozené anomálie ledvin a vývodných močových cest
9.Infekce močových cest
79.Nefrolithiasis
32.Enuresis
Nefrologie
154.Funkční testy ledvin
134.Glomerulonephritis acuta
139.Nefrotický syndrom
51.Proteinurie
70.Hematurie
72.Tubulopatie
114.Hemolyticko-uremický syndrom a trombotická trombocytopenická purpura
75.Chronická ledvinná nedostatečnost a selhání ledvin
Endokrinologie
133.Poruchy funkce hypofýzy a hypothalamu
111.Kongenitální hypotyreóza
109.Získané poruchy funkce štítné žlázy
110.Struma - diferenciální diagnóza
140.Poruchy kalciofosfátového metabolizmu
89.Onemocnění nadledvin (kůry a dřeně)
95.Kongenitální adrenální hyperplazie (adrenogenitální syndrom)
20.Poruchy sexuální diferenciace (kromě AGS)
18.Pubertas praecox a pubertas tarda - definice, dif. dg., terapie
68.Manifestace diabetes mellitus I. typu - symptomatologie, diagnostika, léčba
172.Diabetes mellitus I. typu - akutní a chronické komplikace
169.Diabetes mellitus I. typu - dlouhodobá terapie
Hematologie
Anémie
29.Anémie - výskyt, rozdělení
179.Anémie z nedostatku Fe - patogeneza, diagnostika, léčba
180.Hemolytická anémie - patogeneze, diagnostika, léčba
91.Anémie novorozeneckého období
141.Léčba anémií
198.Hemangiomatózy a lymfangiomatózy
Choroby bílé krevní řady
38.Patologie počtu a funkce leukocytů
104.Agranulocytóza
74.Leukémie v dětském věku
160.Léčba leukémie
Choroby monocytů a makrofágů
92.Histiocytózy v dětském věku (LCD, FHL, histiocytární syndromy)
93.Syndrom aktivovaných makrofágů (MAS - SISR) - dif. dg., léčba
Poruchy hemostázy
42.Poruchy krevních destiček (rozdělení, diagnóza,léčba)
125.Vrozené koagulopatie
181.Získané koagulopatie - rozdělení, klinika, dif. dg., léčba
182.Krvácivé choroby v novorozeneckém věku - etiopatogeneza, klinika, dif. dg., léčba
50.Purpury
Diferenciální diagnostika
22.Respirační acidóza a alkalóza
23.Metabolická acidóza a alkalóza
41.Horečky neznámého původu – dif. dg.
149.Horečka a léčba horečnatých stavů
63.Bolesti hlavy
82.Nitrolební hypertenze
12.Velké břicho
36.Edémy - patogeneza, klinický obraz
19.Polyurie a polydipsie - dif. dg.
183.Uzlinový syndrom v dětském věku - etiopatogeneza, klinika, diagnostika, dif. dg.
136.Malý vzrůst - definice, dif. dg., terapie
84.Dermatózy v dětském věku (s výjimkou atopických)
Prenatální péče
151.Genetické poradenství a genetická prevence
170.Indikace chromozomálního vyšetření
VVV
142.Vrozené vývojové vady novorozence
46.Vrozené vývojové vady chromozomálně podmíněné
112.Downův syndrom
69.Poruchy nitroděložního vývoje plodu
153.Syndrom náhlého a neočekávaného úmrtí a dysfunkce mtDNA
204.Dysfunkce mitochondriální DNA- klinický obraz, diagnóza
80.Syfilis, kongenitální syfilis
97.Rozštěpové vady v obličeji
Neonatologie
121.Novorozenci s nízkou porodní hmotností - definice, příčiny
21.Novorozenci s nízkou porodní hmotností - definice, ošetřování
59.Rizikový novorozenec
28.Asfyktický syndrom u novorozence
33.Porodní traumatizmus
30.Neodkladná chirurgie novorozeneckého období
174.Vyšetření novorozence
Nezařazené
145.Screeningové vyšetření
196.Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého
190.Očkování
175.Hodnocení somatického vývoje dítěte
161.Význam a rizika RTG vyšetřování
159.Syndrom týraného dítěte (child abuse and neglect)
189.Compliance a non-compliance u chronicky nemocných dětí a jejich rodin
191.Transplantace kostní dřeně u dětí (indikace, hlavní zásady)
192.Orgánové transplantace u dětí (indikace, hlavní zásady)
Intoxikace
194.Drogová závislost (epidemiologie, intoxikace, terapie, abstinenční syndrom)
193.Nejčastější otravy léky a chemickými látkami u dětí (klin. obraz, zásady diagnostiky a terapie)
122.Otravy uspávacími prostředky a alkoholem
195.Separační a eliminační metody (hemodialýza, peritoneální dialýza, plazmaferéza)
Infekce
43.Nozokomiální infekce (novorozenci, kojenci, starší děti)
60.Meningeální syndrom a meningitis
15.Stafylokokové a streptokokové kožní infekce
55.Osteomyelitis (akutní a chronické)
11.Infekce plodu a novorozence
Terapie
144.Vedlejší účinky léků
148.Léčba antibiotiky
150.Terapie v novorozeneckém období
155.Farmakokinetika a patologická reakce organizmu na podávání léků
167.Transfuze, infuze, infúzní roztoky
171.Léčba kortikoidy, vedlejší účinky
178.Léčba kyslíkem
184.Imunosupresivní terapie

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)