Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Definice sociální pediatrie

Sociální lékařství je medicínský vědní obor, který studuje zdravotní stav obyvatelstva a jeho potřeby a z takto získaných poznatků vyvozuje optimální organizační formy a metody společesných opatření k navrácení, ochraně a upevnění zdraví obyvatelstva.

Jiná definice:
...studium trendů a dynamiky národního zdraví, vlivu sociálních faktorů na zdraví obyvatelstva a rozpracování teoretických a organizačních základů péče o zdraví obyvatelstva.

Sociální pediatrie jako samostatný obor zkoumá souvislosti změn společnosti a prostředí na život dítěte, všímá si odchylek v jeho vývoji, vlivu prostředí na vznik některých onemocnění a sleduje děti postižené a ohrožené.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)