Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Ionty

1. Pro fluorid platí:
 1. fluorid v pitné vodě brzdí tvorbu zubního kazu
 2. přívod fluoridu nad 20 mg za den vede k deformitám skeletu
 3. fluorid se vylučuje hlavně ledvinami
 4. ionty kalcia v potravě zlepšují resorpci fluoridu
2. Nejúčinnějším pufrem intersticiální tekutiny je:
 1. fosfát
 2. bílkovina
 3. acetát
 4. chlorid
 5. bikarbonát/karbonát
3. Metabolická acidosa se léčí (kromě jiného) infusí pufru, který má hodnotu pK:
 1. 7,1
 2. 9,8
 3. 4,7
 4. 6,1
4. Při transportu v krvi je železo vázáno na:
 1. ceruloplasmin
 2. ferritin
 3. transferin
 4. beta - globulin
 5. albumin
5. Pro měď platí, že:
 1. je stopovým prvkem
 2. koncentrace v séru je pod 100 ug / 100 ml
 3. podporuje resorpci železa
 4. je intracelulárně hromaděna jako ceruloplasmin
6. Který z uvedených iontů se chová ve vodě jako amfolyt?
 1. anion hydrogenkarbonátový
 2. anion hydroxidový
 3. anion chloridový
7. Účinek pufru je:
 1. největší při hodnotě pK pufrových substancí
 2. největší při 37oC
 3. závislý na poměru sůl/kyselina
 4. největší při isoelektrickém bodu pufru
8. Koncentrace celkových pufrových basí v krvi:
 1. stoupá při metabolické acidose
 2. klesá u nekompensované respirační acidosy
 3. může být vypočtena ze známých hodnot pH, pCO2, a koncentrace hemoglobinu
 4. má hodnotu 24 mmol/l
9. V lidském těle je největší množství železa vázáno na:
 1. hemoglobin
 2. ferritin
 3. transferin
 4. hemosiderin
 5. katalázu
10. Maximální koncentrační schopnost vyjádřena osmomolalitou moče v mOsm / l je:
 1. 140
 2. 600
 3. 1 040
 4. 1 400
 5. 1 800

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)