Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Vitamíny a hormony

1. Diabetes insipidus je způsoben chybou v hormonu:
 1. insulin
 2. aldosteron
 3. oxytocin
 4. vasopresin
 5. ACTH
2. Který z následujících hormonů nemá peptidickou strukturu:
 1. 3,3,5 - trijodthryonin
 2. insulin
 3. ACTH
 4. melanocyty stimulující hormon
 5. choriongonadotropin
3. Po vyloučení adrenalinu:
 1. stoupá glukosa v krvi
 2. stoupají mastné kyseliny
 3. stoupá krevní tlak
 4. stoupá množství glykogenu ve svalech
4. Androgeny:
 1. mohou být syntetizovány z progesteronu
 2. jsou vylučovány FSH, LH a HCG (choriongonadotropin)
 3. mají anabolický účinek na bílkoviny
5. V kyselině folové je heterocyklický uhlovodík, který patří do skupiny:
 1. purinu
 2. steroidů
 3. pteridinu
 4. pyridinu
 5. karotinoidů
6. Androgeny se vylučují močí ve formě:
 1. 17 - ketosteroidů
 2. C19 - steroidů
 3. glukuronidů a sulfátů
 4. fenolfosfátových esterů
7. Biosyntéza noradrenalinu probíhá:
 1. v nadledvině
 2. kyselina homogentisová je meziproduktem
 3. hydroxylací tyrosinu na 3,4 - hydroxyfenylalanin (DOPA)
 4. je závislá na kobalaminu
 5. je stimulována ACTH
8. O jodu platí následující výpovědi:
 1. akumulace jodu je závislá na TSH
 2. z krve se vychytává ve formě jodidu
 3. jodací tyrosinu vzniká thyroxin
 4. zvýšené množství jodu v potravě způsobuje "vole"
9. Které z vitaminů jsou ve vodě rozpustné ?
 1. nikotinamid
 2. retinol
 3. kyselina folová
 4. kalciferol
10. Při nedostatku insulinu:
 1. je zvýšena syntéza mastných kyselin
 2. stoupá acetoctová kyselina v krvi
 3. dochází k odbourávání cukru v krvi
 4. dochází k vylučování cukru do moče
11. Který hormon se podílí na homeostáze kalcia v krvi ?
 1. kalcitonin
 2. aldosteron
 3. ACTH
 4. vasopresin
 5. parathormon
12. Předstupněm thyroxinu je:
 1. tyrosin
 2. tyramin
 3. taurin
 4. tryptamin
 5. tryptofan
13. Zvýšená tvorba parathormonu způsobuje:
 1. že Na+ v séru se zvýší
 2. vylučování Ca2+ močí se sníží
 3. sníží se resorpce kalcia ve střevě
 4. zvýší se vylučování Ca2+ a fosfátu močí
 5. dochází ke zvýšenému ukládání apatitu v kostech
14. V tucích rozpustné jsou vitaminy:
 1. riboflavin
 2. tokoferol
 3. kobalamin
15. Gastrin:
 1. stimuluje sekreci HCl v žaludku
 2. inhibuje sekreci HCl v žaludku
 3. je to hormon tvořený ve sliznici pyloru a antra
 4. stimuluje sekreci pepsinogenu
16. Pankreas produkuje hyperglykemický faktor, který ?
 1. insulin
 2. lipázu
 3. glukagon
 4. FSH
 5. katepsin
17. O vitaminu C ( askorbové kyselině) neplatí, že:
 1. je tvořena v rostlinách a v zvířatech z D - glukosy
 2. je redukčním prostředkem
 3. je substrátem hydroxylačních enzymů
 4. člověk potřebuje 1-2 mg denně
18. Která odpověď je nesprávná o biosyntéze hormonů štítné žlázy ?
 1. vychází ze zbytků tyrosinu
 2. vyžaduje přísun jodidu
 3. je regulována ACTH
 4. vede k tvorbě thyroxinu a trijodtyroninu
 5. běží přes mono - až k tetrajodtyroninu
19. Stavebním kamenem koenzymu A je:
 1. nikotinová kyselina
 2. biotin
 3. thiamin
 4. panthotenová kyselina
 5. pyridoxin
20. Obrovitý vzrůst a akromegalie jsou důsledkem nadprodukce:
 1. melatoninu
 2. somatotropinu
 3. FSH
 4. thyreotropinu
21. Které hormony se tvoří v placentě?
 1. progesteron
 2. estrogeny
 3. HCG
22. Glukagon ovlivňuje přeměnu glykogenu v játrech:
 1. zvýšenou fosforylací volné glukosy
 2. zvýšeným odbouráváním glykogenu
 3. stimulací glukoneogeneze z aminokyselin
23. Během těhotenství se vylučují hormony:
 1. FSH, LH a HCG (choriongonadotropin)
 2. estradiol se uvolňuje z kůry nadledvinek fétů
 3. ACTH
24. Lidský organismus není schopen syntetizovat tento cyklický skelet:
 1. purin
 2. pyrimidin
 3. pyridin
 4. porfyrin
 5. steran
25. Nedostatek insulinu vede v játrech k:
 1. zvýšení beta - oxidace
 2. zvýšení glukoneogenesy
 3. tvorbě ketolátek
 4. zvýšení triacylglyceridů
26. Aldosteron:
 1. reguluje hladinu Na a K v extra- i intracelulárním prostoru
 2. patří k mineralokortikoidům
 3. zvyšuje zpětnou resorpci K+ a sekreci Na+ v tubulech ledvin
 4. vysoké dávky způsobují edémy

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)