Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Bílkoviny

1. Biuretová reakce slouží ke stanovení:
 1. tuků
 2. škrobů
 3. bílkovin
 4. nukleových kyselin
 5. močových kyselin
2. Játra jsou místem syntézy proteinů:
 1. albuminu
 2. lipoproteinů
 3. fibrinogenu
 4. protilátek
3. Která z bílkovin je bohatá na hydroxyprolin ?
 1. albumin
 2. kolagen
 3. imunoglobulin
 4. kasein
 5. ribonukleáza
4. Srážení krve in vitro je možné zastavit přidáním:
 1. roztoku Calcium gluconicum
 2. heparinu
 3. thrombinu
 4. roztokem Na - citrátu
5. Charakteristickým obsahem kolagenu je:
 1. keratin
 2. hydroxyprolin a glycin
 3. 5 % síry
 4. hyaluronová kyselina
6. Thrombin se účastní:
 1. adhese trombocytů
 2. fibrinolýzy
 3. polymerisace rozpustného fibrinu - monoméru
 4. parciální proteolysy fibrinogenu na fibrin
7. Substance krevních skupin:
 1. jsou glykoproteiny
 2. obsahují oligosacharidy jako antigen determinující skupiny
 3. mohou se prokázat ve slinách i jiných sekretech
 4. chybí u nosičů krevní skupiny 0
8. V glykoproteinech jsou vázány cukerné řetězce pomocí glykosidických vazeb naněkteré aminokyseliny. Tyto aminokyseliny jsou:
 1. cystein a methionin
 2. histidin, lysin a arginin
 3. glutamát a methionin
 4. serin a threonin
9. Ribozomy jsou:
 1. lipoproteinové partikule
 2. nosiče genetických kodů
 3. místo transkripce
 4. partikule obklopené membránou
 5. žádná z odpovědí a-d není správná
10. Biologická hodnota bílkovin závisí:
 1. počtu kyselých a basických skupin
 2. na molekulární hmotnosti
 3. obsahu esenciálních aminokyselin
 4. obsahu argininu a histidinu
11. Kolagen je:
 1. hlavní část epidermis
 2. hlavní součást buněčné membrány
 3. polysacharid vaziva
 4. bílkovina obsahující železo
 5. bílkovina vaziva
12. Basický protein v buněčném jádře savců se nazývá:
 1. histon
 2. heparin
 3. histamin
 4. protamin
 5. gluten
13. Glykoproteiny mucinového typu:
 1. mají sacharidový podíl vázán pouze N-glykosidovou vazbou
 2. mají vysokou viskozitu
 3. řídí resorpci lipidů
 4. slouží jako ochrana proti natrávení a jako kluzký prostředek

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)