Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z fysiologie

Endokrinní systém

1353. Distribuce ochlupení na těle je určována:
 1. androgeny u mužů, ne u žen
 2. je výhradně vrozená
 3. je dána pouze pohlavím
 4. je vrozená, působí i pohlaví a androgeny
 5. je vrozená u žen, u mužů ji určují andro geny
D

Přítomnost androgenů je nutná pro rozvoj distribuce ochlupení, která je dána vrozeně, odlišně u obou pohlaví.

1474. Sekrece estrogenů ovariem není ovlivněno:
 1. FSH
 2. luteotrofním hormonem (LTH)
 3. luteinizačním hormonem (LH)
 4. aktivitou sympatiku
 5. progesteronem
D

FSH, LTH, LH i progesteron ovlivňují sekreci estrogenů

1475. Který z následujících hormonů není secernován adenohypofýzou:
 1. ACTH
 2. ADH
 3. STH
 4. TSH
 5. FSH
B

Antidiuretický hormon (ADH) je secernován v zadním laloku hypofýzy.

1477. Při těhotenství se nejvíce secernuje v prvním trimestru:
 1. choriongoadotrofin
 2. estrogen
 3. pregnandiol
 4. oxytocin
 5. vasopresin
A

Spolu s rozvojem trofoblastu z fertilizovaného vajíčka se rozvíjí sekrece choriongoadotrofinu v syncitiálních buňkách trofoblastu. Sekrece dosahuje maxima přibližně v 7. týdnu těhotenství a snižuje se k relativně nízké hodnotě v 17. týdnu těhotenství.

1479. ACSTH stimuluje zejména sekreci
 1. hydrokortizonu
 2. kortizonu
 3. nadledvinkových androgenů
 4. aldosteronu
 5. noradrenalinu
A

ACTH nejvíce stimuluje sekreci hydrokortizonu. ACTH je nezbytný pro sekreci aldosteronu avšak zvýšená sekrece ACTH nezvyšuje sekreci aldosteronu.

1480. Po injekci thyroxinu:
 1. nejsou do 24 hod. zjistitelné žádné změny
 2. srdce je citlivější k působení adrenalinu
 3. metabolismus mozkové tkáně se po 24 hod. zvýší
 4. zvýší se hladina cholesterolu v plasmě
 5. sníží se oxidační pochody
B

Thyroxin zvýší citlivost srdečních buněk k adrenalinu.

1481. Adrenalin nepůsobí:
 1. kožní vazokonstrikci
 2. zvýšení srdeční činnosti
 3. glykogenolýzu
 4. bronchokonstrikci
 5. inhibici tonu a peristaltiky střeva
D

Adrenalin inhibuje tonus bronchiálního hladkého svalu.

1482. Mobilizace tukové tkáně není působena:
 1. ACTH
 2. STH
 3. insulinem
 4. thyroxinem
 5. adrenalinem
C

Insulin nemá lipolytickou aktivitu.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)