Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z fysiologie

Krev

1351. Množství trombinu, které se produkuje za fyziologických podmínek závisí na přítomnosti:
 1. plasminu
 2. thromboplastinu
 3. plasminogenu
 4. noradrenalinu
 5. vápníkových iontů
B

Thromboplastin je jeden z nezbytných proteinů pro konverzi prothrombinu na thrombin.

1396. Doba života průměrného erytrocytu je:
 1. 120 dní
 2. rok
 3. 6 měsíců
 4. týden
 5. 2 dny
A

1398. Nejvýznamnější funkcí neutrofilů a monocytů je:
 1. fagocytóza
 2. koagulace krve
 3. tachyfylaxe
 4. produkce protilátek
 5. inaktivace kyslíkových radikálů produkovaných bakterií
A

Primární funkcí neutrofilů a monocytů je inaktivace cizorodého materiálu fagocytózou.

1397. Termín hematokrit znamená:
 1. procento červených krvinek v krvi
 2. procento plasmy v krvi
 3. poměr objem krve a ECT
 4. procento nově formovaných červených krvinek
 5. průměrnou specifickou hustotu krve
A

Hematokrit vyjadřuje poměr objemu červených krvinek k celkovému objemu krve

1494. Krevní destičky produkují:
 1. plasminogen
 2. fibrinogen
 3. prothrombin
 4. thromboplastin
D

Ze jmenovaných se v krevních destičkách produkuje pouze thromboplastin. Ostatní jmenované proteiny se produkují v játrech.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)