Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z fysiologie

Smysly

1380. Pohyb oka přivedený kontrakcí na rectus superior je přímo antagonizován:
 1. m. rectus inferioris
 2. m.obligus inferioris
 3. m. obligus superioris
 4. m. rectus lateralis
 5. m. rectus medialis
C

M. rectus superior pohybuje okem nahoru a mediálně. Jeho antagonistou je m. obligus superioris který pohybuje okem dolů a laterálně.

1382. Rychlá adaptace receptorů hmatu je působena:
 1. snížením frekvence vzruchů navzdory přetrvávající deformaci receptoru
 2. návratem receptoru k normálnímu tvaru navzdory působení tlaku
 3. kompenzačním mechanismem na úrovni basálních ganglií
 4. selháním mozečku zjiťovat dlouhodobé senzorické dráždění
 5. neschopností retikulární formace převádět kontinuální senzorický podnět
A

Kapsulární struktura Paciniho tělíska se rychle adaptuje na deformaci neboť tkáňová tekutina uvnitř tělíska se redistribuje a tak že tlak se stává ve všech částech opět stejný a to snižuje dráždivost receptoru.

1394. Při barevném vidění :
 1. oko je nejvíce citlivé na modré světlo
 2. jsou stimulovány tyčinky
 3. barva je zjišťována převážně čípky
 4. dochází k maximální akomodaci
 5. je zraková ostrost mnohonásobně vyšší než při vidění černobílém
C

S barevným viděním jsou převážně spojovány čípky.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)