Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z fysiologie

Sval

1351. Když se hladký sval ve fyziologických mezích natáhne:
 1. jeho membrána se depolarizuje
 2. nevznikne akční potenciál
 3. vzniklá tenze je pouze důsledkem napětí elastických vláken
 4. sval se relaxuje
 5. neplatí nic pod A - E
A

Natažení hladkého svalu depolarizuje jeho membránu a tím může stimulovat jeho aktivitu.

1362. Isometrický a isotonický stah se shodují v tom:
 1. oba vykonávají stejnou práci
 2. při obou se sval stejně zkracuje
 3. při obou se do sebe zasouvají aktinová a myosinová vlákna
 4. při obou se sval zkracuje
C

Tenze vyvolaná svalem je vždy důsledkem vzájemné interakce aktinových a myosinových vláken bez ohledu na to jestli se sval zkrátí nebo ne.

1360. Když zvedáme břemeno je zřejmé, že čím je těžší břemeno tím větší síla musí být vynaložena. Tato schopnost svalu zvyšovat sílu se zvětšenou váhou břemena je daná:
 1. schopností svalu se kontrahovat větší rychlostí se zvyšováním zátěže
 2. spontánním prodloužením trvání svalového akčního potenciálu
 3. náborem většího množství svalových vláken
 4. reflexní aktivací motoneuronů
 5. větší účinností odbourávání svalového ATP
C

Vzhledem k tomu, že se každé svalové vlákno kontrahuje s maximální silou kontrakce, jediným možným mechanismem je aktivovat více svalových vláken.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)