Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z fysiologie

Trávení

1. Sekrece slin u člověka
 1. je zvyšována chemickými podněty z ústní dutiny;
 2. je tlumena atropinem;
 3. je zvyšována stimulací parasympatiku;
 4. podléhá psychickým vlivům;
 5. činí 5-6 litrů za 24 hod.
A, B, C, D

Pouze E je nesprávné: množství slin činí 1-1.5 l za 24 hod.

2. Rytmická motorika tenkého střeva
 1. je tlumena adrenalinem;
 2. její frekvence stoupá od duodena směrem k ileu;
 3. má u člověka frekvenci cca 1/min;
 4. je tlumena parasympatickými cholinergními vlákny.
A

3. Peristaltika žaludku u člověka
 1. je tlumena sympatickými nervovými vlákny;
 2. má frekvenci 3/min;
 3. je zrychlována vagem;
 4. je v antru větší než ve fundu;
 5. je blokována šípovým jedem curare.
A, B, C, D

Pouze E je nesprávné: curare blokuje přenos na nervosvalové ploténce pouze u příčně pruhovaných, nikoli hladkých svalů.

4. Průměrná denní produkce žaludeční šťávy u člověka činí:
 1. 0.1 l;
 2. 0.1-0.5 l;
 3. 1-3 l;
 4. 5-10 l;
 5. 15-20 l.
C

5. Sekrece žaludeční šťávy
 1. je tlumena již malým množstvím alkoholu;
 2. se objevuje již po spatření potravy;
 3. je po vstupu potravy do něj stimulována bílkovinami a jejich štěpnými produkty;
 4. je po dostatečném okyselení tlumena gastrinem.
B, C

A je nesprávné: pouze vysoké dávky resp. koncentrace alkoholu inhibuje sekreci žaludeční šťávy, menší dávky ji stimulují. D je nesprávné, gastrin stimuluje sekreci.

6. Která z uvedených látek stimuluje sekreci HCl v žaludku?
 1. acetylcholin;
 2. sekretin;
 3. gastrin;
 4. histamin;
 5. kofein;
 6. ptyalin.
A, C, D, E

7. Tvorba gastrinu v žaludku je
 1. tlumena roztažením žaludku;
 2. stimulována drážděním vagu;
 3. tlumena silným okyselením žaludečního obsahu;
 4. stimulována produkty trávení bílkovin.
B, C, D

8. Která z uvedených látek nejvíce stimuluje sekreci bikarbonátu pankreatem?
 1. gastrin;
 2. sekretin;
 3. pankreatická lipasa;
 4. pankreozymin;
 5. histamin.
B

9. Která z uvedených látek nemá vliv ani na sekreci žaludeční, ani pankreatické šťávy?
 1. pankreatická lipasa;
 2. gastrin;
 3. pankreozymin;
 4. sekretin;
 5. histamin.
A

10. Které z uvedených tvrzení o žluči není správné?
 1. Množství játry vytvořené žluči za 24 hod. odpovídá zhruba množství slin, vytvořenému za tutéž dobu.
 2. Žluč neobsahuje žádné trávicí enzymy.
 3. Žlučové kyseliny, kterou přijdou se žlučí do střeva, jsou z 90 % vyloučeny stolicí.
 4. Vyprazdňování žlučového měchýře je řízeno enterohormony.
 5. Žluč je secernována i v období pauzy mezi jídly.
C

11. Cholecystokinin-pankreozymin stimuluje především
 1. tvorbu kyselé žaludeční šťávy;
 2. sekreci bikarbonátu pankreatem;
 3. tvorbu žluči v játrech;
 4. zahuštění žluči ve žlučovém měchýři;
 5. kontrakce žlučového měchýře.
E

12. Cholecystokinin
 1. podporuje odtok žluči z měchýře do střeva;
 2. je tvořen v lumen tenkého střeva účinkem tuku jako prohormon a krví transportován do jater a žlučového měchýře;
 3. tlumí tvorbu žluči v játrech;
 4. stimuluje kývavé pohyby ve střevě;
A

13. Játra synthetisují a secernují do krve
 1. fibrinogen;
 2. prothrombin;
 3. chylomikrony;
 4. transferrin;
 5. cholecystokinin.
A,B,D

14. Které z uvedených tvrzení je správné?
 1. Sekret Brunnerových žlaz v duodenu má neutrální reakci.
 2. Úlohou žlučového měchýře je sekrece žluči.
 3. Bez některých enterohormonů nemůže být žluč produkována.
 4. Pankreas má vysoký obsah sekretinu.
 5. Žádné z těchto tvrzení není správné.
E

15. Které z uvedených tvrzení není správné?
 1. Potrava se zdrží v žaludku asi 1-3 hod.; tato doba se prodlužuje, obsahuje-li potrava hodně tuku;
 2. Proteiny se resorbují až po rozštěpení na jednotlivé aminokyseliny, a to aktivními transportními mechanismy;
 3. Reabsorpce vody ze střeva nastává pasivně podle gradientů osmosy;
 4. Asi 10 % v GIT resorbované vody pochází ze sekrece trávicích žlaz;
 5. Koncentrace Na v lumen ilea a colon klesá až na 130 mmol/l v důsledku aktivního transportu do intersticia.
D

D: voda secernovaná trávicími žlazami nepředstavuje konstantní procento vody resorbované; vše závisí na množství přijaté vody, které značně kolísá, ale většinou je to výrazně více než 10 %; E je částečně nesprávné: správně by se mělo říci, že koncentrace Na v ileu může klesnout až na 130 mmol/l.

16. Které z uvedených tvrzení o tenkém střevě není správné?
 1. Rytmické segmentace mají za úkol promísit potravu.
 2. Propulsivní peristaltické vlny vyprazdňují tenké střevo 4-10 hod. po požití potravy.
 3. Dráždění vagu zvyšuje motilitu střevních klků.
 4. Obsah ilea je isotonický s krevní plasmou.
 5. Roztažení stěny střevní vede k ochabnutí její svaloviny.
E

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)