Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Chrupavka

Která z následujících charakteristik odlišuje chrupavku od ostatní pojivové tkáně:
D - nemá krevní cévy

Co je nejdůležitější pro syntézu a sulfonaci GAG chondrocyty:
E - GK

Místo chrupavky chudé na kolagen a bohaté na sulfonované GAG:
B - pouzdrová hmota (teritoriální matrix)

Kloubní chrupavka se liší od ostatní hyalinní chrupavky:
C - nemá perichondrium

Co z následujícího se objeví jako první při vzniku chrupavky:
C - zahuštění mezenchymu

Spojovací protein proteoglykanových agregátů připojuje:
A - proteiny na hyaluronovou kyselinu

Původní kostra fétu:
A - hyalinní chrupavka

Obsahuje hlavně retikulární vlákna:
E - nic

Nemá perichondrium:
C - vazivová chrupavka

Nejrozšířenější chrupavka v těle:
A - hyalinní chrupavka

Obsahuje mnoho kolagenu I:
C - vazivová chrupavka

Čerstvá je nažloutlá:
B - elastická chrupavka

Kloubní chrupavka:
A - hyalinní chrupavka

Chrupavka auriculy:
B - elastická chrupavka

Je v anulus fibrosus meziobratlových plotének:
C - vazivová chrupavka

Obsahuje kolagen typu II:
D - vše

Hraje roli při zvětšení velikosti chrupavky:
C - oba

Dělení persistujících chondrocytů:
A - růst intersticiální proliferací

Přeměna (diferenciace) okrajových buněk perichondria v chondroblasty:
B - růst apozicí

Výsledkem je formace izogenetických skupin:
A - intersticiální růst

Typ růstu epifyzární ploténky:
A - intersticiální růst

Zahrnuje jen dělení buněk:
D - nic

Vazivová chrupavka:
C - 2+4 (2. často obsahuje izogenetické skupiny, 4. je strukturálně přechodem mezi hustým kolagenním vazivem a chrupavkou)

Chondrocyty normálně syntetizují a secernují:
A - 1+2+3 (1. kolagen II, 2. hyaluronová kyselina, 3. sulfonované GAG)

Syntéza GAG chondrocyty může být urychlena:
C - 2+4 (2. thyroxinem, 4. růstovým hormonem)

Epifýzová ploténka:
A - 1+2+3 (1. je zodpovědná za růst kostí do délky (dlouhé kosti), 2. vytvoří se po objevení sekundárních osifikačních center, 3. osifikuje dřívě u dětí se sníženou tvorbou růstového hormonu)

Součástí kostní matrix:
E - vše (1. osteoid, 2. kolagen I, 3. hydroxyapatit, 4. GAG)

Vmezeřené lamely:
B - 1+3 (1. nikdy neohraničují celý Haversův kanál, 3. jsou výsledkem remodelace kosti)

Kloubní pouzdro:
E - vše (1. má vnější fibrózní vrstvu kontinuální s periostem, 2. obsahuje fagocytující A buňky, které pomáhají čistit kloubní dutinu od zbytků vznikajících při tření kloubních povrchů, 3. vnitřní povrch - synoviální vrstva, 4. tvoří viskózní tekutinu redukující tření a vyživujícíc chrupavku)

Buňky schopné neúplné oxidativní fosforylace se současnou produkcí tepla:
B - multivakuolární adipocyty

Který z následujících stavů má vliv na pojivovou tkáň a může být ovlivněn dietou:
C - myxedema

Faktory snižující regenerační kapacitu pojivové tkáně:
- mimo C (kalcitonin) vše

Nacházíme v některých typech vaziva:
F - A. kolagenní vlákna, B. elastická vlákna, C. retikulární vlákna

Je v chrupavce:
D - A. kolagenní vlákna, B. elastická vlákna

Je v tukové tkáni:
E - A. kolagenní vlákna, C. retikulární vlákna

Součást pojivové amorfní hmoty:
G - nic

Obsahuje mikrofibrilární proteiny jako stavební součást:
B - elastická vlákna

Má podjednotky ze 3 α-řetězců:
E - A. kolagenní vlákna, C. retikulární vlákna

Většinouvý vláknitý komponent kostní matrix:
A - kolagenní vlákna

Převládající typ v hyalinní chrupavce:
B - kolagen II

Převládající typ vláken v kosti:
A - kolagen I

Převládající typ vláken v BL:
D - kolagen IV

Převládající typ vláken v hemopoetických orgánech:
C - kolagen III

Převládající typ vláken v dermis:
A - kolagen I

Retikulární vlákna:
C - kolagen III

Převládající typ vláken ve vazivové chrupavce:
A - kolagen I

Převládající typ vláken v placentární BM:
E - kolagen IV

[α(II)]3
B - kolagen II

Podpůrná tkáň sleziny:
B - retikulární vazivo

Anulus fibrosus:
F - chrupavka

Funkce skladování paliva:
E - tuková tkáň

Tvoří šlachy:
A - kolagenní vazivo

Nejméně vaskularizovaná tkáň:
F - chrupavka

Nejvíce vaksularizovaná tkáň:
E - tuková tkáň

Whartonův rosol:
D - mezenchymové vazivo

Převládající buňky mají tvar pečetního prstenu:
E - tuková tkáň

Pokrývá kloubní povrchy v diarthrose:
F - chrupavka

Obsahuje největší počet buněčných typů:
A - kolagenní vazivo

Tvořena buňkami, vlákny a mezibuněčnou hmotou:
H - vše

Nejvíce obsaženo ve žlutých ligamentech páteře:
C - elastické vazivo

Funguje jako skladiště Ca:
? - kost

Fetální kostní tkáň:
F - chrupavka

Vznikly z embryonálního mezenchymu:
H - vše

Sulfonované GAG:
tvoří postranní řetězce připojené k proteinům proteoglykanů

Nesulfonované GAG:
součást hyaluronové kyseliny

Spojovací proteiny:
spojují proteoglykany s kys. hyaluronovou a tvoří agregáty proteoglykanů

Buňky vaziva původem z monocytů a tím pádem součást MMS:
C - 2+4 (2. osteoklasty, 4. makrofágy)

Buňky tvořící a secernující některý z typů kolagenu zahrnují:
E - vše (1. fibroblasty, 2. chondroblasty, 3. osteoblasty, 4. retikulární buňky)

Buňky tvořící a secernující GAG hsou:
E - vše (1. fibroblasty, 2. osteoblasty, 3. chondroblasty, 4. žírné buňky)

Buňky obsahující velké množství lysozomů:
A - 1+2+3 (1. osteoklasty, 2. neutrofilní granulocyty, 3. makrofágy)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)