Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Oběhový systém

Charakteristika sinusoid - vše kormě:
D - mají spojitou bazální laminu

Nejsilnější vrstvou vén je:
B - tunica adventitia

Epikard:
D - obsahuje mnoho lymfatických kapilár

Pericyty:
B - obtáčejí vnější stěnu kapilár

Do metabolismu endotelových buněk patří všechno kromě:
B - aktivace bradykininu

 1. atrioventrikulární (Hissův) svazek
 2. nodus sinuatrialis
 3. svalovina komor
 4. nodus atrioventricularis
 5. Purkyňovy buňky (Purkyňova vlákna)
 6. crus dextrum et sinistrum
 7. svalovina předsíní

První krok:
B

Druhý krok:
G

Třetí krok:
D

Čtvrtý krok:
A

Pátý krok:
F

Šestý krok:
E

Sedmý krok:
C

(nodus sinuatrialis -> svalovina předsíní -> nodus atrioventricularis -> Hissův svazek -> crus dextrum et sinistrum -> Purkyňova vlákna)

 1. artérie
 2. vény
 3. obojí
 4. ani jedny

Velké cévy mají vasa vasorum:
C

Mají chlopně:
B

Tlustší tunica media:
A

Tlustší tunica adventitia:
B

Středně velké cévy mají membrana elastica interna:
A

Longitudinální svalová vlákna v adnentiti:
B

Na řezu má více kolabovaný vzhled:
B

Jsou rozděleny dle velikosti:
C

Mají autonomní inervaci:
C

Podobné lymfatickým cévám:
B

Mají hodně elastinu v medii:
A

 1. předsíně
 2. komory
 3. obojí
 4. nic z toho

Silnejěí myokard:
B

Jsou na srdeční bázi:
A

Mají stěnu ze tří vrstev:
C

Pravá strana má krev z veny pulmonalis:
D

Buňky myokardu mají výrazná granula:
A

Pravá strana obsahuje nodus sinuatrialis:
A

Obsahuje Purkyňova vlákna:
B

 1. lymfatické kapiláry
 2. krevní kapiláry
 3. oboje
 4. nic

Obsahují erytrocyty:
B

Obsahují lymfocyty:
C

Slepě zakončeny:
A

Mají ve stěně fenestrace:
B

Mají chlopně:
D

Mají slabší bazální laminu:
A

Mají zonulae occludentes mezi sousedícími buňkami:
B

Fenestrované kapiláry:
E - 1+2+3+4 (1. jsou v ledvině, 2. jsou důležité pro transport makromolekul mezi tkání a krví, 3. mají souvislou bazální laminu, 4. mohou mít diafragmu, která kryje jejich fenestrace)

Tunica intima:
C - 2+4 (2. je avaskulární, 4. má endotel)

Purkyňova vlákna:
B - 1+3 (1. specializované buňky srdeční svaloviny, 3. komunikují nexy s ostatními svalovými buňkami srdce)

Základní typy tkání ve velkých cévách:
E - 1+2+3+4 (1. svaly, 2. pojiva, 3. epitel, 4. nervy)

Fyziologické funkce, které plní A-V anastomózy:
E - 1+2+3+4 (1. menstruace, 2. termoregulace, 3. erekce, 4. regulace tlaku)

Výměna buněk a jiných látek přes kapilární stěnu se děje:
E - 1+2+3+4 (1. fenestracemi, 2. mezibuněčnými štěrbinami, 3. pinocytotyckými vezikulami, 4. diapedézou)

Charakteristika hematoencefalické bariéry:
E - 1+2+3+4 (1. kapiláry se souvislou výstelkou, 2. relativní něpřítomnost pinocytotických vezikul, 3. extrémně pevné zonulae occludentes mezi endoteliemi, 4. některé nitrožilní léky, které prostupují kapilárami jinde v těle zde nemusí projít)

Lymfatické cévy:
E - 1+2+3+4 (1. mají stěny podobné vénám, 2. mají chlopně, 3. mají nepřesné hranice mezi vrstvami, 4. mají hladké svalové buňky v medii longitudinálně uspořádány)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)