Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Endokrinní systém

Všechno následující je pravda o endokrinním systému a žlázách kromě toho, že:
D - mají vývody, které se vyprazdňují do spojovací tkáně častěji, než na epitelový povrch

 1. ADH (vazopresin)
 2. CRH (corticotropine releasing hormone)
 3. dopamin (PIH - prolactine inhibiting hormone)
 4. FSH (folikuly stimulující hormone)
 5. GnRH (gonadotropine releasing hormone)
 6. ACTH (adrenokortikotropin)
 7. tyreotropin (TSH)
 8. somatostatin (inhibuje uvolňování GRH a TSH)
 9. prolaktin
 10. LH (luteinizační hormon)
 11. TRH (thyretropine releasing hormone)
 12. oxytocin
 13. žádný

Produkován buňkami, jejichž těla jsou v jádrech hypotalamu:
A, C, D, G, J, M, N

Gonadotropiny:
F, L

Cílové místo působení jsou sběrací kanálky ledvin:
A

Působí na mléčné žlázy a hl. svalovinu dělohy:
N

Působí v kůře nadledvin:
H

Působí na sekreční buňky mléčné žlázy:
K

Uvolňován játry a ledvinami:
O

Neseny na místo působení hypofyzárním portálním systémem:
C, D, G, J, M

Působí na ovarium a testis:
L, F

Působí přímo na štítnou žlázu:
I

Inhibuje syntézu prolaktinu:
D

Působí na buňky adenohypofýzy:
C, D, G, J, M

Produkován buňkami s tělem v nucleus supraopticus:
A

Produkován buňkami s tělem v nucleus paraventricularis:
N

Bazofilní vs. acidofilní buňky adenohypofýzy

Znázorňovány PAS reakcí:
B - bazofilní

Sekrece gonadotropinu:
B - bazofilní

Sekrece prolaktinu:
A - acidofilní

Sekrece glykoproteinů:
B - bazofilní

Sekrece somatotropinu:
A - acidofilní

Sekrece somatomedinů:
D - žádné

Sekrece ADH:
D - žádné

Sekrece ICSH (intersticiální buňky stimulující hormon):
B - bazofilní

Sekrece dopaminu:
D - žádné

Sekrece ACTH (adrenokortikotropin):
B - bazofilní

Sekrece stimulujícího gonadotropinu:
D - žádné

Adenohypofýza vs. neurohypofýza

Vyvinuta z ektodermu ústní dutiny:
A - adenohypofýza

Produkce hormonů je regulována hypotalamem:
C - obě

Jeví se tmavá při barvení H&E:
A - adenohypofýza

Zahrnuje pars distalis:
A - adenohypofýza

Zahrnuje pars tuberalis:
A - adenohypofýza

Zahrnuje pars nervosa:
B - neurohypofýza

Obsahuje chromofobní buňky:
A - adenohypofýza

Obsahuje chromafinní buňky:
A - adenohypofýza

Obsahuje pituicyty:
B - neurohypofýza

Obsahuje Herringova tělíska (agregáty granul v konc. částech axonů):
B - neurohypofýza

Produkce hormonů je regulována specifickými stimulujícími a inhibujícími faktory:
A - adenohypofýza

Vliv hypotalamu působením portálního systému:
A - adenohypofýza

Produkce oxytocinu:
B - neurohypofýza (ncl. paraventricularis)

Inervována přímo axony hypotalamu:
B - neurohypofýza:

Inervována pouze autonomními vlákny plexus caroticus:
A - adenohypofýza

Hormony:
A - 1+2+3 (1. mají specifické regulační efekty na cílové bu%nky, 2. jsou prdukovány endokrinními žlázami, 3. mají významný efekt při malé koncentraci)

Hypofyzární portální systém:
E - 1+2+3+4 (1. zahrnuje primární kapilární plexus, 2. přenáší uvolňující faktory do pars distalis, 3. zahrnuje sekundární kapilární plexus, 4. přenáší hypofyzární hormony do velkého oběhu)

Stimulující a inhibující hormony:
C - 2+4 (2. jsou uvolňovány terminálními zakončeními axonů v blízkosti primárního kapilárního plexu, 4. skládají se z méně než 50 aminokyselin)

Přímo do dřeňových kapilár je krev vedena z:
B - korových kapilár a dřeňových arterií

Mezi glukokortikoidy patří:
B - kortikosteron

Mezi mineralokortikoidy patří:
A - aldosteron

Mezi androgeny patří:
C - dihydroepiandrosteron

Mezi steroidní hormony patří:
A, B, C - kortikosteron, aldosteron, dihydroepiandrosteron

Bílkovinné povahy:
F, G, H, I, J, K, L - glukagon, inzulín, somatostatin, pankreatický polypeptid, tyroxin, kalcitonin, parathormon

Mezi katecholaminy patří:
D, E - epinefrin, norepinefrin

Je z pankreatu:
F, G, H, I - glukagon, inzulín, somatostatin, pankreatický polypeptid

Jsou ze štítné žlázy:
J, K - tyroxin, kalcitonin

Příštítná tělíska:
L - parathormon

Epifýza:
M - melatonin

Nadledviny:
A, B, C, D, E - aldosteron, kortikosteron, dihydroepiandrosteron, epinefrin, norepinefrin

Jeho sekrece je stimulována hormony adenohypofýzy:
A, B, C, J - aldosteron, kortikosteron, dihydroepiandrosteron, tyroxin

Jeho sekrece je stimulována angiotensinem II:
A - aldosteron

Uvolňovány při stresu:
D, E - epinefrin, norepinefrin

Uvolňován při zvýšené hladině Ca v krvi:
K - kalcitonin

Uvolňován při snížené hladině Ca v krvi:
L - parathormon

Produkován při zvýšené hladině cukru v krvi:
G - inzulín

Produkován při snížené hladině cukru v krvi:
F - glukagon

Jeho produkce závisí na vnější vizuální stimulaci:
M - melatonin

Ukládán extracelulárně:
J - tyroxin

Ukládán v komplexu se zinkem:
G - inzulín

Zvyšuje bazální metabolismus:
J - tyroxin

Snižuje exokrinní sekreci pankreatu a jater:
I - pankreatický polypeptid (a taky somatostatin)

Zvyšuje absorpci soli v distálním tubulu:
A - aldosteron

Produkují inzulín:
B - B-buňky

Produkují glukagon
A - A-buňky

Produkují kalcitonin:
C - parafolikulární buňky štítné žlázy (C-buňky)

Výrazné hladké ER:
A - buňky secernující steroidy

Výrazné GER:
B - buňky secernující proteiny

Výrazné lipidové inkluze:
A - buňky secernující steroidy

Dobře vyvinutý GK:
B - buňky secernující proteiny

Vyvinuta sekreční granula:
B - buňky secernující proteiny

Více bazofilní:
B - buňky secernující proteiny

Mitochondrie s tubulárními kristami:
A - buňky secernující steroidy

Produkuje steroidní hormony:
A - kůra

Produkuje katecholaminy:
B - dřeň

Je vyvinuta z neurální lišty:
B - dřeň

Obsahuje chromafinní buňky:
B - dřeň

Zvyšuje kostní resorpci:
B - parathormon

Snižuje hladinu Ca v krvi a zvyšuje novotvorbu kosti:
A - kalcitonin

Snížená koncentrace v krvi způsobuje tetanii:
B - parathormon

Snižuje absorpci fosforu v ledvinných tubulech:
B - parathormon

Glukokortikoidy:
B - 1+3 (1. kortizol, 3. kortikosteron)

Hodnoty, které se zvýší při sekreci katecholaminů:
A - 1+2+3 (1. hladina glukózy v krvi, 2. krevní tlak, 3. srdeční rytmus)

Fetální provizorní kůra:
C - 2+4 (2. lokalizována mezi stálou kůrou a dření, 4. produkuje sulfáty konjugované s androgeny)

Chromafinní buňky:
E - 1+2+3+4 (1. epinefrin, 2. norepinefrin, 3. sympaticus zvyšuje sekreci, 4. i jinde než v dřeni nadledvin)

Koloid skladován mimo thyroidní folikul:
B - 1+3 (1. T3 a T4, 3. obsahuje vysoké procento jodidů)

Oxyfilní buňky:
A - 1+2+3 (1. jsou větší než hlavní buňky v příštítných tělíscích, 2. výrazné mitochondrie, 3. acidofilní)

Mozkový písek (acervulus cerebri, v epifýze):
C - 2+4 (2. obsahuje Ca, 4. může být použit jako marker v radiologii)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)