Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Epitely a tkáně

Ve víceřadém cylindrickém epitelu:
C - všechny buňky se dotýkají bazální laminy

Cytokeratinová filamenta spojená s desmozomy a 2A jsou ve formě:
B - intermediální filament

Epidermis:
A - vícevrstevný dlaždicový epitel

Výstelka močového měchýře:
C - přechodný

Výstelka kapilár:
E - jednovrstevný dlaždicový (endotel)

Výstelka trachey
B - víceřadý cylindrický

Povrch ovária (zárodečný epitel):
F - jednovrstevný kubický (Konrádová: plochý až kubický)

Nejvíce výrazné GER:
B - buňky secernující proteiny

Nejvíce výrazné hladké ER:
D - buňky secernující steroidy

Apikální část buněk vyplněná četnými světlými granuly s glykoproteiny:
C - mucinózní buňky

Mají mitochondrie tubulárního typu:
D - buňky secernující steroidy

Mají výrazný bazální labyrint:
A - buňky transportující ionty

Řasinky vs. mikroklky

Kryty cytoplazmatickou membránou:
C - obojí

Obsahují mikrofilamenta:
B - mikroklky

Obsahují mikrotubuly:
A - řasinky

Zakotveny v bazálním tělísku:
A - řasinky

Zakotveny v terminální síti:
B - mikroklky

Obsahují axonému:
A - řasinky

Obyčejně 1 na buňku:
D - nic

Spojení s resorpčním epitelem:
B - mikroklky

Může být specializací na apikálním povrchu buňky:
C - obojí

Základní charakteristika epitelu:
A - 1+2+3 (1. na BL, 2. schopný metaplazie, 3. avaskulární)

Kriteria používaná při označování typu epitelu:
A - 1+2+3 (1. tvar buněk v povrchové vrstvě, 2. přítomnost řasinek, 3. počet vrstev epitelu)

Zonulae occludentes:
B - 1+3 (1. charakterizovaná splynutím laterálních sousedních trojvrstevných membrán v jednu pětivrstevnou strukturu, 3. úplně uzavírá buňky v apikálním úseku)

Stereocilie:
C - 2+4 (2. jsou nepohyblivé, 4. jsou stavebně podobně mikroklkům)

Jednoduchá rozvětvená tubulózní žláza:
B - 1+3 (1. exokrinní žláza, 3. má tubulární sekreční oddíl)

Holokrinní sekrece:
B - 1+3 (1. objevuje se v mazových žlázách, 3. zahrnuje buněčnou smrt)

Merokrinní žlázy:
A - 1+2+3 (1. endokrinní žlázy, 2. exokrinní žlázy, 3. mají dobře vyvinutý GK)

Složky bazální membrány jsou:
E - vše (1. laminin, 2. proteoglykany, 3. kolagen IV, 4. kolagen III - retikulární vlákna)

Mezibuněčná hmota zahrnuje vše mimo:
D - kolagenní vlákna (to bude asi blbost, ne?)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)