Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Hemopoéza

Nejrozšířenější teorie hemopoézy, předpokládající vznik z jedné pluripotentní buňky:
C - monofyletická

Správné pořadí intrauterinní hemopoézy je:
C - primordiální, hepatolienální, medullolymfatická

Součástí kostní dřeně, kterých přibývá při snižování hemopoézy:
C - adipocyty

U dospělých je červené kostní dřeň všude, kromě:
C - tibie

Která z těchto buněk má šedivě se barvící cytoplazmu díky přítomnosti bazofilních a acidofilních elementů v cytoplazmě:
A - polychromatofilní erytroblast

Tmavě se barvící (kresylovou modří) sraženinu tvoří v retikulocytech:
D - polyribozomy

Nezralý neutrofil s hluboce zprohýbaným miskovitým (nebo maskovaným?) jádrem se nazývá:
B - neutrofilní metamyelocyt

  1. proerytroblast
  2. retikulocyt
  3. ortochromaticky erytroblast

Stav, ve kterém buňky obvykle opouštějí kostní dřeň:
B

První buňka ve vývojové řadě neschopná mitózy:
F

Obsahuje piknotické jádro:
F

Také se nazývá normoblast:
F

Buněčný typ, kde jsou nejlépe patrná jadérka:
A

První odlišitelné stadium erytropoézy:
A

  1. promyelocyt
  2. myelocyt
  3. metamyelocyt
  4. tyčkovitá forma
  5. zralá forma

Stádium, ve kterém mohou být nejprve rozeznány jednotlivé type granulocytů:
C

Nejmenší buněčný typ:
E

Stádium první akumulace specifických granul:
C

Stadium první akumulace azurofilních granul:
B

První buňka neschopná mitózy:
D

Přítomnost velkého množství těchto buněk v krvi (shift to left, posun doleva) může být indikací bakteriální infekce:
E

Přenáší Fe z místa destrukce erytrocytů:
D - bilirubin

Rozpadá se na železo, globin, porfirinový prstenec:
A - hemoglobin

Hormon, jehož syntéza je stimulována během hypoxie:
C - erytropoetin

U pacientů, jejichž kostní dřeň není schopná krvetvorby může dojít k obnově krvetvorby v:
B - 1+3 (1. játrech, 3. slezině)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)