Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Kost

Kostní buňka vyvíjejíc se pravděpodobně z monocytů:
D - osteoklast

Vše ostatní usnadňuje transport živin a kyslíku osteocyty mimo:
C - kostní matrix

První osifikující kost v tělě člověka:
C - klavikula

Vše ostatně je pravda o Volkmannových kanálech kromě toho, že:
A - jsou obklopeny koncentrickými lamelami

Nekalcifikovaná kostní hmota:
F - osteoid

Nejvíce basofilní buňka:
A - osteoblast

Nejvíce acidofilní buňka:
B - osteoklast

Přímý prekurzo osteocytu:
A - osteoblast

Místo vzniku kostní tkáně:
D - mezenchym

Nejaktivnější při syntéze osteoidu:
A - osteoblast

Obsahuje výrazné lysozomy:
B - osteoklast

Nejvíce odpovědný za resorpci kostí:
B - osteoklast

Má výrazné GER:
A - osteoblast

AKtivita stimulována parathormonem:
B - osteoklast

Má "krajkovité" hranice:
B - osteoklast

Obsahuje dlouhé výběžky cytoplasmy osteocytů:
C - canaliculus

Tenký kostní výběžek formovaný během primární osifikace:
D - spikula (trabekula)

Dutina v kosti obsahující těla osteocytů:
A - lakuna

Cytoplazmatický výběžek zakončený v nexu, kterým osteocyty komunikují se sousedními buňkami:
B - filopodium

Prohlubinka v kosti, kde jsou osteoklasty:
E - Howshipova lakuna

Synarthrosis:
E - A+B+C (A. synostosis, B. synchondrosis, C. syndesmosis)

Dovoluje velkou pohyblivost:
D - diarthrosis

Neumožňuje pohyb:
A - synostosis

Kosti spojeny hyalinní chrupavokou:
B - synchondrosis

Kosti spojeny kostí:
A - synostosis

Kosti spojeny kloubní dutinou:
D - diarthrosis

Kosti spojeny vazivem:
C - syndesmosis

Loketní kloub:
D - diarthrosis

Endost vs. periost

Složen ze 2 vrstev, osteogenní a vláknité
B - periost

Kontinuální s kloubním pouzdrem:
B - periost

Připevněn ke kosti Sharpeyovými vlákny:
B - periost

Obsahuje buňky schopné přeměny v osteogenní buňky:
C - obojí

Ohraničuje dřeňovou dutinu:
A - endost

Obsahuje osteocyty:
D - nic

Obsahuje krevní cévy:
C - obojí

Důležité pro růst a obnovu kostí:
C - obojí

Spongiózní vs. kompaktní kost

Převládající kost v epifýze dlouhých starých kostí:
A - spongiózní

Převládající kost v diafýze dlouhých starých kostí:
B - kompaktní

Tvoří diploe:
C - obojí

Může být primární i sekundární kostí:
A - spongiózní

Pouze sekundární kost:
B - kompaktní

Není u dospělých:
D - nic

Dírkovaná (houbovitá) kost:
A - spongiózní

Haverská kost (osteony):
B - kompaktní

Primární vs. sekundární kost

První kostní tkáň, která se objeví při enchondrální nebo desmogenní osifikaci:
A - primární kost

První kost, která se objeví při hojení zlomeniny:
A - primární kost

Produkt remodelace kosti:
B - sekundární kost

Může se objevit jako spongiózní nebo jako kompaktní kost:
B - sekundární kost

Kolagenní vlákna mají nepravidelný vlnitý průběh:
A - primární kost

Kolagenní vlákna jsou pravidelně uspořádána v paralelních vrstvách a vlákna sousedících vrstev spirálně v opačných směrech:
B - sekundární kost

Lamelární kost:
B - sekundární kost

Haverská kost:
B - sekundární kost

Obsahuje hodně minerálů:
B - sekundární kost

Desmogenní vs. enchondrální osifikace

Formace plochých kostí (calva):
A - desmogenně

Původ dlouhých kostí:
C - obojí

Náhrada chrupavký kostí:
B - enchondrálně

Periostální prstenec vzniká:
A - desmogenně

Zahrnuje zónu proliferace, hypertrofie a kalcifikace:
B - enchondrální

Základem je zahuštění mezenchymu:
C - obojí

Parathormon vs. kalcitonin

Stimuluje tvorbu kosti:
B - kalcitonin

Stimuluje resorpci kosti:
A - parathormon

Reguluje hladinu Ca v krvi:
C - obojí

Aktivuje a zvyšuje počet osteoklastů:
A - parathormon

Jeho zvýšená hladina v krvi způsobuje ukládání Ca v ledvinách a ve stěnách arterií:
A - parathormon

Zvýšená hladina Ca v kosti:
D - nic

Osteomalacie vs. osteoporóza

Vyčerpávání (ztráta) Ca z kosti s malou ztrátou osteoidu:
A - osteomalacie

Ztráta kostní hmoty:
B - osteoporosis

Tato změna ve stáří se podobá křivici u dětí:
A - osteomalacie

Častěji u imobilních pacientů a žen po menopauze:
B - osteoporosis

Výsledkem nedostatečného přísunu Ca např. v těhotenství:
A - osteomalacie


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)