Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Krev

Název udávající počet erytrocytů v krvi:
C - hematokrit

Erytrocyty žijí asi:
D - čtyři měsíce

Nejvíce zastoupená forma hemoglobinu u novorozenců je:
E - hemoglobin F

Tmavěji se barvící část krevních destiček:
C - granuloméra

Součást plasym, zodpovědná za udržení osmotického tlaku krve:
B - albumin

Biochemická součást povrchů erytrocytů, určující krevní skupiny:
A - uhlovodíky

  1. lymfocyty
  2. monocyty
  3. eosinofilní
  4. basofilní
  5. neutrofilní
  6. vše

Agranulocyty:
A, B

Granulocyty:
C, D, E

Leukocyty:
F

Nejméně početný druh leukocytů:
D

Specifická granula, obsahují elektronově densní internum?
C

První linie obrany proti bakteriální infekci:
E

Nacházíme je v nažloutlé vrstvě hematokritu:
F

Nefagocytují:
A

Typ přítomný ve větším množství při alergické reakci:
C

Graft rejecting cells:
A

Prekursorová buňka monocytomakrofágového systému:
B

Nejvíce početné leukocyty:
E

Specifická granula obsahují heparin a histamin:
D

Granula obsahují fagocytiny?
E

Schopné diapedézy:
F

Mohou být v řídkém kolagením vazivu:
F

  1. krevní plazma
  2. krevní sérum
  3. obojí
  4. nic z toho

Obsahuje fibrinogen:
A

Obsaguje albumin:
C

Obsaguje větší koncentraci serotoninu:
B

Obsahuje imunoglobuliny:
C

Které z následujících hodnot hematokritu nejsou normální u dospělých:
C - 2+4 (2. 67, 4. 26)

Forma hemoglobinu přítomná u zdravých dospělých:
A - 1+2+3 (1. Hb A1, 2. Hb F, 3. Hb A2)

Azurofilní granula:
E - 1+2+3+4 (1. můžeme najít u lymfocytů, 2. můžeme najít u neutrofilů, 3. můžeme najít u monocytů, 4. obsahují lysozomální enzymy)

Při snížení tlaku kyslíku se u pacientů se srpkovitou anémií projeví následující změny:
E - 1+2+3+4 (1. hemoglobin v jejich erytrocytech (Hb S) krystalizuje, 2. jejich erytrocyty budou méně ohebné a ucpou úzké kapiláry, 3. mnoho erytrocytů ztratí bikonkávní tvar, 4. srpkovité erytrocyty mohou prasknout)

Null cells:
B - 1+3 (1. možná jsou prekurzorové buňky, 3. nejsou ani B ani T lymfocyty)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)