Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Kůže a kožní adnexa

Mezi funkce kůže patří všechno kromě:
D - produkce vitamínu C

Musculi erectores piloru:
B - pomáhají vyprazdňovat maz na povrch kůže

 1. epidermis
 2. dermis
 3. hypodermis
 4. A+B+C
 5. A+B
 6. B+C

Derivát mezodermu:
B

Vyvinuta z ektodermu:
A

Část kůže:
E

Obsahuje krevní cévy:
F

Obsahuje nejvíce adipocytů:
C

Může obsahovat vlasové bulby:
F

 1. keratinocyty
 2. melanocyty
 3. Langerhansovy buňky
 4. Merkelovy buňky

Nejvýraznější v kůži:
A

Hvězdicovité buňky:
C

Vyvinuty z neurální lišty:
B

Barví se chloridem zlatitým:
C

Antigen prezentující buňky:
C

Obsahují Birbeckova granula:
C

Mohou zastávat funkci DNES:
D

Vysoká aktivita tyrozinázy:
B

Mohou být mechanoreceptory:
D

Obsahují laminární granula:
A

 1. stratum corneum
 2. stratum spinosum
 3. stratum lucidum
 4. stratum basale
 5. stratum granulosum

Obsahuje keratinocyty:
A, B, C, D, E

Obsahují těla melanocytů:
D

Místo proliferace keratinocytů (stratum germinativum Malphigi):
B, D

Nejbohatší na keratohyalinová granula:
E

Organely a jádra keratinocytů nevýrazná:
A, C

Sloupcovité keratinocyty:
D

Šupinovité keratinocyty:
A, C

Intenzivně eozinofilní:
C

Jsou zde hemidezmozomy:
D

 1. silná kůže
 2. tenká kůže
 3. obojí
 4. nic

Často chybí definitivní stratum lucidum:
B

Dlaně, plosky nohou:
A

Kůže s vlasy:
B

Často chybí papilární dermis:
D

Četnější potní žlázky:
A

Stratum granulosum může být nekompletní:
B

Hojnější glandulae Schachi:
A

Skalp:
B

 1. keratohyalinová granula
 2. lamelární granula
 3. obojí

Obklopena membránou:
B

Obsahují fosforylované a na histidin bohaté proteiny:
A

Vypuzeny do mezibuněčných prostorů:
B

Zahrnují fosfolipidy:
B

Intenztivně bazofilní:
A

Jsou ve stratum granulosum:
C

Pomáhají formovat bariéru proti cizímu materiálu:
B

 1. stratum papilare (v dermis)
 2. stratum reticulare (v dermis)
 3. obojí
 4. nic

Tlustá nepravidelná spojovací tkáň:
B

Tlustá pravidelná spojovací tkáň:
D

Místo výskytu Meissnerových tělísek:
A

Obsahuje kapiláry, které vyživují epidermis:
A

Ztratila spojovací tkáň:
D

Silnější vrstva:
B

Obsahují krevní cévy:
C

 1. ekrinní potní žlázy (glandulae sudoriferae)
 2. mazové žlázy (glandulae sebaceae - holokrinní)
 3. obě
 4. žádné

Skládají se ze stočených tubulů:
A

Mají aciny:
B

Exokrinní žlázy:
C

Vývod většinou do vlasového folikulu:
B

Během sekrece ztrácejí pouze apikální část citoplazmy:
D

Holokrinní sekrece:
B

Mezokrinní sekrece:
A

Olejovitá až voskovitá sekrece:
B

Obsahují tmavé a jasné buňky:
A

Světlé zbarvení a pěnovitý vzhled:
B

Rytmus sekrece je kontrolován cirkulujícími androgeny:
B

Strkutury, které hrají roli při opravě kůže, poranění jsou:
E - 1+2+3+4 (1. desmosom, 2. andr. fibrils, 3. semidesmosomy, 4. dermální papily)

Vrstvy kůže, které mají relativně velký počet mitóz zahrnují:
B - 1+3 (1. stratum germinativum, 3. germinální matrix vlasového bulbu)

Základní typy tkání, které nacházíme v kůže, zahrnují:
E - 1+2+3+4 (1. epitel, 2. nervy, 3. pojivo, 4. svaly)

Růst vlasů:
A - 1+2+3 (1. nemůže se znovu objevit, jestliže papila bulbu je zničena, 2. objevuje se v políčcích, 3. je silně ovlivněn cirkulujícími androgeny)

Funkce, které zajišťují komponenty dermis jsou:
C - 2+4 (2. termoregulace, 4. regulace krevního tlaku)

Výrazná místa anastomóz v kůži zahrnují hranice mezi:
B - 1+3 (1. papilární a retikulární dermis, 3. dermis a hypodermis)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)