Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Lymfatický systém

Vše je pravda o retikulárních buňkách thymu, kromě toho, že:
E - syntetizují a secernují retikulární vlákna

Jedna funkce je společná pro všechny lymfatické orgány:
D - produkce lymfocytů

Vše ostatní je pravda o kůře thymu kromě toho, že:
C - obsahuje Hassalova tělíska (ty jsou totiž ve dřeni)

Pořadí, ve kterém lymfa prochází sinusy lymfatických uzlíků:
E - subkapsulární, peritrabekulární, dřeňové

Nefagocytující buňky, které váží antigeny na své povrchy a prezentují je lymfocytům:
E - dendritické buňky

Deriváty krevních monocytů:
B - makrofágy

Secernují imunoglobuliny:
D - plazmatické buňky

Primární buněčný komponent stromatu lymfatických uzlíků a sleziny:
C - retikulární buňky

Obsahuje nejvíce GER ze všech buněk:
D - plazmatické buňky

Nejvýraznější imunoglobuliny v séru:
C - IgG

Nejefektivnější Ig v aktivaci přídavných systémů:
B - IgM

Převládající Ig v tělních sekretech:
A - IgA

Většinou se objevuje jako pentamér:
B - IgM

Vazebný oddíl má velkou afinitu k povrchu žírných buněk a basofilních buněk:
E - IgE

Nejhlavnější součást povrchu B-lymfocytů:
D, B - IgD, IgM

Primární mediátor alergické reakce:
E - IgE

Ig, jehož struktura je nejméně prozkoumaná:
D - IgD

Charakteristicky nemá krypty:
E - tonsilla pharyngea

Obsahují lymfatické uzlíky:
D - všechny (tonzily)

Párové struktury:
A - tonsillae palatinae (a taky tt. tubariae)

Nejpočetnější typ tonzil:
C - tonsillae linguales

Thymus vs. slezina vs. lymfatické uzliny

Má kůru, dřeň:
E - A+C (A. thymus, C. lymfatické uzliny)

Obsahuje výrazné množství B-lymfocytů:
F - B+C (B. slezina, C. lymfatické uzliny - resp. uzlíky v uzlinách)

Obsahuje výrazné množství T-lymfocytů:
D - vše

Primární imunologický filtr krve:
B - slezina

Primární imunologický filtr lymfy:
C - lymfatické uzliny

Obsahuje lymfatické uzlíky:
F - B+C (B. slezina, C. lymfatické uzliny)

Opouzředné orgány:
D - vše (thymus, slezina, uzliny)

Centrální lymfatický orgán:
A - thymus

Periferní lymfatické orgány:
B, C - slezina, lymfatické uzliny

Pouzdro obsahuje hladké svalové buňky:
B - slezina

Obsahuje provazce a siny:
F - B+C (B. slezina, C. lymfatické uzliny)

Obsahuje subkapsulární siny:
C - lymfatické uzliny

Obsahuje Hassalova tělíska:
A - thymus

Obsahuje periarteriální lymfatické pochvy:
B - slezina

Dostává aferentní lymfatické cévy:
C - lymfatické uzliny

T-lymfocyty vs. B-lymfocyty

Odpověď na antigenní stimulaci blastickou transformací a proliferací:
C - obojí

Spojeno s látkovou imunitou:
B - B-lymfocyty

Spojeno s buněčnou imunitou:
A - T-lymfocyty

Tvoří paměťové a efektorové buňky:
C - obojí

Diferencují se v plazmatické buňky:
B - B-lymfocyty

Diferencují se v cytotoxické buňky:
A - T-lymfocyty

Efektorové buňky vzniklé z T-lymfocytů zahrnují:
A - 1+2+3 (1. helper, 2 supresorové, 3. cytotoxické)

Centrální lymfatický orgán:
E - 1+2+3+4 (1. thymus, 2. bursa Fabrici u ptáků, 3. kostní dřeň, 4. jsou schopné na antigenech nezávislé lymfopoézy)

Thymodependentí oblasti lymfatických orgánů zahrnují:
B - 1+3 (1. parakortikální zóna lymf. uzlin, 3. periarteriální lymfatické pochvy ve slezině)

Plazmatické buňky:
E - 1+2+3+4 (1. obsahují výrazné GER, 2. lokalizovány ve dřeňových provazcích lymf. uzlin, 3. deriváty B-lymfocytů, 4. červená pulpa sleziny - Billrothovy provazce)

B lymfocyty jsou hlavním typem lymfocytů nalezených v:
A - 1+2+3 (1. Peyerovy plaky, 2. tonsilla palatina, 3. periferní bílá pulpa sleziny)

Thymektomie při narození způsobí:
A - 1+2+3 (1. snížení počtu cirkulujících lymfocytů, 2. neschopnost látkové odpovědi na T-dependentní antigeny, 3. obecná atrofie všech lymfatických orgánů)

Vše následující je derivátem embryonálního mezodermu kromě:
C - epitelových retikulárních buněk

Jediné buňky schopné návratu do krevního řečiště po jeho opuštění jsou:
D - T-lymfocyty

Proces, kterým leukocyty opouštějí cirkulaci mezi endotelovými buňkami cestou do vaziva:
B - diapedéza

Vše ostatní se objeví během bakteriální infekce RKV kromě:
D - inhibice uvolňování neutrofilů ze dřeňových skladovacích oddílů

Hormon tvořený epitelovými retikulárními buňkami:
B - thymosin

Tvořen basofilními granulocyty:
C - histamin

Tvořen játry:
E - albumin

Odpadový produkt destrukce erytrocytů:
I - bilirubin

Produkován ledvinami:
J - erytropoetin

Nachází se ve specifických granulech neutrofilních granulocytů:
G - fagocytiny

Uvolňován trombocyty při srážení krve:
D - serotonin

Hormon tvořený srdcem:
H - atriální natriuretický faktor (auriculin)

Enzym zúčastňující se zrání retikulocytů v erytrocyty:
A - ubikvitin

Secernovány plazmatickými buňkami:
F - imunoglobuliny

T-lymfocyty vs. B-lymfocyty

Převažující lymfocyt v krevních cévách:
A - T-lymfocyt

Převažující lymfocyt v lymfatických cévách:
A - T-lymfocyt

Převažující lymfocyt v lymfatických uzlících:
B - B-lymfocyt

Převažující lymfocyt v Peyerských placích
B - B-lymfocyt

Převažující lymfocyt v thymu:
A - T-lymfocyt

Tvoří paměťové buňky při antigenní stimulaci:
C - oba

Tvoří efektorové buňky, které napadají virem infikované buňky (první linie obrany proti virům):
A - T-lymfocyt

Tvoří efektorové buňky, které mohou secernovat IgM, který se uchytí na povrchu bakterií:
B - B-lymfocyt

První linie buněčné obrany proti bakteriím:
D - nic (neutrofily)

Buněčný typ schopný dělení i po opuštění orgánu, ve kterém vznikl:
D - 4. lymfocyty

Orgány schopné intrauterinní erytropoézy:
A - 1+2+3 (1. kostní dřeň, 2. játra, 3. slezina)

U nemocných se může objevit extramedulární erythropoéza:
B - 1+3 (1. slezina, 3. játra)

Alergická reakce:
E - 1+2+3+4 (1. je charakterizována eosinofílií, 2. zahrnuje vázání antigenů na IgM a IgE, zahrnuje degranulaci žírných buněk, 4. je charakterizována zánětem)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)