Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Nervový systém

Trny, které vybíhají z dendritů:
C - představují místo synaptického kontaktu s terminálním zakončením axonu

Nakupění těl neuronů v CNS se nazývají:
B - nuclei (jádra)

Část neuronu, která zajišťuje výživu:
D - soma (tělo)

V které části nacházíme nejvíce cév zásobujících mozek a míchu:
E - pia mater

Vše ostatní je pravda o synaptických vezikulách, mimo:
E - nacházíme je synaptických štěrbinách

Myelinizující buňky v CNS:
B - oligodendroglie

Myelinizující buňky v PNS:
E - Schwanovy buňky

Převážně v bílé hmotě:
D - fibrilární astrocyty

Převážně v šedé hmotě:
C - plazmatické astrocyty

Mohou myelinizovat několik axonů:
B - oligodendroglie

Myelinuzují pouze jeden axon:
E - Schwanovy buňky

Obklopují buňky v gangliích:
F - satelitní buňky

Charakterizovány vaskulárními nožkami:
C, D - fibrilární a plazmatické astrocyty

Jejich prekurzorem mohou být monocyty:
A - mikroglie

Nejhojnější typ gliových buněk v CNS:
B - oligodendroglie

Jsou vyvinuty z výstelky neurální trubice:
B - ependymové buňky

Pevně připojena k periostu calvy a páteřního kanálu:
A - dura mater

Tvoří trabekuly, mezi kterými proudí mozkomíšní mok:
B - arachnoidea

Pevně připojena k povrchu mozku a míchy:
C - pia mater

Pokrývá kapiláry v šedé hmotě a tvoří hematoencefalickou bariéru:
E - nic z uvedeného

Je původně tvořena hustým kolagenním vazivem:
A - dura mater

CNS vs. PNS

Mozek a mícha:
A - CNS

Zahrnuje cerebrospinální ganglia:
B - PNS

Skládá se z neuronů a podpůrných buněk:
C - obě

Obsahuje komponenty autonomního nervového systému:
C - obě

Zahrnuje šedou a bílou hmotu:
A - CNS

Pokryta meningami:
A - CNS

Zahrnuje epineurium, perineurium a endoneurium:
B - PNS

Zahrnuje Schwanovy buňky:
B - PNS

Zahrnuje satelitové buňky:
B - PNS

Zahrnuje ependymové buňky:
A - CNS

Šedá vs. bílá hmota

Více fibrilárních astrocytů:
B - bílá hmota

Obsahuje oligodendroglie:
C - obě

Nejsvrchnější vrstva mozku:
A - šedá hmota

Nejsvrchnější vrstva míchy:
B - bílá hmota

Obsahuje těla neuronů:
A - šedá hmota

Obsahuje převážně axony a neuroglivé buňky:
B - bílá hmota

Axon vs. dendrit

Obsahují GER:
D - nic

Obsahují neurofilamenta a neurotubuly:
C - oba

Jsou pokryty trnovitými výběžky:
B - dendrity

Po celé délce mají stejný průměr:
A - axony

Z každé buňky vybíhá pouze jeden:
A - axon

Je myelinizován:
A - axon

Počet těchto výběžků je různý podle typu buňky:
B - dendrit

Obsahují synaptické vezikuly:
A - axon

Ukončeny knoflíkovitými zakončeními:
A - axony

Sympaticus vs. parasympaticus

Jsou zaměřeny na motorickou kontrolu neovladatelných funkcí:
C - oba

Postgangliovým přenašečem je norepinefrin:
A - sympaticus

Těla pregangliových neuronů nacházíme v gangliích:
C - oba

Dlouhé pregangliové axony a krátké postgangliové axony:
B - parasympaticus

Těla postgangliových neuronů nacházíme v intramurálních gangliích:
B - parasympaticus

Pregangliová vlákna tohoto systému nahrazují dřeň nadledviny:
A - sympaticus

Myelinizovaný vs. nemyelinizovaný axon

Jsou kryty Schwanovými buňkami v PNS:
C - oba

Jsou kryty oligonendroglií v CNS:
A - myelinizovaný axon

Mají obecně větší průměr:
A - myelinizovaný axon

Mají rychlejší vedení (saltatorní):
A - myelinizovaný axon

Mají Ranvierovi zářezy:
A - myelinizovaný axon

Několik může být spojeno jednou Schwanovou buňkou:
B - nemyelinizovaný axon

Několik může být spojeno oligodendroglií:
A - myelinizovaný axon

Nisslova substance:
A - 1+2+3 (1. ribozómy a GER, 2. světlejší zbarvení při zranění axonu, 3. důležité pro proteosyntézu)

Mitochondrie můžeme najít v:
E - 1+2+3+4 (1. perikaryon, 2. axon, 3. dendrit, 4. Schwanova buňka)

Co následuje po zranění axonu:
C - 2+4 (2. degenerace axonu na vzdálenost několika internodií od místa poranění, 4. dorůstání neuritu)

Synapse:
E - 1+2+3+4 (1. propouštějí impuls pouze jedním směrem, 2. je zde většinou GABA inhibice, 3. mohou se objevit mezi axonem a tělem neuronů, 4. obsahují bazální laminu v synaptické štěrbině))

Ve stadiu klidu:
A - 1+2+3 (1. koncentrace K+ uvnitř větší než venku, 2. koncentrace Na+ venku větší než uvnitř, 3. vnitřek buňky je negativní oproti vnějšku)

Buňky z neurální lišty:
E - 1+2+3+4 (1. chromafinní buňky dřeně nadledvin, 2. Schwanovy buňky v PNS, 3. melanocyty v kůži, 4. postgangliové neurony sympatických ganglií)

Mozkomíšní mok:
E - 1+2+3+4 (1. produkován plexus choroideus, 2. vyskytuje se v subarachnoideálním prostoru, 3. je resorpován z krve klky arachnoidei, 4. přichází do přímého kontaktu s apikálním povrchem ependymových buněk)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)