Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Ženský pohlavní systém

Změny struktury vaječníkového folikulu, které provázejí růst a zrání, zahrnují:
A - 1+2+3 (1. zvětšování antra, 2. zvětšování folikulu, 3. růst počtu folikulárních buněk)

Primární oocyty:
C - 2+4 (2. jsou diploidní, 4. jsou derivátem žloutkového váčku)

Struktury folikulu, které provázejí vajíčko během ovulace, zahrnují:
B - 1+3 (zona pellucida, 3. corona radiata)

Granulosa-luteinní buňky:
A - 1+2+3 (1. jsou velké a světle zbarvené, 2. obsahují hodně hladkého ER, 3. tvoří progesteron)

Myometrium:
E - 1+2+3+4 (1. zvětšuje se hyperplasií - buněčným dělením, 2. zvětšuje se hypertrofií - růstem buněk, 3. kontrahuje se při stimulaci oxytocinem, 4. obsahuje arteriae arcuatae)

Oplození:
B - 1+3 (1. obyčejně k němu dochází na rozhraní amuply a isthmu, 3. výsledkem je tvorba zygoty)

Imer-cell mass (blastocysta):
D - 4. dává vznik embryu

Deciduální buňky:
B - 1+3 (1. diferencují se z buněk endometriálního stromatu, 3. tvoří prolaktin)

Mechanismus sekrece mléka zahrnuje:
C - 2+4 (2. mezokrinní (ekrinní) sekreci, 4. apokrinní sekreci)

Colostrum:
C - 2+4 (2. je uvolněno brzo po porodu, 4. obsahuje antitělíska produkovaná plasmatickými buňkami interlobulární tkáně mléčné žlázy)

Hypofyzární hormon stimulující růst folikulů a oocytů:
E - FSH

Hypofyzární hormon stimulující ovulaci:
F - LH

Produkován syntitiotrofoblastem:
I, J - choriový gonadotropin, lidský placentární laktogen

Zapojen do reflexu vypuzení mléka:
H - oxytocin

Tvořen intersticiálními buňkami
C - ovariální androgen

Tvořen corpus albicans:
K - žádný

Estrogen vs. progesteron

Inhibuje tvorbu FSH:
A - estrogen

Inhibuje tvorbu LH:
B - progesteron

Stimuluje tvorbu LH:
A - estrogen

Produkt granulosa-luteinních buněk:
B - progesteron

Hormon ovaria, jehož tvorba je stimulována FSH:
A - estrogen

Hormon ovaria, jehož tvorba je stimulována LH:
B - progesteron

Stimuluje tvorbu mléka:
D, J - prolaktin, lidský placentární laktogen

Tvořen jen corpus luteum graviditatis:
G - relaxin

Corpus luteum graviditatis vs. corpus luteum menstruationis

Déle persistuje:
A - Corpus luteum graviditatis

Tvoří progesteron:
C - obě

Tvoří estrogen:
C - obě

Udržován LH:
B - Corpus luteum menstruationis

Udržován choriovým gonadotropinem:
A - Corpus luteum graviditatis

Menší:
B - Corpus luteum mensturationis

Atretický folikul vs. corpus albicans

Zbytek degradovaného ovariálního folikulu:
A - atretický folikul

Zbytek degradovaného corpus luteum:
B - corpus albicans

Může se objevit jako kolagenní jizva:
C - obě

Případně vstřebán makrofágy a stromatovou výplní:
C - obě

Objevuje se častěji:
A - atretický folikul

Mohou po jeho degeneraci zbyt intersticiální buňky:
A - atretický folikul

Isthmus vs. ampula tubaria

Blíže k děloze:
A - istmus

Větší mukózní řasy:
B - ampula

Obsahuje řasinkové buňky:
C - obojí

Obsahuje hlen tvořící buňky:
C - obojí

Širší lumen:
B - ampula

Pokryto serózou:
C - obě

Obsahuje ve stěně hladké svalové buňky:
C - obě

Stratum functionale vs. stratum basale

Zahrnuje epitel:
A - stratum functionale

Zahrnuje spojovací tkáň:
C - obojí

Podléhá cyklickým změnám:
A - stratum functionale

Mění se málo během cyklu:
B - stratum basale

Více závislé na ovariálních hormonech:
A - stratum functionale:

Obsahuje buňky, které proliferují a znovu pokrývají povrch:
B - stratum basale

Obsahuje arteriam rectam:
B - stratum basale

Obsahuje stočené (spirálovité) artérie:
A - stratum functionale

Kyselé pH vagíny je způsobeno:
A - bakteriální konverzí glykogenu z odlupujících se buněk na mléčnou kyselinu

Placenta je tvořena:
E - decidua basalis a chorium frondosum

Stádium po primárním multilaminárním folikulu:
B - sekundární folikul

Sekreční fáze:
D - 14.-28. den

Menstruační fáze:
A - 1.-5. den

Proliferační fáze:
B - 5.-14. den

Ovulace:
C - 14. den

Růst ovariálního folikulu:
B - 5.-14. den

Vývoj corpus luteum:
C - 14.-28. den

Vývoj corpus luteum menstruationis:
C - 14.-28. den

Odloupnutí stratum functionale:
A - 1.-5. den

Stočení žlázek endometria:
D - 14.-28. den

Produkce estrogenu
E - po celou dobu

Produkce progesteronu:
D - 14.-28. den

Produkce LH:
E - po celou dobu

Produkce FSH:
D - 5.-14. den

Doba, kdy se objeví implantace a oplození:
D - 14.-28. den

Endometrium slabé:
A - 1.-5. den

Endometrium silné:
D - 14.-28. den

Stratum basale přítomno:
E - po celou dobu


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)