Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Smysly

Které z následujících receptorů jsou neopouzdřené:
C - volná nervová zakončení

Svalové vřeténko obsahuje všechno následující kromě:
C - extrafusálních vláken

Nejtlustší vrstva corney:
B - stroma

Spojení mezi corenou a sclerou:
D - limbus

Humor aqueus je produkován:
D - ciliárním epitelem

Struktura, která je hranicí mezi předním a zadním oddílem oka:
A - iris

Oční fovea (fovea centralis):
D - nejslabší část neurální retiny

Svalové vřeténko:
A, D - mechanoreceptor, proprioreceptor

Glomus caroticum:
F - chemoreceptor

Volná nervová zakončení:
A, B, C, D - mechanoreceptor, termoreceptor, nocireceptor, proprioceptor

Cortiho orgán:
A - mechanoreceptor

Receptory bolesti:
C - nocireceptory

Šlachové vřeténko:
A, D - mechanoreceptor, proprioceptor

Čichový epitel:
F - chemoreceptor

Macula saculli:
A, D - mechanoreceptor, proprioceptor

Ruffiniho keříčkovitá zakončení:
A - mechanoreceptor

Meissnerovo tělísko:
A - mechanoreceptor

Paciniho tělísko:
A - mechanoreceptor

Merkelovo tělísko:
A - mechanoreceptor

Chuťové pohárky:
F - chemoreceptor

Neurální retina:
E - fotoreceptor

Retina:
C - tunica interna (nervosa)

Uvea:
B - tunica vasculosa

Čočka:
E - nic z výše uvedeného

Rohovka:
A - tunica fibrosa

Choroidea:
B - tunica vasculosa

Limbus:
A - tunica fibrosa

Bulbus oculi:
D - všechno

Ciliární aparát:
B - tunica vasculosa

Sklivec:
E - nic

Vyvinuta z očního váčku:
C - tunica interna (nervosa)

Vyvinuta z mezenchymu:
B - tunica vasculosa

Čípky a tyčinky:
C - tunica interna (nervosa)

Fovea centralis:
C - tunica interna (nervosa)

Spojivka:
E - nic z výše uvedeného

Choriokapilární vrstva:
B - tunica vasculosa

Duhovka:
B - tunica vasculosa

Přenášejí světelný signál do mozku:
B - gangliové buňky

Gliální buňky:
E - Müllerovy buňky

Klasifikovány jako difusní a monosynaptické:
C - obojí (bipolární i gangliové buňky)

Velké jádro lokalizované blízo sklivce:
B - gangliové buňky

Buněčné výběžky končí blízko synapse mezi bipolárními a gangliovými buňkami:
D - amakrinní buňky

Buněčné výběžky končí blízko synapse mezi fotoreceptory a bipolárními buňkami:
C - horizontální buňky

Překlenují šířku neurální retiny:
E - Müllerovy buňky

Jádra lokalizovaná na vnitřní jádrově vrstvě:
A - bipolární buňky

Nejvnitřnější vrstva choroidey:
C - Bruchova membrána

Zadní epitel rohovky:
D - nic

Obsahuje elastin:
C - Bruchova membrána

Podkladová membrána pigmentového epitelu:
C - Bruchova membrána

Přední epitel corney:
D - nic

Komunikuje přes Eustachovu trubici:
B - střendí ucho

Zahrnuje auriculu:
A - zevní ucho

Známo jako labyrint:
C - vnitřní ucho

Obsahuje cochleu:
C - vnitřní ucho

Obsahuje ušní kůstky:
B - střední ucho

Komunikuje s cellulae mastoideae:
B - střední ucho

Zahrnuje meatus acusticus externus:
A - zevní ucho

Zahrnuje membrana tympani:
A, B - zevní ucho, střední ucho

Zahrnuje ceruminální žlázky:
A - zevní ucho

Obsahuje vestibulární aparát:
C - vnitřní ucho

Obsahuje endolymfu:
C - vnitřní ucho

Obsahuje perilymfu:
C - vnitřní ucho

Obsahuje modiolus:
C - vnitřní ucho

Obsahuje canales semicirculares:
C - vnitřní ucho

Obsahuje Cortiho orgán:
C - vnitřní ucho

Musculus sphincter pupillae vs. musculus dilatator pupillae

Pod sympatickou kontrolou:
B - m. dilatator pupillae

Pod parasympatickou kontrolou:
A - m. sphincter pupillae

Kontrahuje se za slabého osvětlení:
B - m. dilatator pupillae

Hladký sval
C - oba

Je lokalizován na pupilárním konci duhovky:
A - m. sphincter pupillae

Jeho kontrakce činní čočku plošší:
D - nic

Je jako osa kola:
B - m. dilatator pupillae

Tyčinky vs. čípky

Fotoreceptory:
C - obojí

Nemá vnější segment:
D - nic

Ploché vezikuly jsou nezávislé na plazmatické membráně:
A - tyčinky

Obsahují iodopsin:
B - čípky

Jsou zodpovědné za noční vidění:
A - tyčinky

Největší zraková ostrost:
B - čípky

Nejsou na fovea centralis:
A - tyčinky

Obsahují intracytplazmatické cilie:
C - obojí

Více výrazné:
A - tyčinky

Lokalizované ve vrstvě sítnice přilehlé k pigmentovému epitelu:
C - obojí

Obsahují rhodopsin:
A - tyčinky

Odpovědné za barevné vidění:
B - čípky

Golgiho šlachové vřeténko:
B - 1+3 (1. je opouzdřené, 3. nachází se na svalově-šlachovém spojení)

Buňky 3. typu chuťových pohárků:
E - 1+2+3+4 (1. mají apikální mikroklky, 2. uvolňují mediátor po chemické stimulaci, 3. mohou být inervovány několika senzorickými vlákny, 4. vznikají z bazálních buněk)

Čichové buňky:
A - 1+2+3 (1. mají chomáčky speciálních řasinek na apikálních površích, 2. jsou to vlastně neurony, 3. představují střední řadu jader v čichovém epitelu)

Oční váček:
A - 1+2+3 (1. dává vznik neurální retině, 2. dává vznik pigmentovému epitelu, 3. indukuje tvar oční plakody)

Rohovka:
A - 1+2+3 (1. tvoří přední 1/6 tunica fibrosa, 2. je z pěti vrstev, 3. je avaskulární)

Kontrakce ciliárního svalu:
E - 1+2+3+4 (1. neovladatelná, 2. akomodace, 3. pro pozorování blízkých objektů, 4. posune ciliární aparát dopředu)

Pigmentový epitel retiny:
E - 1+2+3+4 (1. spočívá na Bruchově membráně, 2. pokračuje vpředu přes ciliární aparát a duhovku, 3. je derivátem vnější stěny optického pohárku - váčku, 4. fagocytuje)

Vlákna čočky:
A - 1+2+3 (1. jsou vysoce diferencované epitelové buňky, 2. nemají jádro, 3. mají neobvyklé lišty jako specializace plazmatické membrány)

Slzy:
B - 2+4 (2. opouštějí prostor oka cestou slzného kanálku, 4. obsahují lysozym)

Canalis semicircularis:
E - 1+2+3+4 (1. obsahuje cristae ampulares, 2. vychází z vestibula, 3. neobsahuje otolity, 4. jsou uspořádány ve třech rovinách na sebe kolmých)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)