Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Svalová tkáň

Interkalární disky:
C - desmozóm, fascia adhaerens, nexus

Globulární protein troponinového komplexu inhibující vazbu myosinu na aktin:
E - TnI

Vláknitý protein, který obtáčí F-aktin a leží ve žlábku na jeho povrchu:
A - tropomyozin

Motorická jednotka:
D - motorický neuron a svalová vlákna, která zásobuje

Pořadí membránové depolarizace kosterního svalu po uvolnění acetylcholinu do synaptické štěrbiny:
D - sarkoléma, T-tubulus, terminální cisterna, sarkoplazmatické retikulum

Úsek, kde nalézáme aktinová a myozinová filamenta:
A - A-proužek

Obklopuje jednotlivá myofilamenta:
E - nic

Obklobuje celé svaly:
A - epimysium

Obklobuje jednotlivé myofibrily:
D - sarkoplazmatické retikulum

Obklobuje jednotlivé fascikuly:
B - perimysium

Obklobuje svalová vlákna:
C - endomysium

Zahrnuje BL:
C - endomysium

Obsahuje sarkoplazmatické retikulum:
F - A+B+C (A. kosterní svalovina, B. srdeční sv. C. hladká sv.)

Obsahuje výrazné dutinky (prohlubně):
C - hladká sv.

Obsahuje interkalární disky:
B - srdeční sv.

Obsahuje aktinová filamenta:
F - A+B+C (A. kosterní svalovina, B. srdeční sv. C. hladká sv.)

Obsahuje tropomyozin:
F - A+B+C (A. kosterní svalovina, B. srdeční sv. C. hladká sv.)

Obsahuje motorické ploténky:
A - kosterní sv.

Obsahuje sarkomery:
D - A+B (A. kosterní sv., B. srdeční sv.)

Jádra uprostřed buněk:
E - B+C (B. srdeční svalovina, E. hladká sv.)

Obsahuje myosifnová filamenta
F - A+B+C (A. kosterní svalovina, B. srdeční sv. C. hladká sv.)

Buňky jsou často rozvětvené:
B - srdeční svalovina

Obsahují diády:
B - srdeční svalovina

Buňky jsou žíhané:
D - A+B (A. kosterní sv., B. srdeční sv.)

Buňky jsou mnohojaderné:
A - kosterní svalovina

Endomysium obklopuje buňky:
F - A+B+C (A. kosterní svalovina, B. srdeční sv. C. hladká sv.)

Buňky nemají T-tubuly:
C - hladká sv.

T-tubuly leží mezi Z-liniemi:
A - kosterní sv.

Tenká filamenta zakotvena v denzních tělíscích:
C - hladká sv.

Každé tlusté filamentum je obklopeno 6 tenkými filamenty:
D - A+B (A. kosterní sv., B. srdeční sv.)

Poměr mezi tlustými a tenkými filamenty je 1:12:
C - hladká sv.

Má speciální myofibrily:
D - A+B (A. kosterní sv., B. srdeční sv.)


Tlustá vs. tenká filamenta -

Obsahuje myosin:
A - tlustá

Obsahuje aktin:
B - tenká

Obsahuje tropomyosin:
B - tenká

Obsahuje troponin:
B - tenká

Obsahuje těžký meromyosin:
A - tlustá

Obsahuje lehký meromyosin:
A - tlustá

Obsahuje ATPázu:
A - tlustá

Obsahuje desmin:
D - nic

Obsahuje vimentin:
D - nic

Glubulární konce vykukují z filament:
A - tlustá

Jsou v I proužku:
B - tenká

Jsou v A proužku:
C - obojí

Jsou v H proužku:
A - tlustá

Jsou zakotveny v Z-liniích:
B - tenká

Jsou zakotveny v M-liniích:
A - tlustá


Červená vs. bílá svalová vlákna -

Typ hladkých svalových vláken:
D - nic

Typ kosterních svalových vláken:
C - obojí

Převládající v posturálních svalech:
A - červená vlákna

Převládající ve vnějších okohybných svalech:
B - bílá vlákna

Reagují rychle, přesnými a silnými kontrakcemi (rychlá vlákna):
B - bílá vlákna

Reagují pomalu, schopné dlouhé kontrakce (pomalá vlákna):
A - červená vlákna

Obsahují více glykogenu a myoglobinu:
A - červená vlákna

Sarkoplazmatické retikulum kosterního svalu:
A - 1+2+3 (1. je specializovanou formou agranulárního ER, 2. vybíhá do terminálních cisteren blízko spojení A-I proužku, 3. může aktivně transportovat Ca ionty přes membrány)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)