Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Vazivo

Buňka produkující všechny komponenty vazivové tkáně:
B - fibroblast

Syntéza kolagenu iniciována na:
A - polyzomech

Hustě uspořádané kolagenní vazivo:
E - je ve šlachách

3 základní komponenty vaziva:
A - buňky, vlákna, mezibuněčná hmota

Vše následující jsou GAG mimo:
E - fibronektin

Vlákna tvoří podpůrné sítě pro orgány:
C - retikulární vlákna

Každá třetí aminokyselina v kolagenu:
D - glycin

Glykosilován během syntézy kolagenu:
C - hydroxylisin

Charakteristický pro elastická vlákna:
A - desmosin

Není v řídkém kolagenním vazivu:
E - nic

Primární funkcí je sekrece a syntéza imunoglobulinu:
D - plazmatická buňka

Nejvíce ve vazivu:
A - fibroblasty

Granula s heparinem a histaminem:
C - žírná buňka

Má velké kulaté jádro (heterochromatin) a málo cytoplazmy:
B - lymfocyt

Obsahuje více lysozomů než ostatní buňky:
E - makrofág

Navázání antigenu IgE způsobuje degranulaci:
C - žírná buňka

Loukoťovité jádro:
D - plazmatická buňka

Zralé buňky mají protáhlé vřetenovité jádro:
A - fibroblast

Kolagen vs. prokolagen

Zahrnuje registrační peptid:
B - prokolagen

Forma secernovaná fibroblasty:
B - prokolagen

Nalézá se v extracelulární matrix:
C - obojí

Nazýván také α-řetězec:
D - nic

Funkce vaziva:
E - vše (1. imunologická ochrana, 2. reparace po zranění, 3. strukturální podpora, 4. zásoba paliva (energie)

Fibroblasty secernují:
E - vše (1. proelastin, 2. prokolagen, 3. GAG, 4. fibronektin)

Syntéza a výstavba kolagenu zahrnuje:
E - vše (1. GAG, 2. GK, 3. transportní vezikuly, 4. mimobuněčný prostor)

Rosolovité vazivo:
E - vše (1. má sirupovitou mezibuněčnou hmotu, 2. jinak Whartonův rosol, 3. obaluje cévy, 4. obsahuje hlavně kyselinu hyaluronovou)

Elastická vlákna:
A - 1+2+3 (1. natáhnou se o 150% a vrátí se, 2: jsou obaleny mikrofibrilárními proteiny, 3: obsahují skleroprotein elastin)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)